Error: Too many requests. Please try again. x

URL koder/dekoder

Brug vores gratis værktøj til at kode eller afkode en tekststreng.

Hvad er URL-kodning?

URL-kodning er en proces, der konverterer tegn til et format, der kan sendes over internettet. På internettet kan URL’er kun sendes med ASCII-tegn. URL’er indeholder ofte tegn uden for ASCII-sættet, så URL’en skal konverteres til et gyldigt ASCII-format. URL-kodning erstatter usikre ASCII-tegn med et „%“ efterfulgt af to hexadecimale cifre.

Hvorfor har vi brug for URL-kodning?

  • Der er tidspunkter, hvor du skal sende tegn, der er ugyldige for URL'er, som f.eks. " < > # % | ^ [ ] ` mellemrum. For eksempel er blanktegn ikke et gyldigt URL-tegn, da det ville være svært at se den fulde URL i tekster med blanktegn.
  • Når du skal sende reserverede tegn til URL, som f.eks. ! # $ % & ' ( ) * + , / : ; = ? @ [ ]. For eksempel er ? reserveret til at markere starten af forespørgselsparametre, og hvis vi ikke koder ? i stien eller inde i forespørgselsparameteren, kan det bryde syntaksen.

Automatiser dit websteds tilgængelighedstjek med Site24x7 Overvågning af websted.

Tjek oppetid fra 110+ globale placeringer

Overvåg SSL-certifikatets gyldighed

Identificer problemer med DNS-løsning

Fejlfinding af forbindelsesproblemer med traceroute og MTR-rapport

Registrer domæner og IP-adresser markeret som spam

Intelligente tærskler

E-mail- og SMS-underretninger

Tredjeparts alarmintegrationer

Tilpas rapporter og dashboards