Theo dõi đám mây

Nhận thông tin chi tiết về tình trạng và hiệu năng của các tài nguyên điện toán đám mây của bạn. Phân tích các tham số hệ thống và cơ sở hạ tầng khác nhau để đảm bảo hiệu năng ứng dụng tối ưu và sử dụng hiệu quả các tài nguyên đám mây.

Theo dõi cơ sở hạ tầng đám mây Lai của bạn.

Site24x7 cung cấp một phương án tập trung hóa để theo dõi cơ sở hạ tầng ảo, môi trường IT tại chỗ, và cơ sở hạ tầng đám mây của bạn–tất cả trên một nền tảng duy nhất.

  • Theo dõi việc sử dụng và hiệu năng đối với các dịch vụ PaaS quan trọng chạy trong môi trường Amazon Web Service của bạn.
  • Nhận thông tin toàn diện về tình hình của các trường hợp máy chủ EC2 của bạn.
  • Theo dõi việc sử dụng tài nguyên và tình hình vận hành của các máy ảo Azure IaaS của bạn.
  • Phân tích lượng công tác của máy ảo và việc sử dụng tài nguyên máy chủ trên môi trường vSphere của bạn
  • Kiểm tra trạng thái của các Docker container.

Amazon Web Services

Theo dõi các tài nguyên AWS của bạn bằng CloudWatch.

Lập cơ sở và phân tích hiệu năng của các dịch vụ cơ bản như EC2, EBS, ELB, RDS, DynamoDB, S3, ElastiCache, CloudFront, SNS và SQS để tối ưu hóa việc sử dụng.

Nhận thông tin chi tiết hơn về môi trường EC2 của bạn.

Theo dõi các trường hợp EC2 của bạn từ cả cấp siêu giám sát và cấp hệ điều hành để nắm thông tin chi tiết hơn về việc sử dụng tài nguyên của cơ sở hạ tầng của bạn.

Theo dõi hiệu năng đối với các ứng dụng đặt trên AWS.

Xem xét từng giao dịch, nhận thông tin chi tiết quan trọng ở cấp code để xử lý các vấn đề hiệu năng đối với ứng dụng đã phân phối của bạn.

Đối Với Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Máy Chủ và Đám Mây

Cung cấp các dịch vụ theo dõi cơ sở hạ tầng Đám Mây có thể mở rộng ở nhiều khách hàng.

  • Nhiều người thuê – Quản lý môi trường IT nhiều client từ một bảng điều khiển duy nhất
  • Quản lý người dùng - Khả năng chỉ định vai trò/sự cho phép cho khách hàng
  • Các khả năng báo cáo sẵn sàng sử dụng – Chia sẻ SLA và với khách hàng của bạn
  • Tiếp thị thương hiệu nhãn trắng – Sử dụng logo và tài sản thương hiệu của chính bạn.

VMware

Theo dõi máy chủ theo tác tử và không có tác tử dành cho cơ sở hạ tầng đám mây ảo của bạn.

Tự động phát hiện môi trường vSphere của bạn và ánh xạ tất cả tài nguyên ảo của bạn, từ các cluster và máy chủ ESX/ESXi đến từng máy ảo, bằng các vCenter API. Cài đặt từng ngưỡng cho từng bộ đếm hiệu năng và theo dõi mọi yếu tố của môi trường ảo của bạn.

Microsoft Azure

Theo dõi máy ảo của bạn bằng tính năng mở rộng Azure VM Site24x7.

Theo dõi lượng công tác Azure Windows và Linux VM và phân tích ứng dụng tài nguyên và tình trạng cơ sở hạ tầng bằng cách đo các KPI quan trọng chẳng hạn như CPU, bộ nhớ, dung lượng lưu trữ, và sử dụng mạng cho tất cả máy ảo của bạn.

Xử lý sự cố hiệu năng ứng dụng Azure.

Chẩn đoán các vấn đề hiệu năng đối với các ứng dụng chạy trên môi trường Azure của bạn bằng tác tử APM Insight .NET của Site24x7. Đánh giá các giao dịch quan trọng ở khắp các dịch vụ Azure khác nhau, từ lưu trữ đến cơ sở dữ liệu, và xác định các điểm nghẽn cổ chai để giảm thiểu thời gian chết của ứng dụng.

Docker

Theo dõi hiệu năng Docker container của bạn.

Nhận thông tin hoàn chỉnh về môi trường Docker của bạn bằng cách cài đặt tác tử theo dõi máy chủ Linux của Site24x7 trên máy chủ của bạn chạy Docker daemon. Từ đó, tác tử sẽ tự động phát hiện các container của bạn và giúp bạn theo dõi hiệu năng của chúng, thu thập số liệu máy chủ và container của Docker để phân bổ tài nguyên máy chủ, và các container cung cấp.

Plugin

Theo dõi các hệ thống con khác nhau trong nền ứng dụng của bạn, thu thập số liệu tùy chỉnh của Apache, NGINX, MySQL, PostgreSQL bằng sự hỗ trợ plugin có sẵn của Site24x7. Mọi kho ứng dụng là duy nhất, nếu bạn không tìm được những gì mình đang tìm kiếm, hãy tạo plugin của riêng bạn và thu thập dữ liệu bạn muốn, Site24x7 cung cấp khả năng linh hoạt đầy đủ.

Logo MySQL

MySQL

Logo Redis

Redis

Logo MongoDB

MongoDB

Logo Memcached

Memcached

Logo Apache

Apache

Logo PostgreSQL

Postgres

Logo RabbitMQ

RabbitMQ

Logo CouchDB

CouchDB

Logo Hadoop

Hadoop

Logo Elasticsearch

Elasticsearch

Các Tính Năng Bổ Sung

Truy Cập Di Động

Quản Lý SLA

Các Trang Trạng Thái Công Khai

Cảnh Báo & Báo Cáo

Phân Tích Nguyên Nhân Gốc

Các Gói Thuê Bao, Giá Cả và Đăng KýDùng Thử Miễn Phí 30 Ngày, đăng ký trong 30 giây