Theo Dõi Microsoft Azure

Theo Dõi Hiệu Năng Azure

Theo dõi trên 100 sản phẩm Azure trong thời gian gần thời gian thực, nhận cảnh báo đáng tin cậy, và giảm thời gian giải quyết. Nắm rõ các dịch vụ đám mây lai của bạn dùng tính năng theo dõi Site24x7 Azure.

Bắt đầu theo dõi lên đến 100 tài nguyên chỉ với $89/tháng.

Đăng Ký Ngay

Hỗ Trợ Ngay Lập Tức với Trên 100 Ứng Dụng Azur

Cho dù là bạn đang chạy máy ảo, scale set, tài khoản lưu trữ, IoT Hub, Cosmos DB hay dịch vụ khác hoàn toàn — chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Niêm yết trên Azure Marketplace

Với các tính năng mở rộng của Site24x7, nhận số liệu hiệu năng như mức sử dụng CPU, bộ nhớ, đĩa, truy vấn cơ sở dữ liệu, cùng với trên 50 số liệu khác cho các nền tảng Windows, Linux, và .NET.

Phát Hiện & Tự Động Khôi Phục Có AI Hỗ Trợ

Có một siêu nhân phát hiện bất kỳ đột biến bất thường nào trong các chỉ báo hiệu năng quan trọng. Phản ứng tức thời với các cảnh báo, tự động xác định và dừng các tài nguyên có vấn đề mà không cần can thiệp thủ công.

Hỏi Site24x7 chatbot để biết trạng thái hoạt động của các máy chủ và ứng dụng; nhận thông báo về các sự cố thông qua các đầu nối; trực quan hóa dữ liệu với bảng điều khiển tùy chỉnh của Site24x7 như một tab. 

Tự động phát hiện các ứng dụng Microsoft

Tự động phát hiện các ứng dụng Microsoft

Không chỉ theo dõi các tài nguyên Azure của bạn. Theo dõi hiệu năng của các ứng dụng Windows bao gồm SQL, IIS, Exchange, SharePoint, BizTalk, Active Directory, Failover Cluster, và Hyper-V. Chỉ cần thêm tính năng mở rộng Windows VM của chúng tôi, có chứng nhận Azure, và chúng tôi sẽ lo phần còn lại.

Tùy chỉnh các bảng điều khiển để có các hoạt động thông minh hơn.

Tập trung vào dữ liệu bạn muốn xem, nhận câu trả lời cho các câu hỏi quan trọng về việc sử dụng tài nguyên Azure của bạn, và xem tính khả dụng của toàn bộ kho ứng dụng Azure — tất cả trong một bảng điều khiển. Thêm biểu đồ của chính bạn, khám phá các số liệu khác nhau mà chúng tôi thu thập, và lập các bảng điều khiển toàn doanh nghiệp để xem dữ liệu ở các loại dịch vụ và tài nguyên khác nhau.

Các bảng điều khiển Azure độc quyền
Tích Hợp Trên 50 Plugin

Thông tin chi tiết về các ứng dụng trong Azure VM của bạn.

Liên hệ hiệu năng của các máy ảo của bạn với các ứng dụng của bạn. Theo dõi các ứng dụng dùng tích hợp trên 50 plugin của Site24x7 bao gồm MySQL, WebLogic, Redis, NGINX, Hadoop, và nhiều ứng dụng khác hoặc tạo plugin của chính bạn và bắt đầu theo dõi các ứng dụng, cơ sở dữ liệu của bạn, và các tính năng khác ngay lập tức.

Lời xác nhận

Matt Groves, MD

Site24x7 cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về các tham số hiệu năng quan trọng về các tài nguyên của chúng tôi và thông tin chi tiết chủ động về các lĩnh vực có thể trở thành vấn đề trước khi chúng phát sinh. Bảng điều khiển tất cả trong một cung cấp cho chúng tôi thông tin trên một màn hình mà không cần chuyển sang nhiều thiết bị theo dõi để có được thông tin chi tiết hoàn chỉnh. Chức năng theo mô-đun, tính vừa túi tiền, và tính dễ sử dụng là các yếu tố chính đằng sau lý do chúng tôi sử dụng Site24x7

Matt Groves, MD Các Giải Pháp Sao Lưu Đám Mây
Todd Yates, PhD, VP de operações

Site24x7 đã là một tài sản có giá trị đối với rSmart Operations. Nó cung cấp nhiều tính năng theo dõi tài nguyên dễ cấu hình, hoạt động bất kể địa điểm vật lý hoặc địa điểm ảo là gì. Nó cũng cho phép chúng tôi tập trung mở rộng sự hiện diện CloudOps và SaaS của chúng tôi trong một phương án kịp thời với một công cụ theo dõi mở rộng nhanh chóng. Nó vừa túi tiền, đáng tin cậy và đội ngũ Site24x7 phản hồi nhanh và có kiến thức.

Todd Yates, PhD, Phó Chủ Tịch Các Hoạt Động rSmart