Theo Dõi Người Dùng Thực (RUM) - Thống Kê Trình Duyệt Người Dùng Thực

Theo Dõi Người Dùng Thực | RUM

Nắm Thông Tin Chi Tiết về Sử Dụng Trang Web Thời Gian Thực

Xem Hiệu Năng Ứng Dụng Toàn Cầu

Sử dụng tác tử của chúng tôi để hiểu được hiệu năng của ứng dụng toàn cầu thông qua các đồ thị và biểu đồ dễ dùng. Xác định xem hiệu năng là xuất sắc, tốt, vừa phải, kém hay tệ khi truy cập từ các quốc gia khác nhau.

Số Liệu Cho Từng Giai Đoạn Vòng Đời Trang Web

Nhận số liệu chi tiết về mạng, thời gian đáp ứng front end và back end. Bạn cũng có thể so sánh dữ liệu và phân tích hiệu năng trang web cho từng giai đoạn khác nhau.

Xác Định Lỗi JavaScript

Sử dụng Site24x7 RUM bạn có thể thu thập bất kỳ lỗi mã JavaScript nào có thể xuất hiện trên trang web của bạn. Bạn sẽ nhận được dữ liệu chi tiết về loại lỗi, thông báo và URL cho phép bạn thực hiện hành động nhanh chóng và cải thiện hiệu năng trang web.

Số Liệu Trình Duyệt Người Dùng

Số liệu dựa trên trình duyệt giúp người dùng DevOps hiểu được liệu cập nhật ứng dụng mới có ảnh hưởng đến hiệu năng của trang web trong một loại hoặc phiên bản trình duyệt cụ thể hay không. Site24x7 RUM hỗ trợ các phiên bản khác nhau của Chrome, Firefox, Opera và IE.

Theo Dõi Các Ứng Dụng Một Trang

Theo dõi tất cả các trang nội bộ của bạn được tải từ các MVC framework dựa trên client như Angular, Backbone, React và Ember.

Hỗ trợ MVC Framework

Theo dõi tất cả các tài nguyên bên ngoài được đưa vào một cách linh động và nhận thông tin thích hợp về hiệu năng của các ứng dụng một trang của bạn.

Theo Dõi Các Yêu Cầu AJAX

Nhận thông tin về hiệu năng của các lệnh gọi AJAX được thực hiện từ các trình duyệt của bạn đến các miền HTTP hoặc HTTPS. Xác định các yêu cầu tốn thời gian và thực hiện biện pháp khắc phục.

Thông Tin Chi Tiết về Hiệu Năng Độc Lập Với Nền Tảng

Site24x7 RUM cung cấp cho bạn dữ liệu về hiệu năng ứng dụng thời gian đáp ứng bất kể ứng dụng web đang được truy cập từ desktop, máy tính bảng hay thiết bị di động.

Thống Kê Hiệu Năng theo ISP

Thu thập thời gian đáp ứng của ứng dụng dựa trên ISP giúp xác định xem trải nghiệm ứng dụng của người dùng cuối có suôn sẻ khi truy cập qua một ISP cụ thể khi so sánh với người khác hay không.

Theo Dõi Từng Giao Dịch Web

Thời gian đáp ứng và thông lượng của từng giao dịch web với trình bày bằng biểu đồ để nhanh chóng nắm được thông tin chi tiết về hiệu năng.

Kết hợp RUM với Theo Dõi Tổng Hợp

Xác định các vấn đề trên một trang web hoặc ứng dụng web bằng cách ghi nhận và mô phỏng các đường dẫn khách hàng và tương tác người dùng điển hình trên một trình duyệt thực dùng theo dõi tổng hợp.

Thu Thập Thông Tin Nhanh về Dấu Vết Trình Duyệt

Thu thập dấu vết trình duyệt của các giao dịch web. Tìm hiểu các vấn đề hiệu năng ở front end bằng cách chỉ ra các tài nguyên hàng đầu tốn thời gian ở các địa điểm địa lý và trình duyệt khác nhau.

Cách hoạt động?

  • Tạo ra một đoạn mã con JavaScript từ bảng điều khiển Site24x7.
  • Chèn nó vào dòng đầu hoặc cước chú của mã HTML của một trang chung/chỉ mục của ứng dụng web cần theo dõi.
  • Chỉ có vậy! Truy cập tất cả dữ liệu hiệu năng của bạn từ bảng điều khiển Site24x7 của bạn.
Các Gói Thuê Bao, Giá Cả và Đăng KýDùng Thử Miễn Phí 30 Ngày, đăng ký trong 30 giây