Error: Too many requests. Please try again. x

Regex test- og fejlfindingsværktøj

Gratis værktøj som validerer den givne input-streng i forhold til det givne søgemønster og matcher outputtet med det definerede Regex.

Værktøjet understøtter parsing og fejlfinding på JavaScript, Python og PHP-sprog


Få synlighed på kodeniveau, og forbedr din applikations ydeevne ved hjælp af Site24x7 APM Insight.

Tjek oppetid fra 110+ globale placeringer

Overvågning af maillevering.

Overvåg din SMTP-server.

POP/IMAP serverovervågning.

AI-drevne alarmer

Microsoft Exchange serverovervågning.

Fejlfind problemer i forbindelse med mailservere.

Forstå eksterne afhængigheder

Overvåg tilpassede komponenter og målinger

Regex Parser Flags

Following are the explanations for the flags used.

Regex Parser Flags Description
g (Global) Don't return after the first match
s (Dot All) Dot also matches newline
i (Case Insensitive) Case insensitive match, ignores case of alphabets
m (Multiline) Causes ^ and $ to match the begin/end of each line
D (Dollar) Makes the dollar sign '$', to always match the end of the string, instead of end of the line
x (Extended) Spaces in the pattern are ignored
U (Ungreedy) The match becomes lazy by default

Regex Parser Examples

Following are few example input regex and results for the sample input string

InputRegex Description Input string Result
[A-Z] Character class: Literally matches all characters given inside '[' ']' Once upon A time There was a King with Seven sons
[A-Za-z]+ Checks for one or more matches Once upon A time
([A-Z]) Capturing group: Captures the matches of pattern within '(' and ')' in separate groups Once upon A time
\w Matches any word character (similar to [a-zA-Z0-9_]) Site
([A-Z])\w+ Capture all groups starting with uppercase alphabet and match all words starting with upper case alphabet followed by word character Once