Quản Lý Hiệu Năng Ứng Dụng Di Động (APM)

APM Di Động

Theo Dõi Người Dùng Thực đối với các Ứng Dụng Android và iOS.

Site24x7 Mobile APM cung cấp cho bạn thông tin về hiệu năng của ứng dụng di động và giúp giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng cuối.

Các Gói Thuê Bao, Giá Cả và Đăng KýDùng Thử Miễn Phí 30 Ngày, đăng ký trong 30 giây

Giải quyết các vấn đề hiệu năng để xây dựng các ứng dụng di động tuyệt vời trên iOS và Android.

Theo dõi trải nghiệm người dùng trên các ứng dụng di động cơ bản.

Nhận thông tin chi tiết thời gian thực về hiệu năng từ đầu đến cuối. Theo dõi thời gian đáp ứng của ứng dụng di động của bạn và thông lượng của từng giao dịch.

Phân khúc hiệu năng theo thiết bị và nhà mạng.

Xác định ưu tiên của người dùng di động theo loại thiết bị và nhà mạng. Xem thời gian đáp ứng và dữ liệu thông lượng dựa trên phiên bản hệ điều hành và Ứng Dụng.

Theo dõi theo khu vực địa lý.

Phát hiện các khu vực bị ảnh hưởng bởi hiệu năng kém của ứng dụng. Hiểu được thời gian đáp ứng, và thông lượng ảnh hưởng thế nào đến hiệu năng của ứng dụng của bạn.´

Theo dõi thời gian đáp ứng của ứng dụng web và thông lượng của từng giao dịch web.

Tìm Hiểu Thêm

APM Insight cung cấp cho các nhà phát triển thông tin từ client web ứng dụng và các ứng dụng di động cơ bản đến cơ sở dữ liệu back-end.

Tìm Hiểu Thêm

Theo dõi ứng dụng cho tất cả nền tảng đám mây của bạn.

Theo dõi tất cả các ứng dụng của bạn có truy cập các dịch vụ AWS và Azure khác nhau.

Các Gói Thuê Bao, Giá Cả và Đăng KýDùng Thử Miễn Phí 30 Ngày, đăng ký trong 30 giây