Theo Dõi Tính Khả Dụng và Trải Nghiệm Người Dùng Cuối Được Đơn Giản Hóa

Các Gói Thuê Bao, Giá Cả và Đăng KýDùng Thử Miễn Phí 30 Ngày, đăng ký trong 30 giây

Giải Pháp Theo Dõi Đa Năng

Khái Quát về Tính Năng

Theo dõi hiệu năng của các dịch vụ internet như HTTPS, Máy Chủ DNS, Máy Chủ FTP, Chứng Nhận SSL/TLS, Máy Chủ SMTP, Máy Chủ POP, URL, REST API, Dịch Vụ Web SOAP, và các dịch vụ khác từ trên 90 địa điểm toàn cầu (hoặc qua các nhà cung cấp dịch vụ không dây) và các dịch vụ trong một mạng cá nhân.

Tìm Hiểu Thêm

Cập nhật thông tin về các trường hợp ngưng hoạt động và xác định các vấn đề máy chủ với các khả năng phân tích nguyên nhân gốc rễ. Tạo các plugin tùy chỉnh và theo dõi các thuộc tính quan trọng. Theo dõi Windows, Linux, FreeBSD, VMware và Docker

Tìm Hiểu Thêm

Theo Dõi Giao Dịch Web Tổng Hợp

Ghi và mô phỏng tương tác người dùng nhiều bước trong trình duyệt thực và tùy chỉnh các mẫu đơn đăng nhập, giỏ hàng và các ứng dụng khác.

Xác định các máy chủ ứng dụng và bộ phận ứng dụng tạo ra lỗi. Theo dõi đối với các nền tảng Java, .NET, Ruby, PHP, AWS, Azure và di động.

Tìm Hiểu Thêm

Theo dõi toàn diện đối với thiết bị mạng quan trọng chẳng hạn như bộ định tuyến, bộ chuyển mạch và tường lửa. Hỗ trợ các nhóm phụ trách mạng nắm được thông tin chi tiết về hiệu năng cần thiết để quản lý các mạng phức tạp.

Tìm Hiểu Thêm

Nhận thông tin hoàn chỉnh trên khắp các tài nguyên đám mây của bạn. Theo dõi lượng công tác và xử lý sự cố hiệu năng ứng dụng trên đám mây và nền tảng ảo hóa như Amazon Web Services, Azure và VMware

Tìm Hiểu Thêm

Đánh giá trải nghiệm ứng dụng của người dùng thực. Phân tích và phân khúc hiệu năng theo trình duyệt, nền tảng, vùng địa lý, ISP và các tiêu chí khác.

Tìm Hiểu Thêm

Các Trang Trạng Thái Công Khai

Các trang trạng thái hiệu quả để đảm bảo minh bạch trong kinh doanh. Truyền đạt thời gian chết và thông báo nhanh chóng cho khách hàng về trạng thái dịch vụ của bạn.

RMM cho MSP và CSP

Quản lý cơ sở hạ tầng IT của khách hàng của bạn một cách hiệu quả bằng bộ công cụ theo dõi bảo mật, có thể mở rộng, và vừa túi tiền của chúng tôi dành cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Có Quản Lý và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Đám Mây.

Quản Lý Nhật Ký từ Đám Mây

Thu thập, tổng hợp, lập chỉ mục, tìm kiếm, và xử lý vấn đề dùng nhật ký ứng dụng ở các máy chủ và các cơ sở trung tâm dữ liệu. Với sự hỗ trợ dành cho các ứng dụng chung và các khuôn khổ nhật ký, có thể bắt đầu dễ dàng.

Bao Gồm Tất Cả, Giá Linh Hoạt

Bắt đầu dùng thử miễn phí 30 ngày. Không cần thẻ tín dụng.

Lời xác nhận

Video: Thông tin khái quát trong 3 phút

Khái Quát về Site24x7

Tin Tức Truyền Thông

Trên 30.000 khách hàng sử dụng Site24x7

Client
Các Gói Thuê Bao, Giá Cả và Đăng KýDùng Thử Miễn Phí 30 Ngày, đăng ký trong 30 giây  hoặc  Đăng Ký Ngay!

Danh sách các công cụ theo dõi cơ bản:

Trang web

Danh Sách Công Cụ Theo Dõi Nâng Cao:

Danh Sách Công Cụ Theo Dõi Nâng Cao:

Danh sách các công cụ theo dõi cơ bản:

Trang web

Máy chủ (Tính theo máy chủ và không tính theo số liệu riêng lẻ)

Amazon Web Services

Danh Sách Công Cụ Theo Dõi Nâng Cao:

Bao gồm tổng số cả các công cụ Theo Dõi Cơ Bản và Nâng Cao. Ví dụ: Trong gói thuê bao Classic, tổng số công cụ theo dõi là 100, bạn có thể có 95 công cụ Theo Dõi Cơ Bản và 5 công cụ Theo Dõi nâng Cao hoặc bạn có thể thêm 100 công cụ Theo Dõi Cơ Bản.

Danh Sách Công Cụ Theo Dõi Nâng Cao:

Lên đến 16 địa điểm từ trên 90 địa điểm địa lý.

Một ứng dụng là bất kỳ ứng dụng web nào, và nó được tính khác nhau trong các ngôn ngữ khác nhau mà tác tử hỗ trợ.

Mọi trang web được tải trong trình duyệt được xem là một lượt xem trang, bất kể số tài nguyên được tải phía sau là gì. Ví dụ, đối với một trang web duy nhất cần tải, có nhiều lệnh gọi tài nguyên cho hình ảnh, css, v.v., không được tính trong lượt xem trang. Chỉ có trang web mà người dùng truy cập mới được tính là lượt xem trang.

Bao gồm cả các trang web Cơ Bản và công cụ Theo Dõi Giao Dịch Web Tổng Hợp. Ví dụ: Nếu tổng số công cụ theo dõi là 10, bạn có thể có 9 công cụ Theo Dõi Trang Web và 1 công cụ Theo Dõi Tổng Hợp hoặc bạn có thể thêm 10 công cụ Theo Dõi Trang Web.

Bao gồm cả các công cụ Theo Dõi Cơ Bản và Nâng Cao.

PagerDuty, Slack, Zapier, AlarmsOne, ManageEngine ServiceDesk Plus, ManageEngine ServiceDesk Plus On-Demand, Microsoft Teams và HipChat.

Quy trình kiểm tra lại được thực hiện từ 3 địa điểm để phòng tránh báo động giả.

Thêm số liên lạc không giới hạn và nhận thông báo về mất dịch vụ qua cảnh báo email.

Tín dụng được tự động nạp mỗi tháng, tuy nhiên, tín dụng nạp lại còn lại không được mang sang tháng tiếp theo. Đọc thêm.

Site24x7 Mobile Network Poller cho phép bạn theo dõi hiệu năng và tính khả dụng của các trang web và ứng dụng di động của bạn qua các nhà cung cấp dịch vụ không dây (3G, 4G) và mạng WiFi doanh nghiệp. Nó đóng vai trò như một địa điểm theo dõi và cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các số liệu quan trọng khác nhau như thời gian chết, tính khả dụng và các thông tin khác. Bạn cũng có thể theo dõi các ứng dụng doanh nghiệp di động của bạn dùng WiFi công ty.

Đặt ra các thỏa thuận cấp dịch vụ và theo dõi sự tuân thủ của nó. Nhóm các công cụ theo dõi thành các Nhóm Theo Dõi và quyết định cấp quyền truy cập cho từng nhóm.

Chọn lên đến 8 địa điểm từ trên 90 tác tử địa điểm. Các gói thuê bao Enterprise và Enterprise plus Web hỗ trợ 16 địa điểm mỗi công cụ theo dõi.

Hỗ trợ tiêu chuẩn bao gồm email và cộng đồng.

Hỗ trợ cao cấp bao gồm email, cộng đồng, chat và điện thoại.