Error: Too many requests. Please try again. x

IPv6-undernetberegner

IPv6-undernetberegneren udfører netværksberegninger på den givne netværksadresseblok, routing-præfiks og bestemmer undernetadresse, værtsinterval og notation for undernettet.

Undernette

Der kommer en tid, hvor et netværk bliver for stort at administrere, og performance-tallene når bunden på grund af for megen trafik. En af de mest effektive måder at løse dette problem med flaskehalse på netværket er at opdele TCP/IP-netværket op i mindre dele, der er lettere at administrere. Opdeling af netværket kaldes at undernette.

Brug for en IPv6-undernetberegner

Hvert undernet har en adresse til at repræsentere det, og disse undernet er indbyrdes forbundet via routeren. Routeren har brug for netværksadresse og netværkspræfiks for at finde ud af, om den indgående IP-pakke skal dirigeres til et af dens undernetværk. Det kan være svært at udføre netværksberegninger på tidspunkter, hvor du skal overveje forskellige parametre for hvor mange undernet du vil have for en given netværksadresseblok med et bestemt routingpræfiks.

Denne undernetberegner er et praktisk værktøj til at finde antallet af mulige undernet for en given netværksadresseblok. Du kan vælge routing-præfiks med det maksimale antal undernet, der passer til dit netværk, og få værtsadresse og IPv6 CIDR-notation. Man kan normalt foretage IP-beregninger i hovedet, men det er bedre at have mulighed for at dobbelttjekke beregningerne, før man konfigurerer dem i routeren.