Theo dõi hiệu năng và tính khả dụng của các trang web từ nhiều địa điểm trên toàn cầu và nhận thông báo tức thời về thời gian chết. Theo dõi thời gian đáp ứng, phân tích trải nghiệm của người dùng bằng cách xử lý sự cố các bộ phận trang web của bạn và thu thập số liệu thống kê quan trọng trong tập hợp các báo cáo đa dạng của Site24x7. Ngoài ra, theo dõi URL qua internet, intranet, WIFI và 3G/4G.

Theo Dõi Hiệu Năng Web
Theo Dõi Ứng Dụng Web

Theo dõi thời gian chạy và hiệu năng của các ứng dụng thương mại điện tử hoặc ngân hàng quan trọng của doanh nghiệp của bạn từ trên 50 địa điểm theo dõi trên toàn cầu. Site24x7 cho phép bạn ghi từng bước trong giỏ hàng điện tử của bạn hoặc phát lại các giao dịch tổng hợp này ở những khoảng thời gian cách đều nhau để tìm hiểu liệu có bất kỳ sự trì trệ nào về hiệu năng ứng dụng sẽ làm cho khách hàng thiếu kiên nhẫn bỏ đi hay không.

Công Cụ Phân Tích Trang Web

Nhận thông tin chi tiết về việc trang web của bạn tải ra như thế nào cho khách hàng của bạn trên toàn cầu. Theo dõi hiệu năng của từng bộ phận HTML chẳng hạn như JavaScript, CSS và hình ảnh. Cũng xem thông lượng của máy chủ web chạy các miền chính và miền phụ. So sánh các khả năng theo dõi trang web khác nhau của bạn.

Công Cụ Phân Tích Trang Web
Theo Dõi Dịch Vụ

Theo Dõi Dịch Vụ

Theo dõi tính khả dụng của các dịch vụ quan trọng. Chúng tôi hỗ trợ theo dõi HTTP(S), FTP(S), DNS, PING, TCP, SSL, SMTP, POP, v.v.

Hiểu chi tiết về các vấn đề ảnh hưởng đến người dùng thực tế đang truy cập các trang web và ứng dụng. Phân tích hiệu năng ứng dụng từ mọi khía cạnh như trình duyệt, nền tảng, vùng đại lý, ISP và các khía cạnh khác.

Theo Dõi Người Dùng Thực Tế
Theo Dõi Hiệu Năng Ứng Dụng

Theo dõi các giao dịch web Java, .NET và Ruby on Rails và tìm mã lỗi và xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề từ đám mây.

Nhận số liệu hiệu năng toàn diện về các trường hợp Amazon EC2, RDS và S3 Bucket. Đảm bảo hiệu năng cao nhất của các ứng dụng và dịch vụ quan trọng đối với doanh nghiệp đặt trên các nền tảng Amazon của bạn. Nhận thông tin chi tiết về sự sử dụng tài nguyên của các trường hợp EC2 và RDS và các ứng dụng chạy trên chúng.

Theo Dõi Đám Mây
Theo Dõi VMware

Theo Dõi VMware

Nhận thông tin tổng thể về cơ sở hạ tầng VMware của bạn. Theo dõi các máy chủ và máy ảo (VM) VMware vSphere. Nhận giao diện đồ họa, báo động và ngưỡng, báo cáo lập sẵn, quản lý lỗi toàn diện và thời gian chạy tối đa của máy chủ ESX. Các máy chủ Site24x7 vCenter cho phép bạn kiểm soát các tài nguyên ảo và cơ sở hạ tầng VMware của bạn.

Theo dõi các tham số quan trọng của máy chủ chẳng hạn như CPU, Đĩa Cứng, Bộ Nhớ, Quy Trình, Dịch Vụ và Ứng Dụng Mạng của các máy chủ Linux, FreeBSD và, Windows chạy các ứng dụng quan trọng. Đảm bảo chi phí chung và chi phí bảo dưỡng tối thiểu. Theo dõi toàn bộ kho ứng dụng của bạn bằng Plugin Site24x7, sử dụng hệ sinh thái mở của chúng tôi và tạo các plugin tùy chỉnh để xem dữ liệu bạn cần.

Theo Dõi Máy Chủ
Theo Dõi Mạng Nội Bộ và Đám Mây Cá Nhân Của Bạn

Theo Dõi Mạng Nội Bộ Của Bạn qua On-Premise Poller

Theo dõi cổng intranet, hệ thống ERP, ứng dụng thanh toán lương, thiết bị mạng ping, máy chủ ứng dụng, máy chủ cơ sở dữ liệu và đảm bảo các ứng dụng tùy chỉnh khác hoạt động tối ưu. On-Premise Poller giúp bạn theo dõi các tài nguyên nội bộ của bạn và đẩy thông tin về hiệu năng và thời gian chạy đến Site24x7 dùng một kiến trúc thân thiện với đám mây (HTTPS một chiều).

Theo dõi Các Mạng Di Động, Wifi Nội Bộ và Thiết Bị Di Động

Kiểm tra hiệu năng và tính khả dụng của các ứng dụng di động, trang web của bạn và các dịch vụ trực tuyến khác qua các nhà cung cấp dịch vụ không dây (3G, 4G) và các mạng WiFi doanh nghiệp.

Theo dõi Các Mạng Di Động, WIFI Nội Bộ và Thiết Bị Di Động
Theo Dõi Mạng

Theo dõi toàn diện đối với thiết bị mạng quan trọng chẳng hạn như bộ định tuyến, bộ chuyển mạch và tường lửa. Hỗ trợ các nhóm phụ trách mạng nắm được thông tin chi tiết về hiệu năng cần thiết để quản lý các mạng phức tạp.

Theo Dõi Máy Chủ DNS

Site24x7 có thể đảm bảo tra cứu DNS đang hoạt động và máy chủ DNS của bạn đang giải quyết chính xác tên miền. Bạn cũng có thể theo dõi thời gian đáp ứng đối với các giải pháp DNS và tra cứu DNS.

Theo Dõi Máy Chủ DNS
Theo Dõi Chứng Nhận SSL

Theo Dõi Chứng Nhận SSL

Cài đặt cảnh báo để thông báo cho bạn trước khi chứng nhận SSL của trang web của bạn hết hạn. Đảm bảo bạn có một chứng nhận SSL hợp lệ để duy trì sự tin tưởng của khách hàng đối với sự hiện diện trực tuyến của bạn.

Theo Dõi FTP RTT

Kiểm tra thời gian đáp ứng đối với tải lên và tải xuống các tập tin quan trọng qua máy chủ FTP của bạn. Đảm bảo hiệu năng tối ưu bằng cách kiểm tra thời gian khứ hồi của dịch vụ FTP của bạn.

Theo Dõi FTP RTT
Theo Dõi Máy Chủ Mail

Theo Dõi Máy Chủ Mail

Theo dõi máy chủ mail từ Site24x7 tiến hành kiểm tra hoàn chỉnh về thời gian khứ hồi của máy chủ mail và đảm bảo hiệu năng tối ưu. Nó thực hiện những thao tác như bản client email của bạn (Outlook hoặc Thunderbird) và có thể theo dõi thời gian đáp ứng và hiệu năng của các máy chủ mail của bạn, cả SMTP đi và POP/IMAP đến.

Cảnh Báo và Thông Báo

Nhận thông báo về các vấn đề hiệu năng hoặc thời gian chết ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào bằng các cơ chế cảnh báo hỗ trợ SMS, Email, Thông Báo Đẩy, Twitter và RSS Feeds.

Cảnh Báo và Thông Báo
Phân tích nguyên nhân Gốc

Phân tích nguyên nhân Gốc

Phân Tích Nguyên Nhân Gốc Rễ là một báo cáo toàn diện dựa trên tuyến dấu vết, kết quả ping, báo cáo DNS và hình chụp màn hình trang web cung cấp cho bạn kết luận về nguyên nhân gây ra vấn đề. Với RCA bạn có thể khắc phục vấn đề ngay lập tức.

Quản Lý SLA

Đặt ra các thỏa thuận cấp dịch vụ và theo dõi sự tuân thủ của nó.

Quản Lý SLA
Giao Diện Trạng Thái & Bảng Điều Khiển Thao Tác

Giao Diện Trạng Thái & Bảng Điều Khiển Thao Tác

Xem trạng thái của tất cả màn hình theo dõi của bạn ở một nơi duy nhất như một màn hình LCD trong một NOC. bạn có thể nhúng giao diện này vào trang web của bạn. Lợi thế của Giao Diện Trạng Thái hoặc Bảng Điều Khiển là nó tự động làm mới và bạn có thể xem trạng thái của các màn hình theo dõi vào bất kỳ lúc nào mà mỗi lần không phải đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Báo Cáo Hiệu Năng

Báo cáo chi tiết và toàn diện, cho phép bạn phân tích hiệu năng của các màn hình theo dõi và xác định các xu hướng theo thời gian. Tùy chọn Xếp Lịch Báo Cáo để nhận báo cáo tại thời điểm và ngày bạn chọn. Tùy chọn Xuất Báo Cáo giúp bạn xuất các báo cáo ở định dạng CSV, PDF, Excel hoặc Email sẽ được sử dụng cho mục đích nội bộ.

Báo Cáo Hiệu Năng
Truy cập Di động

Truy cập Di động

Các ứng dụng dành cho Android và iPhone và một trang web di động dành riêng cho phép bạn theo dõi trạng thái của các màn hình theo dõi ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào.

API Dành Riêng

Các API kiểu REST cho phép bạn thu thập dữ liệu Site24x7 ở định dạng XML hoặc JSON và tích hợp với các ứng dụng kinh doanh hiện hữu của bạn.

API Dành Riêng
Quản Lý Người Dùng

Quản Lý Người Dùng

Cung cấp quyền truy cập theo vai trò để xem báo cáo, trang trạng thái và theo dõi chi tiết cho nhân viên, người quản lý của bạn hoặc bản thân nhà cung cấp dịch vụ máy chủ của bạn.

Giải Pháp Theo Dõi Đa Năng

Di Động, Trang Web & Theo Dõi Ứng Dụng Web | Theo Dõi Hiệu Năng Ứng Dụng | Theo Dõi Máy Chủ | Theo Dõi Đám Mây Công Cộng & Cá Nhân | Theo Dõi Mạng Các Gói Thuê Bao, Giá Cả và Đăng KýDùng Thử Miễn Phí 30 Ngày, đăng ký trong 30 giây