การตรวจสอบความพร้อมบริการและประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทางอย่างง่ายดาย

แผน ราคา และการลงทะเบียนทดลองใช้ฟรี 30 วัน ลงทะเบียนภายใน 30 วินาที

โซลูชันการตรวจสอบแบบครบวงจร

ภาพรวมของคุณลักษณะ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของบริการบนอินเทอร์เน็ต เช่น HTTPS, เซิร์ฟเวอร์ DNS, เซิร์ฟเวอร์ FTP, ใบรับรอง SSL/TLS,เซิร์ฟเวอร์ SMTP, เซิร์ฟเวอร์ POP, URL, REST API, บริการบนเว็บ SOAP และอีกมากมายจาก มากกว่า 90 สถานที่ตั้งทั่วโลก (หรือผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย) และสถานที่ตั้งภายในเครือข่ายส่วนตัว

เรียนรู้เพิ่มเติม

รับข้อมูลเกี่ยวกับการหยุดบริการและค้นหาปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ด้วยความสามารถการวิเคราะห์สาเหตุแท้จริง สร้าง ปลั๊กอินแบบกำหนดเอง และตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติที่สำคัญ ตรวจสอบระบบ Windows, Linux, FreeBSD, VMware และ Docker

เรียนรู้เพิ่มเติม

การตรวจสอบธุรกรรมบนเว็บสังเคราะห์

บันทึกและจำลองการปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้แบบหลายขั้นตอนนเบราเซอร์จริง และปรับประสิทธิภาพของแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบ ตะกร้าชอปปิ้ง และแอปพลิเคชันอื่นๆ

ระบุเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันและส่วนประกอบของแอปที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด การตรวจสอบสำหรับ Java, .NET, Ruby, PHP, AWS, Azure และแพลตฟอร์ม โทรศัพท์มือถือ

เรียนรู้เพิ่มเติม

การตรวจสอบที่ครอบคลุมสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายที่สำคัญ เช่น เราเตอร์ สวิตช์ และไฟร์วอลล์ ช่วยเหลือทีมจัดการเครือข่ายให้ได้รับภาพรวมข้อมูลประสิทธิภาพเชิงลึกที่จำเป็นในการจัดการเครือข่ายที่ซับซ้อน

เรียนรู้เพิ่มเติม

รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของทรัพยากรระบบคลาวด์ของคุณทั้งหมด ตรวจสอบภาระงานและแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพของแอปบนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์และระบบเสมือน เช่น บริการบนเว็บของ Amazon, Azure และ VMware

เรียนรู้เพิ่มเติม

วัดผลประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้จริง วิเคราะห์และแยกส่วนย่อยของประสิทธิภาพตามเบราเซอร์ แพลตฟอร์ม ภูมิศาสตร์ ISP และอื่นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม

หน้าสถานะแบบสาธารณะ

หน้าสถานะที่มีประสิทธิภาพเพื่อความโปร่งใสของธุรกิจ สื่อสารข้อมูลการหยุดบริการของระบบโดยไม่คาดหมายและแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสถานะบริการของคุณได้ทันที

RMM สำหรับ MSP และ CSP

จัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโซลูชันการตรวจสอบที่ปลอดภัย ปรับขนาดได้ และในราคาไม่แพงของเรา สำหรับผู้ให้บริการการจัดการและผู้ให้บริการระบบคลาวด์

การจัดการบันทึกจากระบบคลาวด์

รวบรวม ผนวกรวม จัดทำดัชนี ค้นหา และแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยใชบันทึกแอปพลิเคชันภายในไซต์ที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูลของคุณ การเริ่มต้นทำงานทำได้อย่างง่ายดายมาก ด้วยการสนับสนุนสำหรับแอปพิลเคชันทั่วไปและกรอบทำงานการบันทึก

รวมในชุดเดียวในราคาที่ยืดหยุ่น

เริ่มทดลองใช้ฟรี 30 วันของคุณ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

หนังสือรับรอง

วิดีโอ: ภาพรวมความยาว 3 นาที

ภาพรวมของ Site24x7

ความครอบคลุมสื่อ

ลูกค้ามากกว่า 30,000 รายใช้ Site24x7

ลูกค้าปลายทาง
แผน ราคา และการลงทะเบียนทดลองใช้ฟรี 30 วัน ลงทะเบียนภายใน 30 วินาที หรือ ลงทะเบียนตอนนี้!

รายการการตรวจสอบพื้นฐาน:

เว็บไซต์

รายการการตรวจสอบขั้นสูง:

รายการการตรวจสอบขั้นสูง:

รายการการตรวจสอบพื้นฐาน:

เว็บไซต์

เซิร์ฟเวอร์ (คิดค่าใช้จ่ายโดยอิงตามจำนวนเซิร์ฟเวอร์และไม่ใช่จำนวนตัวชี้วัด)

บริการบนเว็บ Amazon

รายการการตรวจสอบขั้นสูง:

รวมจำนวนทั้งหมดของการตรวจสอบพื้นฐานและขั้นสูง ตัวอย่าง: ในแผนคลาสิก จำนวนการตรวจสอบรวมคือ 100 คุณสามารถได้รับการตรวจสอบสูงสุด 95 รายการตรวจสอบพื้นฐาน และ 5 การตรวจสอบขั้นสูง หรือคุณสามารถเพิ่มได้ 100 รายการตรวจสอบพื้นฐาน

รายการการตรวจสอบขั้นสูง:

สูงสุด 16 สถานที่ตั้งจากมากกว่า 90 สถานที่ตั้งตามภูมิศาสตร์

แอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันบนเว็บใดๆ และถูกนับจำนวนต่างกันไปในแต่ละภาษาที่เอเจนต์สนับสนุน

ทุกเว็บเพจที่ถูกโหลดในเบราเซอร์จะถูกพิจารณาว่าเป็นหนึ่งเพจวิว โดยที่จำนวนของแหล่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องที่ถูกโหลดเบื้องหลัง เช่น สำหรับหน้าเว็บเดี่ยวที่จะโหลด มีการเรียกแหล่งข้อมูลหลากหลาย เช่น ภาพ CSS ฯลฯ ซึ่งไม่ถูกนับเป็นเพจวิว เฉพาะเว็บเพจที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมจะถูกนับเป็นเพจวิว

รวมทั้งการตรวจสอบธุรกรรมบนเว็บของเว็บไซต์พื้นฐานและเว็บสังเคราะห์ ตัวอย่าง: ถ้าจำนวนการตรวจสอบรวมคือ 10 คุณสามารถได้รับการตรวจสอบสูงสุด 9 รายการตรวจสอบพื้นฐาน และ 1 การตรวจสอบขั้นสูง หรือคุณสามารถเพิ่มได้ 10 รายการตรวจสอบพื้นฐาน

รวมทั้งการตรวจสอบพื้นฐานและขั้นสูง

PagerDuty, Slack, Zapier, AlarmsOne, ManageEngine ServiceDesk Plus, ManageEngine ServiceDesk Plus On-Demand, Microsoft Teams และ HipChat.

การตรวจสอบซ้ำจาก 3 สถานที่ตั้งเพื่อป้องกันการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด

เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างไม่จำกัด และได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการหยุดบริการของระบบผ่านทางอีเมล

เครดิตจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติทุกเดือน อย่างไรก็ดี เครดิตที่เติมมากเกินไปจะไม่มีการยกยอดไปยังเดือนถัดไป อ่านเพิ่มเติม

โพลเลอร์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของ Site24x7 ให้คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและความพร้อมบริการของเว็บไซต์และแอปทางโทรศัพท์มือถือผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย (3G/4G) และเครือข่าย Wi-Fi ขององค์กร โพลเลอร์ทำหน้าที่เป็นสถานที่ตั้งการตรวจสอบ และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญของคุณ เช่น เวลาที่ระบบหยุดทำงาน ความพร้อมบริการ และอีกมากมาย นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบแอปโทรศัพท์มือถือขององค์กรโดยใช้ Wi-Fi ขององค์กรได้

กำหนดข้อตกลงระดับบริการและติดตามการดำเนินการตามข้อตกลงเหล่านั้น กลุ่มจะทำการตรวจสอบในแบบกลุ่มการตรวจสอบ และตัดสินใจกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่มอบให้สำหรับแต่ละกลุ่ม

เลือกสูงสุด 8 สถานที่ตั้งจากมากกว่า 90 สถานที่ตั้งของเอเจนต์ แผนระดับองค์กรและระดับองค์กรบวกเว็บสนับสนุน 16 สถานที่ตั้งต่อการตรวจสอบ

การสนับสนุนมาตรฐานรวมถึงอีเมลและชุมชน

การสนับสนุนพรีเมี่ยมรวมถึงอีเมลและชุมชน การสนทนา และโทรศัพท์