Site24x7 + Microsoft Teams

Hoạt Động Chat Thông Minh cho các nhóm Hoạt Động Phát Triển

Khuyến khích các nhóm Hoạt Động Phát Triển xử lý các cảnh báo giám sát Site24x7 quan trọng, thảo luận về các kế hoạch khắc phục, và đặt ra các hành động theo dõi, từ kênh Teams của bạn.

Nâng cao trải nghiệm Hoạt Động Phát Triển bằng cách cung cấp dữ liệu Site24x7 một cách thông minh trong Teams.

  • Kết nối mượt mà: Nhận cảnh báo và báo cáo được cung cấp trong thời gian thực cho Teams bằng thiết bị kết nối cơ bản của Site24x7.
  • Bảng điều khiển thông minh: Phân tích và xử lý sự cố nhanh hơn bằng bảng điều khiển tùy chỉnh của Site24x7 trong Teams.
  • Tương tác thông minh: Truy vấn và nhận phản hồi chính xác về dữ liệu được theo dõi từ chat bot dựa trên xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) của chúng tôi dành cho Teams.
Tích hợp với Teams

Bộ phận Hoạt Động Phát Triển hưởng lợi thế nào từ tích hợp Site24x7 với Teams.

Xem các nội dung thảo luận dựa trên dữ liệu trong Teams giúp các nhóm Hoạt Động Phát Triển của bạn đạt được mục tiêu giải quyết sự cố nhanh hơn như thế nào.

Trực quan hóa: Kết hợp các nội dung thảo luận bảng điều khiển với Teams.

Đưa bảng điều khiển tùy chỉnh của bạn—một giao diện liền lạc để phân tích và xử lý sự cố, vào bên trong tab Teams. Tham gia các nội dung thảo luận phong phú, có hiệu quả về dữ liệu được theo dõi của bạn trong thời gian thực và chia sẻ những thủ thuật xử lý sự cố với đồng nghiệp để giải quyết sự cố nhanh hơn.

Tương tác: Bot hội thoại để tăng cường trải nghiệm Hoạt Động Chat.

Chat bot Site24x7 dành cho Teams hỗ trợ NLP để các nhóm Hoạt Động Phát Triển có thể thực thi các truy vấn liên quan đến Site24x7 và nhận phản hồi tức thời ở định dạng hội thoại đơn giản, giúp các nhóm giảm MTTR và cải thiện năng suất chung.

Kết nối: Nhận cảnh báo trong thời gian thực qua Teams.

Cho phép các nhóm Hoạt Động Phát Triển và IT có các nội dung thảo luận theo mục tiêu, và hiệu quả về các sự cố Site24x7 tiềm ẩn và các báo cáo phân tích nguyên nhân gốc rễ trong các kênh Teams của bạn.
logo công ty

"Site24x7 đã luôn là một bộ công cụ theo dõi linh hoạt và đáng tin cậy cho các hoạt động trực tuyến của chúng tôi. Các cảnh báo đáng tin cậy và báo cáo chi tiết đã đảm bảo chúng tôi phản ứng nhanh chóng với các trường hợp khẩn cấp. Tập hợp một lực lượng lao động hoạt động trên Office365, chúng tôi đã tìm được giá trị cao từ việc sử dụng tích hợp Site24x7 với Microsoft Teams. Nó đã tạo điều kiện cho nhân sự IT của chúng tôi cập nhật thông tin về các trường hợp mất dịch vụ, hợp tác nhanh hơn, và giảm tổng thời gian giải quyết trung bình (MTTR)."

James Lovegrove
Trưởng Phòng IT và Hệ Thống, Original Ltd.

Danh sách các công cụ theo dõi cơ bản:

Trang web

Máy chủ (Tính theo máy chủ và không tính theo số liệu riêng lẻ)

Amazon Web Services

Danh Sách Công Cụ Theo Dõi Nâng Cao:

Cấp phép theo dõi mạng chỉ dựa trên số lượng giao diện được theo dõi. Bắt buộc phải có ít nhất một giao diện có hiệu lực để theo dõi một thiết bị. Mặc dù có thể theo dõi miễn phí 10 bộ đếm hiệu năng, mỗi 10 bộ đếm bổ sung được tính là một giao diện.

Mọi trang web được tải trong trình duyệt được xem là một lượt xem trang, bất kể số tài nguyên được tải phía sau là gì. Ví dụ, đối với một trang web duy nhất cần tải, có nhiều lệnh gọi tài nguyên cho hình ảnh, css, v.v., không được tính trong lượt xem trang. Chỉ có trang web mà người dùng truy cập mới được tính là lượt xem trang.

Tín dụng được tự động nạp mỗi tháng, tuy nhiên, tín dụng nạp lại còn lại không được mang sang tháng tiếp theo.

Hỗ trợ cao cấp bao gồm email, cộng đồng, chat và điện thoại.