Giám sát hiệu suất ứng dụng

Giám sát hiệu suất ứng dụng (APM) là một công cụ chẩn đoán giúp bạn phân tích và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng theo thời gian thực.

Tìm hiểu hành vi ứng dụng và nâng cao trải nghiệm người dùng cuối với Site24x7 APM Insight.

Bắt đầu dùng thử miễn phí 30 ngàyHãy thử ngay bây giờ, đăng ký sau 30 giây
Application Performance Monitoring

Tại sao chọn Site24x7 để Giám sát Hiệu suất Ứng dụng?

Một giải pháp giám sát thời gian thực, được hỗ trợ bởi AI giúp bạn đạt được:

94%

Giảm thời gian phản hồi.

96%

Giảm lệnh gọi cơ sở dữ liệu.

78%

Giảm lệnh gọi đến các thành phần bên ngoài.

90%

Tối ưu hóa truy vấn SQL.

90%

Giảm ngoại lệ.

Tăng cường hiệu suất ứng dụng với công cụ Site24x7 APM Insight.

Bất kể là máy chủ đám mây, máy chủ ảo hay vật lý, bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan về hiệu suất ứng dụng của mình.

Nền tảng được hỗ trợ

Nhận thông tin chi tiết về tình trạng của các ứng dụng đang chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như .NET, Java , Ruby, Node.js , và PHP.

APM cho Nền tảng đám mây

Giám sát các chỉ số hiệu suất chính của các ứng dụng truy AWS và Microsoft Azure cập vào nhiều dịch vụ trên cùng với dữ liệu đo từ xa từ môi trường đám mây của bạn.

Ứng dụng iOS và Android

Nhận chỉ số hiệu suất chi tiết của các ứng dụng di động trên cả nền tảng iOS và Android. Nâng cao trải nghiệm người dùng cuối bằng cách giải quyết sự cố ngay khi xảy ra.

Quản lý nhật ký

Xem thông tin sản xuất logs, nhật ký ứng dụng và sự cố hiệu suất. Bạn không cần quyền truy cập vào máy chủ sản xuất để khắc phục sự cố máy chủ.

Có được khả năng hiển thị đầy đủ với công cụ giám sát hiệu suất ứng dụng của Site24x7.


Monitor application response time

Tối ưu hóa thời gian phản hồi.

Giám sát các giao dịch riêng lẻ trên các microservices và kiến ​​trúc phân tán. Sử dụng truy vết phân tán để hiểu hiệu ứng gợn sóng - cách một yêu cầu từ một dịch vụ dẫn đến lỗi trong nữa. Ngay lập tức xác định và giải quyết các lỗi và giảm Thời gian trung bình để phát hiện (MTTD) và Thời gian trung bình để giải quyết (MTTR). thời gian phản hồi của ứng dụng ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng cuối và các ứng dụng chậm làm tăng tỷ lệ rời bỏ của bạn. APM Insight cho phép bạn xác định nhanh chóng nguyên nhân cốt lõi của ứng dụng chạy chậm, để bạn có thể khắc phục sự cố đó ngay lập tức.

Hiểu sự phụ thuộc bên ngoài.

Trực quan hóa cấu trúc liên kết ứng dụng và có cái nhìn tổng thể về ứng dụng của bạn kiến trúc, từ URL đến truy vấn SQL. Xác định lỗi thành phần trong nháy mắt và gỡ lỗi mức phương pháp.

Traces
Get a holistic view of applications

Trực quan hóa cấu trúc liên kết ứng dụng.

Hiểu cách các ứng dụng của bạn kết nối và giao tiếp với các thành phần bên ngoài. Xác định lỗi thành phần trong nháy mắt và gỡ lỗi cấp phương pháp.

Giám sát hoạt động cơ sở dữ liệu.

Nhận các chỉ số hiệu suất chi tiết để xác định các lệnh gọi cơ sở dữ liệu chậm, mức sử dụng cơ sở dữ liệu và hiệu suất tổng thể của cơ sở dữ liệu được cung cấp với các biểu diễn dạng bảng và đồ họa chi tiết.

Get insightful alerts

Nhận thông báo sâu sắc.

Ngăn chặn các thảm họa tiềm ẩn bằng các cảnh báo do AI cung cấp. Công cụ xử lý bất thường của chúng tôi, được hỗ trợ bởi các kỹ thuật dự đoán và học máy, sẽ phát hiện mọi hành vi bất thường hoặc đột biến về hiệu suất ứng dụng của bạn và thông báo cho bạn ngay lập tức. Điều này giúp bạn thực hiện hành động khắc phục trước khi khách hàng của bạn bị ảnh hưởng.

Tích hợp hiệu suất và trải nghiệm người dùng cuối.

Uhiểu hiệu suất ứng dụng của bạn ảnh hưởng như thế nào đến trải nghiệm người dùng cuối trên các khu vực địa lý, thiết bị và loại trình duyệt khác nhau. Xác định lượng thời gian các tài nguyên khác nhau tiêu thụ cũng như lỗi JavaScript, độ trễ mạng và hiệu suất của điều hướng mềm. Tích hợp APM Insight với RUM để có được một cái nhìn thống nhất.

Real User Monitoring

Tài nguyên

Bắt đầu dùng thử miễn phí 30 ngàyHãy thử ngay bây giờ, đăng ký sau 30 giây