Tích Hợp Trên 50 Plugin cho Toàn Bộ Kho Ứng Dụng của bạn

Theo dõi chính xác các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn bằng cách sử dụng các tính năng tích hợp của chúng tôi hoặc viết plugin của riêng bạn, theo nhu cầu của bạn.

Sự Hỗ Trợ Có Sẵn Dành Cho Nền Tảng Windows và Linux

Plugin Nagios

Nagios

Theo Dõi MySQL

MySQL

Theo Dõi Redis

Redis

Theo Dõi Cơ Sở Dữ Liệu Oracle

Oracle

Theo Dõi MongoDB

MongoDB

Theo Dõi Memcached

Memcached

Theo Dõi NGINX

NGINX

Theo Dõi HAProxy

HAProxy

Theo Dõi Apache ZooKeeper

Apache ZooKeeper

Theo Dõi WordPress

WordPress

Theo Dõi Apache

Apache

Theo Dõi Quy Trình Zombie

Quy Trình Zombie

Theo Dõi Postgres

Postgres

Theo Dõi Plugin RabbitMQ cho Riak

RabbitMQ

Theo Dõi Varnish Cache

Varnish Cache

Theo Dõi Cơ Sở Dữ Liệu VoltDB

VoltDB

Theo Dõi Cơ Sở Dữ Liệu CouchDB

CouchDB

Theo Dõi Riak

Riak

Theo Dõi DB2

DB2

Theo Dõi Trường Hợp Apache ActiveMQ

ActiveMQ

Theo Dõi Apache Kafka

Kafka

Theo Dõi Apache Tomcat

Tomcat

Theo Dõi Oracle WebLogic

WebLogic

Theo Dõi Couchbase

Couchbase

Theo Dõi Glassfish

Glassfish

Theo Dõi Ehcache

Ehcache

Theo Dõi Phần Mềm Hadoop

Hadoop

Theo Dõi Lighttpd

Lighttpd

Theo Dõi Công Cụ Tìm Kiếm Elasticsearch

Elasticsearch

Theo Dõi NGINX Plus

NGINX Plus

Theo Dõi Dell iDRAC

iDRAC

Theo Dõi Mule

Con la

Theo Dõi Máy Chủ StatsD

StatsD

Theo Dõi Sử Dụng iNode

iNode

Theo Dõi Dropwizard

Dropwizard

Theo Dõi Trường Hợp etcd

etcd

Theo Dõi Tập Tin Samba

Samba

Theo Dõi Sử Dụng Twilio

Twilio

Theo Dõi Gearmand

Gearmand

Theo Dõi Trường Hợp Supervisord

Supervisord

Theo Dõi SendGrid

SendGrid

Tích hợp plugin Nagios của bạn trong Site24x7.

Với sự hỗ trợ cho Nagios, bạn có thể thực thi hàng ngày Plugin Nagios trong Site24x7 mà không cần chạy Máy Chủ Nagios. Điều này có nghĩa là không cần phải duy trì một máy chủ hay phần mềm Nagios dành riêng.

Bạn có thể thực thi tất cả plugin Nagios hiện hữu của bạn trong Site24x7 và kiểm soát sức mạnh của cộng đồng nguồn mở bằng các tính năng tích hợp phong phú của chúng tôi để nắm được các chi tiết bạn muốn.

Sự hỗ trợ dành cho các Plugin Nagios

Viết plugin của bạn.

Các quản trị viên mạng và máy chủ thường cần dữ liệu theo dõi cụ thể nằm ngoài phạm vi của các giải pháp theo dõi tiêu chuẩn của các nhà cung ứng. Hiện nay, bạn có thể viết các plugin tùy chỉnh dùng mã script Python hoặc Shell cho LinuxDLL, Batch, PowerShell hoặc VB cho Windows.

Tạo Plugin Linux và Windows tùy chỉnh

Các điểm nhấn

  • Chọn trong danh sách ngày càng tăng của chúng tôi gồm tích hợp trên 50 plugin được hỗ trợ cho cả nền tảng Linux và Windows
  • Cài đặt giá trị ngưỡng cho từng thuộc tính và nhận thông báo ngay lập tức nếu vượt ngưỡng.
  • Chủ động theo dõi các ứng dụng của bạn để có trải nghiệm người dùng cuối nâng cao với các số liệu tùy chỉnh.
  • Xem biểu đồ hiệu năng của nhiều trường hợp plugin trong khắp các máy chủ trong một biểu đồ dễ hiểu duy nhất.
  • Tính năng này được cung cấp như một phần của các khả năng theo dõi máy chủ tiêu chuẩn. Ví dụ, với gói thuê bao Starter của chúng tôi, theo dõi 10 máy chủ và một plugin mỗi máy chủ với $9 mỗi tháng.

Chúng tôi đã và đang sử dụng Site24x7 trong hơn một năm, và tôi sẽ nói rằng chúng tôi rất hài lòng," theo Aleksander Andrijenko, cơ sở hạ tầng IT tại Marcura Group ở Dubai. "Các tính năng đa dạng và mức giá của Site24x7 biến nó trở thành một lựa chọn rõ ràng so với các nhà cung ứng khác. Sản phẩm này dễ cài đặt, và bạn có thể bắt đầu theo dõi các môi trường của mình chỉ trong vài phút. Cảnh báo tức thời dùng tính năng Plugin [Site24x7] đảm bảo chúng tôi luôn nắm được các vấn đề.

Aleksander Andrijenko Trưởng Phòng Cơ Sở Hạ Tầng IT của Marcura Group.
Các Gói Thuê Bao, Giá Cả và Đăng KýDùng Thử Miễn Phí 30 Ngày, đăng ký trong 30 giây