Theo Dõi Hiệu Năng Ứng Dụng để Nhận Biết Tất Cả Nhu Cầu DevOps

Theo Dõi Hiệu Năng Ứng Dụng

Nắm rõ cách hoạt động của các ứng dụng web. Trực quan hóa các giao dịch web từ đầu đến cuối, với số liệu hiệu năng của tất cả các bộ phận bắt đầu từ URL đến truy vấn SQL cho phép bạn xác định và giải quyết vấn đề giảm hiệu năng bất kể chúng bắt nguồn từ đâu.

Xử lý sự cố 3 ứng dụng chỉ với $35/tháng.

Đăng Ký Ngay

Theo Dõi Hiệu Năng Java

Theo dõi toàn bộ kho ứng dụng Java của bạn bao hàm mọi thứ từ cơ sở dữ liệu, và dịch vụ đến các hoạt động trình duyệt. Giải quyết các vấn đề hiệu năng khi chúng xuất hiện.

Tìm Hiểu Thêm

Trực quan hóa trải nghiệm ứng dụng của người dùng trong thời gian thực. Phân tích và phân khúc hiệu năng theo trình duyệt, nền tảng, vùng địa lý, ISP và các tiêu chí khác.

Tìm Hiểu Thêm

Theo Dõi Ứng Dụng .NET

Xử lý sự cố và giải quyết tất cả các vấn đề hiệu năng ứng dụng .NET của bạn. Nắm thông tin chi tiết nhỏ nhất từ trải nghiệm trình duyệt đến từng hàng code.

Tìm Hiểu Thêm

Theo Dõi Ứng Dụng cho Các Nền Tảng Trên Đám Mây

Theo dõi các số liệu hiệu năng quan trọng của các ứng dụng truy cập các dịch vụ khác nhau trên hai môi trường đám mây phổ biến nhất AWS, và Microsoft Azure.

Theo Dõi Ứng Dụng PHP

Xác định và giải quyết các vấn đề hiệu năng ứng dụng PHP đến từng hàng code.

Tìm Hiểu Thêm

Nhận số liệu hiệu năng chi tiết của các ứng dụng di động trên cả nền tảng iOS và Android. Cải thiện trải nghiệm của người dùng cuối bằng cách giải quyết các vấn đề khi chúng xuất hiện.

Tìm Hiểu Thêm

Theo Dõi Ứng Dụng Ruby

Theo dõi và nắm tất cả các vấn đề hiệu năng của các ứng dụng chạy trên Ruby từ các truy vấn cơ sở dữ liệu chậm, và các dịch vụ web đến các tác vụ chạy ngầm.

Tìm Hiểu Thêm
Hình Thu Nhỏ Bộ Sưu Tập 1

Theo dõi thời gian đáp ứng của ứng dụng.

Theo dõi thời gian đáp ứng của từng ứng dụng. Site24x7 APM Insight xác định các ứng dụng chậm và giúp nhanh chóng cô lập các vị trí nghẽn cổ chai.

Xác định các truy vấn chậm dùng các dấu vết.

Xem xét kỹ từng dấu vết tạo ra bởi một yêu cầu web duy nhất để xem các phương pháp khác nhau đã đạt hiệu quả như thế nào. Xác định các vị trí nghẽn cổ chai về hiệu năng bằng cách phân tích các giao dịch để xác định nguyên nhân của vấn đề.

Đo thông lượng ứng dụng.

Liên tục theo dõi tổng số yêu cầu mà máy chủ ứng dụng đã nhận được mỗi phút (RPM). Điều này cung cấp cho bạn thông tin hoàn chỉnh về hiệu năng của máy chủ ứng dụng của bạn và có thể hợp lý hóa nó bằng cách nào.

Theo dõi tất cả các giao dịch chạy ngầm của bạn.

Theo dõi thời gian đáp ứng của các giao dịch ngoài web/chạy ngầm trong các ứng dụng của bạn, các ứng dụng được sinh ra trong các luồng chạy ngầm. Theo dõi các giao dịch chạy ngầm với các chi tiết về hiệu năng ở cấp phương pháp cùng với thời gian cần thiết của các thao tác cơ sở dữ liệu.

Xác định lỗi và loại bỏ các điểm nghẽn cổ chai.

Tìm đến nguyên nhân gốc rễ của tất cả các lỗi giao dịch web và ngoài web thông qua một giao diện duy nhất. Nắm đầy đủ thông tin về lỗi đó với thông tin chi tiết ở cấp phương pháp và thực hiện các biện pháp cần thiết trước khi người dùng cuối bị ảnh hưởng.

Nắm được các trường hợp ngoại lệ khi chúng xuất hiện.

Nhận danh sách về tất cả các trường hợp ngoại lệ xuất hiện trong máy chủ ứng dụng. Nắm thông tin chi tiết về mọi giao dịch gây ra ngoại lệ và xem sự thể hiện biểu đồ về số lần trong một khoảng thời gian với một chỉ báo rõ ràng giữa các trường hợp ngoại lệ nghiêm trọng và không nghiêm trọng.

Thông tin toàn diện về tất cả các hoạt động cơ sở dữ liệu của bạn.

Nhận số liệu hiệu năng chi tiết để xác định các lệnh gọi cơ sở dữ liệu chậm, tình trạng sử dụng cơ sở dữ liệu và hiệu năng chung của cơ sở dữ liệu được cung cấp với trình bày biểu đồ và bảng biểu chi tiết.

Sử dụng điểm Apdex để theo dõi trải nghiệm của người dùng cuối.

Chỉ Số Hiệu Năng Ứng Dụng (Apdex) cung cấp cho bạn số liệu thống kê trên quan điểm trải nghiệm của người dùng. Đây là một chuẩn mở để đánh giá mức độ hài lòng của người dùng về một ứng dụng web. Dữ liệu đã thu thập trong một khoảng thời gian được chuyển thành một chỉ số đơn giản dựa trên sự đáp ứng của ứng dụng.

Theo dõi các bộ phận ứng dụng tùy chỉnh.

Nắm thông tin về lượng thời gian đã sử dụng theo từng yêu cầu web ở các bộ phận khác nhau và xác định bộ phận nào tốn nhiều thời gian nhất. Ngoài ra, thêm bộ phận của bạn để theo dõi chi tiết hơn.

Tích hợp APM Insight với Site24x7 RUM.

APM Insight và Theo Dõi Người Dùng Thực (RUM) hiện nay được tích hợp theo ngữ cảnh. Với sự tích hợp này, bạn nhận được thông tin tổng thể về hiệu năng của một ứng dụng từ một bảng điều khiển duy nhất. Mọi số liệu quan trọng, chẳng hạn như hiệu năng của ứng dụng từ thao tác nhấp của người dùng trên trình duyệt, thời gian cần thiết để bộ phận back end xử lý yêu cầu, độ trễ của mạng và thời gian sử dụng để đưa ra phản hồi bao gồm điều hướng mềm được ghi nhận và hiển thị trong một bảng điều khiển duy nhất. Ngoài ra, các thời gian của trình duyệt và thời gian của máy chủ được tích hợp, cho phép phân tích tất cả số liệu cùng nhau, giúp tinh chỉnh hiệu năng của ứng dụng.

Các Máy Chủ Ứng Dụng Được Hỗ Trợ

Cung cấp sự hỗ trợ cho các máy chủ ứng dụng khác nhau.

Theo dõi tình trạng của các ứng dụng Java của bạn đang chạy trên các máy chủ ứng dụng khác nhau. Site24x7 hiện nay cung cấp sự hỗ trợ ngay lập tức cho các máy chủ ứng dụng Tomcat, WebSphere, WebLogic, Glassfish, JBoss AS, JBoss EAP, Resin, WildFly và JOnAS.

Các Gói Thuê Bao, Giá Cả và Đăng KýDùng Thử Miễn Phí 30 Ngày, đăng ký trong 30 giây