Theo Dõi Thời Gian Đáp Ứng cho Từng Bước!

Chủ động theo dõi và đánh giá tương tác người dùng nhiều bước trong các ứng dụng web của bạn (giỏ hàng, mẫu đăng ký web, cổng HR, v.v.) và giám sát thời gian đáp ứng và độ chính xác của nội dung từ đầu đến cuối. Site24x7 liên tục mô phỏng và theo dõi các thao tác này từ nhiều địa điểm, cảnh báo cho bạn khi có dấu hiệu vấn đề đầu tiên. Là người đầu tiên biết khi có vấn đề – ngay cả trước khi có cuộc gọi đầu tiên đến bộ phận trợ giúp của bạn!

Theo Dõi Các Giao Dịch Bên Ngoài / Bên Trong

Theo Dõi Các Giao Dịch trong Mạng Công Cộng hoặc Cá Nhân

Mô phỏng và đánh giá trải nghiệm thực của người dùng cuối và hoàn tất các tương tác nhiều bước đối với các trang web hoặc các ứng dụng web hướng nội. Ngay khi một vấn đề (chậm, mất dịch vụ, nội dung bị hack, v.v.) được phát hiện ở bất kỳ bước nào, một Email, SMS, thông báo Thoại hoặc thông báo đẩy di động sẽ ngay lập tức được gửi cho bạn để bạn có thể nhanh chóng khắc phục vấn đề, trước khi người dùng của bạn bị ảnh hưởng.

Phạm Vi Theo Dõi Toàn Cầu

Kiểm tra trải nghiệm người dùng từ trên 90 địa điểm trên toàn cầu, bên trong tường lửa của bạn, hoặc cả hai. Lập các tình huống kiểm tra thực tế (ví dụ các khu vực có doanh thu cao nhất, người lao động vùng xa, các vùng nhắm đích địa lý mới, v.v.), và xác định sớm sự chênh lệch thời gian đáp ứng theo địa lý. Đảm bảo trải nghiệm web có chất lượng cho tất cả người dùng.

Phạm Vi Theo Dõi Toàn Cầu
Phân Tích Tính Khả Dụng & Thời Gian Đáp Ứng

Phân Tích Tính Khả Dụng & Thời Gian Đáp Ứng

Với các biểu đồ và báo cáo lược sử thời gian thực Site24x7, bạn nhận được thông tin rõ ràng về việc trang web của bạn hoạt động thế nào theo thời gian, trên quan điểm người dùng của bạn. Ngay lập tức xác định các xu hướng hoặc sai lệch hiệu năng, và tự động phân bố thông tin phân loại hoặc báo cáo cho các thành viên trong nhóm hoặc các bên liên quan.

Nắm Rõ Cách Hoạt Động Của Các Ứng Dụng Web Của Bạn

Theo Dõi Hiệu Năng Ứng Dụng bằng Site24x7 APM Insight

Theo Dõi Độ Chính Xác của Nội Dung

Xác minh độ chính xác của nội dung trang web, đối với từng bước giao dịch, và phát hiện lỗi hoặc tin tặc nhanh hơn nhiều. Chỉ cần cấu hình các từ khóa cần có trên trang web của bạn hay không (“hack bởi”, “máy chủ quá tải”, “lỗi 404”, v.v.) và nhận cảnh báo ngay lập tức ngay khi phát hiện vi phạm nội dung.

Công Cụ Ghi Trực Quan Mạnh Mẽ

Công Cụ Ghi Trực Quan Mạnh Mẽ

Chỉ cần chỉ, nhấp & ghi các bước bạn muốn theo dõi trên một giao diện trên trình duyệt để tự động lập các mã script theo dõi của bạn. Rất dễ bắt đầu, và bạn thậm chí có thể mô phỏng và giám sát các công nghệ Web 2.0 phức tạp.

Phát Lại Theo Dõi Giao Dịch Web

(Trình Duyệt Thực hoặc Java)

Phát lại các giao dịch đã theo dõi dùng một trình duyệt Firefox thực để hiểu được các trang web của bạn sẽ tải như thế nào cho người dùng của bạn (rất phù hợp để phân cấp và xử lý sự cố), hoặc sử dụng một giao diện Java để mô phỏng các yêu cầu HTTP đã theo dõi ở một tần suất cao hơn (rất phù hợp để theo dõi thời gian chạy và thời gian đáp ứng thuần túy). Ngoài ra, bạn có thể xác định các lỗi JavaScript trong Các Ứng Dụng Một Trang của bạn bằng Theo dõi người dùng thực.

Phát Lại Các Giao Dịch Web
Các Gói Thuê Bao, Giá Cả và Đăng KýDùng Thử Miễn Phí 30 Ngày, đăng ký trong 30 giây