Theo Dõi Máy Chủ

Theo dõi hiệu năng của máy chủ.

Sử dụng công cụ theo dõi máy chủ của chúng tôi để nắm bắt thông tin về mất dịch vụ của máy chủ và các vấn đề hiệu năng. Theo dõi toàn bộ cơ sở hạ tầng của bạn và nhận thông tin chi tiết về các chỉ số hiệu năng chính của máy chủ Windows, Linux, FreeBSD, và OS X trong trung tâm dữ liệu của bạn.

Bắt đầu theo dõi 10 máy chủ chỉ với $9/tháng, bao gồm trên 50 số liệu hiệu năng.

Đăng Ký Ngay
Theo Dõi Windows

Nhận thông tin chi tiết về các số liệu quan trọng của máy chủ Windows như CPU, sử dụng bộ nhớ, sử dụng đĩa, dịch vụ và quy trình và các thông tin khác. Xác định và giải quyết các vấn đề hiệu năng hoặc tính khả dụng ngay lập tức.

Theo Dõi Linux

Chủ động theo dõi các máy chủ Linux và FreeBSD của bạn và xác định tình trạng xuống cấp hiệu năng. Tạo các plugin tùy chỉnh dùng mã script Python hoặc Shell và theo dõi dữ liệu bạn cần.

Theo Dõi Các Ứng Dụng Microsoft

Phân tích hiệu năng và theo dõi các ứng dụng Microsoft quan trọng như Exchange, IIS, SQL, BizTalk, SharePoint, Office 365, Active Directory, Failover Cluster và Hyper-V. Nhận thông tin đáng tin cậy và nắm bắt các vấn đề hiệu năng bằng cảnh báo tức thời.

Sử dụng tính năng tích hợp trên 50 plugin của chúng tôi và theo dõi ứng dụng, máy chủ cơ sở dữ liệu và các thông tin khác bao gồm MySQL, Apache, Tomcat, GlassFish v.v. Thực thi hàng ngàn plugin Nagios mà không cần máy chủ Nagios. Thực hiện theo dõi mã script tùy chỉnh để truy xuất dữ liệu theo nhu cầu của bạn.

Theo dõi tình trạng hoạt động đối với các bộ phận cơ sở hạ tầng AWS quan trọng bao gồm EC2, RDS, DynamoDB, ELB, và Lambda để đảm bảo sự sử dụng tài nguyên tối ưu liên tục.

Theo Dõi Docker

Theo dõi hiệu năng và tính khả dụng của các Docker container và phân tích các số liệu quan trọng như sử dụng CPU, bộ nhớ cache, số byte đã nhận và gửi, mạng vào/ra và thông tin khác.

Theo Dõi Máy Chủ và Máy Ảo VMware ESX

Phát hiện toàn bộ cơ sở hạ tầng ảo của bạn và tối đa hóa thời gian chạy của máy chủ VMware ESX/ESXi. Đảm bảo môi trường ảo hóa của bạn luôn vận hành ở hiệu năng cao nhất.

Tự động phát hiện các thiết bị trong mạng của bạn và theo dõi hiệu năng của chúng. Theo dõi các bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, tường lửa và các thiết bị mạng quan trọng khác trong cơ sở hạ tầng của bạn.

agent_icon

Các Ứng Dụng Microsoft: Exchange, IIS, SQL, BizTalk, SharePoint, Office 365, Active Directory, Failover Cluster, Hyper-V

agent_icon

Linux OS Flavors: Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat, Madriva, CoreOS, Fedora, Suse, Amazon Linux, Gentoo, Raspberry Pi, ARM Processor

Số Liệu Hiệu Năng Máy Chủ
Trên 50 số liệu hiệu năng bao gồm sử dụng CPU, bộ nhớ, đĩa, và mạng.

Theo dõi hiệu năng của máy chủ dùng các số liệu quan trọng bao gồm mức sử dụng CPU của bộ xử lý hoặc lõi, các trường hợp gián đoạn, chuyển ngữ cảnh, bộ nhớ đã sử dụng & còn trống, và các trang bộ nhớ (Vào/Ra/Lỗi) từ một bảng điều khiển có thể tùy chỉnh và thống nhất. Phân tích sự sử dụng đĩa, đĩa (nhập/xuất), lưu lượng đầu vào & đầu ra, và sử dụng băng thông mạng để hiển được công suất của máy chủ của bạn và đảm bảo sử dụng liên tục.

Theo dõi dịch vụ và quy trình trong thời gian thực.

Bạn không còn phải tự hỏi quy trình hay dịch vụ nào gây ra lỗi máy chủ. Phân tích hiệu năng của các dịch vụ Windows và quy trình Linux để hiểu được tải trọng tác dụng lên tài nguyên hệ thống và thực hiện các thao tác khởi động, dừng hoặc xóa ở bất kỳ đâu.

Các Dịch Vụ Windows
Lập Hồ Sơ Kiểm Tra Tài Nguyên
Theo dõi tài nguyên trên máy chủ của bạn.

Theo dõi hiệu quả các tài nguyên khả dụng trên máy chủ của bạn dùng tính năng Kiểm Tra Tài Nguyên của chúng tôi. Nhận thông báo tức thời đối với bất kỳ vi phạm nào về URL, Cổng, Tập Tin, Danh Mục, Nhật Ký Sự Kiện Windows, và Nhật Ký Hệ Thống Linux.

Tích Hợp Trên 50 Plugin Có Sẵn cho Linux và Windows
Plugin Nagios

Nagios

Theo Dõi MySQL

MySQL

Theo Dõi Redis

Redis

Theo Dõi Cơ Sở Dữ Liệu Oracle

Oracle

Theo Dõi MongoDB

MongoDB

Theo Dõi Memcached

Memcached

Theo Dõi NGINX

NGINX

Theo Dõi HAProxy

HAProxy

Theo Dõi WordPress

WordPress

Theo Dõi Apache

Apache

Theo Dõi Quy Trình Zombie

Quy Trình Zombie

Theo Dõi Postgres

Postgres

Theo Dõi Plugin RabbitMQ cho Riak

RabbitMQ

Theo Dõi Varnish Cache

Varnish Cache

Theo Dõi Cơ Sở Dữ Liệu VoltDB

VoltDB

Theo Dõi Cơ Sở Dữ Liệu CouchDB

CouchDB

Theo Dõi Riak

Riak

Theo Dõi DB2

DB2

Theo Dõi Trường Hợp Apache ActiveMQ

ActiveMQ

Theo Dõi Apache Kafka

Kafka

Theo Dõi Apache Tomcat

Tomcat

Theo Dõi Oracle WebLogic

WebLogic

Theo Dõi Couchbase

Couchbase

Theo Dõi Glassfish

Glassfish

Theo Dõi Ehcache

Ehcache

Theo Dõi Phần Mềm Hadoop

Hadoop

Theo Dõi Lighttpd

Lighttpd

Theo Dõi Công Cụ Tìm Kiếm Elasticsearch

Elasticsearch

Theo Dõi NGINX Plus

NGINX Plus

Theo Dõi Dell iDRAC

iDRAC

Theo Dõi Mule

Con la

Theo Dõi StatsD

StatsD

Theo Dõi Sử Dụng iNode

iNode

Theo Dõi Dropwizard

Dropwizard

Theo Dõi Trường Hợp etcd

etcd

Theo Dõi Samba

Samba

Theo Dõi Sử Dụng Twilio

Twilio

Theo Dõi Gearmand

Gearmand

Theo Dõi Trường Hợp Supervisord

Supervisord

Theo Dõi SendGrid

SendGrid

Theo Dõi Apache ZooKeeper

Apache ZooKeeper

Các Điểm Nhấn Về Tính Năng
  • Tần suất polling một phút để xác định các vấn đề tiềm ẩn theo từng phút, liên tục.
  • Các công cụ Tự Động Hóa IT để cung cấp giải pháp nhanh chóng và kịp thời cho các vấn đề giảm hiệu năng.
  • Theo Dõi Cron để theo dõi các tác vụ cron của bạn, các tác vụ theo lịch, daemon, microservice và các tác vụ khác.
  • Một tác tử nhẹ, dễ cài đặt có thể được triển khai hàng loạt trong hàng ngàn máy chủ dùng Chef, Puppet, Active Directory, và các phương pháp khác.
  • Giao tiếp dữ liệu bảo mật sử dụng kết nối HTTPS để gửi dữ liệu hiệu năng từ môi trường người dùng đến Site24x7.
  • Các plugin tùy chỉnh để tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn dùng Python, Shell cho Linux và VB, DLL, Batch và PowerShell cho Windows.
  • Báo cáo Phân Tích Nguyên Nhân Gốc Rễ chi tiết để biết lý do thực sự đằng sau thời gian chết.
  • Cảnh báo thoại tức thời về mất dịch vụ máy chủ và thời gian chết.