Mạng lưới theo dõi trang web toàn cầu của Site24x7.

Theo dõi thời gian chạy và thời gian đáp ứng của trang web của bạn từ nhiều địa điểm địa lý.

Chúng tôi đã lập ra một mạng lưới theo dõi toàn cầu bằng cách hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ máy chủ hàng đầu. Mạng lưới của chúng tôi hiện nay gồm có các máy chủ ở trên 90 địa điểm địa lý khác nhau. Chúng tôi sẽ bổ sung thêm các địa điểm theo dõi trong quá trình phát triển.
Bên dưới là danh sách các địa điểm theo dõi theo lục địa của chúng tôi cùng với địa chỉ IP của chúng.

Tất cả địa chỉ và địa điểm IP mới được đưa vào danh sách sẽ được tô sáng màu xanh lá với chữ in đậm.

Mạng Lưới Theo Dõi Trang Web Toàn Cầu của Site24x7
Theo Dõi Địa Điểm Địa chỉ IPv4 Địa chỉ Ipv6
Bắc Mỹ
Fremont (California), Hoa Kỳ 45.33.33.28, 72.5.230.111, 165.254.168.111, 72.5.230.65, 104.236.141.173, 45.79.98.201, 104.238.181.78, 45.79.67.12, 45.79.102.189, 45.63.87.133, 45.33.110.8, 45.79.71.211, 173.255.252.4, 74.207.251.164, 138.68.2.184, 45.63.84.131, 159.203.200.222, 104.207.150.184, 104.238.181.138, 45.63.88.36, 192.81.129.136, 96.126.102.94, 45.63.84.88, 45.63.93.3 2001:19f0:ac00:10d:5400:00ff:fe29:fb55, 2001:19f0:ac00:12f:5400:ff:fe29:fb99
New Jersey, Hoa Kỳ 198.74.62.39, 45.63.10.251, 45.76.0.57, 198.74.56.175, 45.33.65.221 2001:19f0:5:38a:5400:00ff:fe39:d62b, 2600:3c03::f03c:91ff:fe16:3dc9, 2600:3c03::f03c:91ff:fe16:6d17
Atlanta (Georgia), Hoa Kỳ 45.79.199.86, 45.79.213.84, 50.116.38.61, 108.61.192.146 2600:3c02::f03c:91ff:fe79:5bdb
Chicago (Illinois), Hoa Kỳ 104.207.142.102, 108.61.203.16, 173.232.228.20, 209.50.49.76, 192.3.120.85, 209.50.50.39 2001:19f0:5c00:952d:5400:ff:fe12:8612, 2607:ff28:9005:1::fd2d:2ed8
Seattle (Washington), Hoa Kỳ 45.32.225.170, 45.32.229.88, 104.140.20.235, 104.140.20.131 2001:19f0:8000:8b0a:5400:00ff:fe1e:1de7, 2607:ff28:a005:4::7c15:4a2b
Dallas (Texas), Hoa Kỳ 45.33.0.252, 45.33.117.219, 216.52.72.226, 204.141.32.226, 104.206.223.21, 104.140.107.17, 45.79.2.230, 104.245.35.232, 8.40.222.226, 8.45.169.0/24, 204.141.42.0/23, 65.154.166.0/24 2600:3c00::f03c:91ff:fef1:556d, 2607:ff28:2:11::d49d:3e85, 2607:ff28:2:11::4d47:57c5, 2600:3c00::f03c:91ff:fee0:f1a7
Houston (Texas), Hoa Kỳ 216.230.231.142, 66.187.76.125, 162.218.229.234 2604:e880:0:9::6019:737a, 2604:e880:0:18:225:90ff:fea4:a083, 2604:e880:0:18:ec4:7aff:fe0d:c1b5
Portland (Oregon) Hoa Kỳ 162.210.173.201 2604:b480:ffff:ffff:fa13::1
Salt Lake City (Utah), Hoa Kỳ 185.72.156.40 2a05:3b00:2::4
Tampa (Florida), Hoa Kỳ 154.16.245.251  
Virginia, Hoa Kỳ 184.73.189.166, 75.101.151.107, 54.197.228.117, 174.129.225.90, 207.244.104.49, 207.244.103.237, 207.244.104.233, 198.7.63.217, 207.244.105.239, 207.244.97.125, 207.244.104.199, 207.244.112.213 2604:9a00:2100:af0f:1::
New York, Hoa Kỳ 104.236.16.22, 104.236.114.81, 198.211.100.169, 192.241.175.194, 192.34.60.107, 162.243.75.49, 162.243.55.64, 104.236.53.140, 104.140.246.165, 104.140.247.140, 45.58.34.212 2604:a880:800:10::18b:c001, 2604:a880:800:10::18b:3001, 2604:a880:400:d0::86:d001, 2604:a880:0:1010::119a:6001, 2604:a880:0:1010::40:b001
Los Angeles, Hoa Kỳ 108.61.217.92, 172.106.33.118, 162.254.116.12, 107.172.55.204, 107.172.209.251 2001:19f0:6001:e3:5400:00ff:fe2b:46d9, 2602:ffc5:50::1:5072
Las Vegas, Hoa Kỳ 5.226.169.82  
Denver (Colorado), Hoa Kỳ 192.73.242.23, 104.219.169.152, 104.219.169.160, 104.219.169.168, 104.219.169.17 2607:f740:16::33a, 2606:1880:5:383::e6d5
Miami (Florida), Hoa Kỳ 199.201.88.82, 104.156.247.194, 45.63.106.106 2001:19f0:9000:86a2:5400:00ff:fe24:15c0
Kansas, Hoa Kỳ 198.204.227.50, 198.204.248.186 2604:4300:a:62:b699:baff:feb1:6cbd
Washington DC, Hoa Kỳ 173.193.201.67, 162.213.36.11, 162.213. 36.181, 216.189.157.216, 103.11.65.66, 104.36.18.45, 162.213.37.53, 169.61.69.29 2602:ffc5:40::1:95d8
Phoenix (Arizona), Hoa Kỳ 184.95.56.8, 173.213.96.152, 50.3.30.119, 50.2.81.144 2607:ff28:1:7::32f1:5e93, 2607:ff28:1:7::14d4:f2df
Detroit (Michigan), Hoa Kỳ 104.244.211.30, 72.44.88.41, 104.244.209.20 2620:11f:7000:1fd::2, 2620:11f:7000:f::2
San Francisco (California), Hoa Kỳ 104.236.141.173, 138.68.233.195 2604:a880:1:20::27f:3001
Philadelphia (Pennsylvania), Hoa Kỳ 76.8.60.8 2604:bf00:210:50::2
Boston (Massachusetts), Hoa Kỳ 192.34.85.134 2602:ff65:0:99::5815:60cf
Montreal, Canada 199.19.214.79, 162.253.54.200 2604:e100:1:0:f816:3eff:fe52:163e
Toronto, Canada 159.203.1.147, 159.203.37.151, 69.87.223.220, 45.58.36.104, 23.111.69.169, 23.111.69.170 2604:a880:cad:d0::4c2:2001
Vancouver, Canada 67.231.28.122, 67.231.28.126, 23.111.74.105 2607:7b00:3000::19
Queretaro, Mexico 169.57.14.116, 169.57.14.125, 169.57.14.126 2607:f0d0:1c01:cf::4
Châu Âu
Luân Đôn, Vương Quốc Anh 5.77.40.196, 176.58.98.218, 213.219.39.144, 5.77.35.99, 185.3.95.86, 104.238.186.171, 83.136.252.90, 83.136.248.38 2001:1b40:5000:4::10, 2a01:7e00::f03c:91ff:fe98:d84, 2001:1b40:5000:2::9
Manchester, Vương Quốc Anh 77.81.107.72 2001:0ac8:0021:0008:0000:0000:11e4:7e9a
Edinburgh, Scotland, Vương Quốc Anh 82.113.131.197, 82.113.131.198 2a03:4500:8001:2::4
Frankfurt, Đức 104.207.130.121, 139.162.187.173, 94.237.81.16, 172.104.137.31 2001:19f0:6c00:9b25:5400:00ff:fe25:62c9, 2a01:7e01::f03c:91ff:fea1:46ac
Munich, Đức 5.189.131.209, 5.189.164.222, 173.212.227.39, 5.189.150.43 2a02:c207:2006:4353::1
Falkenstein, Đức 176.9.204.27  
Oslo, Na Uy 217.170.207.93  
Lisbon, Bồ Đào Nha 94.46.160.215 2a00:1650:1000::5eff:fe2e:a0d7
Zurich, Thụy Sĩ 37.235.50.96, 178.209.40.103, 179.43.191.26 2a02:29b8:abcd:3704::2
Helsinki, Phần Lan 185.117.118.126 2a02:2808:5401:0:1447:27ff:fead:8923
Maskva, Nga 80.87.196.114, 82.146.54.128 2a01:230:2:6::12d5
Saint Petersburg, Nga 77.73.69.144 2a00:1838:37:22b::dea6
Vienna, Áo 37.235.56.210, 149.154.152.93 2a03:f80:ed15:37:235:56:210:1, 2a03:f80:ed15:149:154:152:93:0
Warsaw, Ba Lan 37.235.48.47, 212.7.217.23 2a03:f80:48:37:235:48:47:1, 2a01:6e80:fffe::1:0
Bucharest, Romania 77.81.104.105, 194.68.44.228 2A04:9DC0:00C1:0007:0000:0000:08b6:4116
Amsterdam, Hà Lan 31.186.226.150, 134.19.176.31,134.19.176.80, 134.19.176.81, 134.19.176.82, 82.196.8.112, 185.20.209.150, 178.62.238.39, 188.166.3.204 2a03:b0c0:2:d0::13da:2001
Copenhagen, Đan Mạch 82.103.140.78, 185.134.29.181 2a06:eac0:537::9
Brussels, Bỉ 31.193.180.147, 31.193.181.14 2a03:a800:a1:1952::cb
Dublin, Ireland 79.125.119.192, 217.78.6.89, 217.78.0.115, 217.112.154.222, 87.252.215.28 2a01:258:f000:6::10a
Paris, Pháp 45.32.144.240, 108.61.209.12 2001:19f0:6800:10a5:5400:00ff:fe1d:6ebb, 2001:19f0:6801:d4:5400:00ff:fe3c:3aed
Strasbourg, Pháp 176.28.13.209, 213.32.55.210, 51.254.124.182 2001:41d0:401:3100::488f
Barcelona, Tay Ban Nha 191.96.102.6, 46.183.118.235, 46.183.117.164 2a04:b880:0:2::b94d:bd97
Madrid, Tây Ban Nha 5.134.117.149 2a03:c7c0:1:11b::8c7b
Stockholm, Thụy Điển 79.99.1.106, 79.99.0.185 2a02:750:7::52f, 2a02:750:7::b6
Milano, Ý 95.141.37.20, 158.58.170.74 2a02:29e0:1:110::0000
Athens, Hy Lạp 78.108.38.106 2001:1548:8001:1::1
Kiev, Ukraine 185.167.161.11  
Budapest, Hungary 91.219.236.236 2001:4c48:2:8400::5bdb:ecec
Luxembourg City, Luxembourg 94.242.246.57 2a01:608:ffff:ff07::2:2
Sofia, Bulgaria 79.124.7.245 2a01:8740:1:ff22::2
Prague, Cộng Hòa Séc 130.193.12.189 2a03:b780:0001:0000:216:3eff:fe00:7bd
Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ 185.153.248.168  
Tel Aviv, Israel 91.228.126.149  
Úc
Melbourne 223.27.24.156, 111.67.17.197, 103.236.162.175 2404:9400:3:0:216:3eff:fee0:9a05
Sydney 182.160.154.27, 54.253.123.89, 45.114.116.186, 54.252.99.178, 112.213.32.133 2402:2f80:4::5a, 2402:9400:400:2::204, 2404:9400:2:0:216:3eff:fee0:c1ce
Brisbane, Úc 103.16.130.114 2404:9400:1:0:216:3eff:fef0:c12b
New Zealand
Auckland 120.138.27.125, 120.138.30.84, 223.165.76.47, 223.165.76.196 2403:7000:8000:700::83
Châu Á
Thượng Hải, Trung Quốc 139.196.199.219, 139.196.202.229, 120.55.164.6, 122.152.205.52  
Bắc Kinh, Trung Quốc 182.92.238.235, 119.254.34.70, 58.87.64.176  
Thanh Đảo, Trung Quốc 120.27.24.218  
Hàng Châu, Trung Quốc 114.55.3.152  
Thâm Quyến, Trung Quốc 39.108.195.216  
Trương Gia Khẩu, Trung Quốc 47.92.158.201  
Quảng Châu, Trung Quốc 123.207.67.246  
Nagano, Nhật 119.82.28.190  
Tokyo, Nhật Bản 54.248.99.81,45.32.254.120 2001:19f0:7000:8322:5400:00ff:fe24:18ff
Seoul, Hàn Quốc 52.78.86.95  
Chennai, Ấn Độ 121.244.91.46, 122.15.156.174  
Mumbai, Ấn Độ 180.149.241.212, 52.66.168.144  
Bengaluru, Ấn Độ 139.59.12.64 2400:6180:100:d0::e:3001
Hồng Kông 119.81.237.98, 103.200.6.77, 119.81.237.99 2401:c900:1201:1a2::3
Thành Phố Singapore, Singapore 175.41.141.147, 139.162.14.50, 139.162.59.38, 94.237.64.172 2400:8901::f03c:91ff:fee4:0e37
Manila, Philippin 116.93.97.116  
Hà Nội, Việt Nam 125.212.234.37  
Kuala Lumpur, Malaysia 103.47.154.109  
Jakarta, Indonesia 103.200.7.12 2402:2f80:6::3
Bangkok, Thái Lan 43.230.27.46 2407:8100:2:4::2
Trung Đông
Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 47.91.105.8, 185.56.90.140  
Riyadh, Saudi Arabia 46.151.215.91, 46.151.215.109 2a05:78c0:0:2::2D, 2a05:78c0:0:2::c2
Nam Mỹ
Rio De Janeiro, Brazil 186.226.60.108, 186.226.56.241, 186.226.57.44  
Sao Paulo, Brazil 177.71.177.249, 54.232.116.163, 148.163.220.12, 177.54.146.183, 148.163.220.163 2607:f740:1::f13
Santiago, Chile 192.140.56.150  
Buenos Aires, Argentina 131.255.5.230 2803:eb80:0:4::2
Medellin, Colombia 179.50.12.213  
Châu Phi
Johannesburg, Nam Phi 154.66.197.14, 154.66.198.59 2c0f:f850:154:197::14
*Địa điểm IP địa điểm được cập nhật lần cuối vào ngày 21 tháng 11, 2017.
Tự động hóa danh sách trắng IP:

  • Chúng tôi đã ánh xạ tất cả các địa chỉ IP địa điểm theo dõi với một tên miền duy nhất, site24x7.enduserexp.com. Bằng cách giải quyết tên miền này, bạn có thể tự động hóa lập danh sách trắng IP của bạn và đảm bảo các quy tắc tường lửa cơ sở dữ liệu của bạn được cập nhật thường xuyên.Mới
  • Để có trải nghiệm theo dõi không bị gián đoạn, bắt buộc phải lập danh sách trắng tất cả địa chỉ IP địa điểm theo dõi của chúng tôi được liệt kê ở đây trong chính sách tường lửa của bạn. Site24x7 có thể poll từ một địa điểm thay thế, trong khi máy chủ địa điểm được tắt để bảo dưỡng.
Cách nhận thông báo về cập nhật IP?
  • Bạn sẽ được thông báo nhanh chóng qua email mỗi khi có cập nhật liên quan đến IP từ phía chúng tôi.
  • Bạn có thể theo dõi bài viết diễn đàn của chúng tôi để nhận được bất kỳ cập nhật mới về các địa điểm theo dõi của chúng tôi.
  • Bạn cũng có thể chọn tải về chi tiết địa chỉ IP bằng các định dạng khác - Spreadsheet | PDF | RSS | JSON | CSV | TSV
Cách loại trừ lưu lượng từ Site24x7, trong khi theo dõi hoạt động người dùng trong Google Analytics?
  • Cấu hình một bộ lọc cho Site24x7 trong bảng điều khiển Google Analytics và loại trừ nó không hiển thị trong Giao Diện Google Analytics, là một trong những cách tốt nhất để loại trừ lưu lượng ra khỏi dịch vụ theo dõi trang. Đọc thêm.
  • Một tùy chọn là chặn Site24x7 không cho thực hiện yêu cầu đối với trang web/ứng dụng web của bạn dùng tùy chọn Chặn Miền. Đọc thêm.
Các Gói Thuê Bao, Giá Cả và Đăng KýDùng Thử Miễn Phí 30 Ngày, đăng ký trong 30 giây