Bắt đầu với bản dùng thử miễn phí 30 ngày. Không cần Thẻ Tín Dụng.

STARTER

{{currencySymbol()}}{{pricing("proInfra.packCost")}}/tháng

{{currencySymbol()}}{{pricing("proInfra.yearlyPrice")}}/tháng

(thanh toán hàng năm)

Chúng tôi có thể theo dõi trên 50,000 Máy Chủ mỗi tài khoản.

Giá mẫu
Theo dõi 10 Máy Chủ ở mức $9/tháng.
Theo dõi 100 Máy Chủ ở mức $89/tháng*.
Có nghĩa là khoảng ~ $1 mỗi máy chủ! Mỗi Máy Chủ (bất kể CPU/RAM là gì) là một công cụ Theo Dõi Cơ Bản
* - Tham khảo gói thuê bao Classic ở phần Các gói thuê bao tất cả trong một.
Vâng, chúng tôi hiểu. Site24x7 là bí mật được giữ kín nhất trong ngành về giải pháp Theo Dõi!

Add-On

Các Add-on Theo Dõi Cơ Bản
 • Thêm 10 Máy Chủ/Trang Web: {{currencySymbol()}}{{pricing("proInfra.addons.basic.10")}}/tháng
 • Thêm 50 Máy Chủ/Trang Web: {{currencySymbol()}}{{pricing("proInfra.addons.basic.50")}}/tháng
 • Thêm 500 Máy Chủ/Trang Web: {{currencySymbol()}}{{pricing("proInfra.addons.basic.500")}}/tháng
Các Add-on Theo Dõi Nâng Cao
 • Thêm 2 Ứng Dụng/Ứng Dụng Windows Nâng Cao/Web Tổng Hợp: {{currencySymbol()}}{{pricing("pro.addons.advance.2")}}/tháng
 • Thêm 5 Ứng Dụng/Ứng Dụng Windows Nâng Cao/Web Tổng Hợp: {{currencySymbol()}}{{pricing("classic.addons.advance.5")}}/tháng
 • Thêm 25 Ứng Dụng/Ứng Dụng Windows Nâng Cao/Web Tổng Hợp: {{currencySymbol()}}{{pricing("classic.addons.advance.25")}}/tháng
Add-on Theo Dõi Mạng
 • Thêm 100 Giao Diện Mạng: {{currencySymbol()}}{{pricing("proInfra.addons.network.100")}}/tháng
 • Thêm 250 Giao Diện Mạng: {{currencySymbol()}}{{pricing("proInfra.addons.network.250")}}/tháng
 • Thêm 1000 Giao Diện Mạng: {{currencySymbol()}}{{pricing("proInfra.addons.network.1k")}}/tháng

Các Tính Năng Theo Dõi Máy Chủ

Thời Gian Chạy của Máy Chủ với Tính Năng Chống Cảnh Báo Giả Đặc Biệt
 • Theo dõi trên 30 Số Liệu như CPU, bộ nhớ, đĩa, NIC và Kiểm Kê
 • Giám Sát Các Dịch Vụ, Quy Trình, Nhật Ký Hệ Thống và Sự Kiện Windows
 • Trên 50 Plugin có sẵn để theo dõi các ứng dụng như Cassandra, MySQL, Tomcat v.v.
 • Viết plugin của bạn để theo dõi một ứng dụng đẩy lên đến 25 số liệu mỗi plugin
 • Kiểm tra tài nguyên trên máy chủ bao gồm URL, Cổng, NFS, Tập Tin và Danh Mục
 • Các Công Cụ Máy Chủ để xem các Quy Trình, Dịch Vụ, Nhật Ký Sự Kiện Windows của bạn từ bản client web của chúng tôi
 • Phân Tích Nguyên Nhân Gốc Rễ chi tiết đối với mọi trường hợp thời gian chết của máy chủ
 • Sử dụng Ứng Dụng Di Động của chúng tôi để bắt đầu/ngừng các dịch vụ trên máy chủ của bạn hoặc nhận thông báo đẩy
 • Sử dụng Tự Động Hóa IT để thực hiện các biện pháp khắc phục nếu có một vấn đề về hiệu năng
 • Thu thập dữ liệu với tần suất polling là một phút để xác định các vấn đề có thể có

Các Nền Tảng & Ứng Dụng Được Hỗ Trợ

 • Windows, Linux, FreeBSD & OS X
 • Theo Dõi Microsoft IIS & SQL
 • Microsoft Hyper-V
 • Theo Dõi Microsoft Active Directory
 • Ảo Hóa VMware
 • Theo Dõi Microsoft Exchange
 • Docker Container
 • Theo Dõi Microsoft SharePoint
 • Amazon Web Services (AWS)
 • Theo Dõi Microsoft Office 365
 • Theo Dõi Mạng
 • Theo Dõi Microsoft BizTalk
 • Theo Dõi Cron & Heartbeat
 • Theo Dõi Microsoft Active Directory
Tất cả các gói thuê bao giảm cấp xuống GÓI THUÊ BAO MIỄN PHÍ cho phép theo dõi cơ bản đối với 5 trang web/máy chủ. ĐĂNG KÝ
Liên hệ sales@site24x7.com hoặc liên hệ chúng tôi qua điện thoại tại Hoa Kỳ: +1 408 352 9117 | Vương Quốc Anh: +44 203 564 7893 | Úc: +61 280 662 895 để được giải thích về giá.

Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Công cụ Theo Dõi là gì? Các danh sách công cụ theo dõi Cơ Bản và Nâng Cao là gì?
Tôi có thể mua nhiều add-on hay không?
Tôi có thể trả tiền dịch vụ hàng tháng hay không?
Tôi có thể thay đổi gói thuê bao của mình vào bất kỳ lúc nào hay không?
Có các phương thức thanh toán khác nhau gì và tôi có thể nâng cấp tài khoản của mình bằng cách nào?
Có Tín Dụng SMS/Thoại khác nhau nào trong các gói thuê bao khác nhau được cung cấp?
Tôi có thể liên hệ bộ phận kinh doanh để nhận báo giá bằng cách nào?
Tôi có thể theo dõi từ tất cả các địa điểm Site24x7 hay không?
Tôi có phải trả thêm để theo dõi tài nguyên trên máy chủ của tôi hay không?
Tôi có thể theo dõi máy chủ của tôi dùng các gói thuê bao khả dụng khác hay không?
Tôi có thể thực hiện cài đặt hàng loạt đối với máy chủ Linux và Windows hay không?
Tôi có thể thêm bao nhiêu plugin mỗi công cụ theo dõi máy chủ?
Quy trình cấp phép theo dõi mạng hoạt động như thế nào?
Chúng tôi định nghĩa một ứng dụng như thế nào?
Lượt xem trang RUM được định nghĩa như thế nào?
Khoảng thời gian tần suất polling tối thiểu đối với theo dõi trang web, máy chủ và ứng dụng là gì?
Có thể quản lý bao nhiêu tài khoản khách hàng dùng Gói Thuê Bao MSP?
Có cần mua một giấy phép cá nhân cho tài khoản khách hàng MSP hay không?
Tại sao nên chọn Site24x7 hơn là các dịch vụ theo dõi khác?

Danh sách các công cụ theo dõi cơ bản:

Trang web

 • Trang web (HTTP/HTTPS)
 • Máy Chủ DNS, Ping, Máy Chủ FTP, Máy Chủ SMTP
 • Theo Dõi Chứng Nhận SSL/TLS, Hết Hạn Miền
 • Dịch Vụ Web SOAP, REST API
 • Cổng (Giao Thức Tùy Chỉnh), Máy Chủ POP

Danh Sách Công Cụ Theo Dõi Nâng Cao:

 • Giao Dịch Web (Trình Duyệt) (theo dõi các giao dịch web nhiều bước trong dịch vụ của bạn)
 • Tốc Độ Trang Web (Trình Duyệt)
 • Xóa Trang Web
 • Theo Dõi Gửi Mail
 • Theo Dõi Gửi FTP

Danh sách các công cụ theo dõi cơ bản:

Trang web

 • Trang web (HTTP/HTTPS)
 • Máy Chủ DNS, Ping, Máy Chủ FTP, Máy Chủ SMTP
 • Theo Dõi Chứng Nhận SSL/TLS, Hết Hạn Miền
 • Dịch Vụ Web SOAP, REST API
 • Cổng (Giao Thức Tùy Chỉnh), Máy Chủ POP

Máy chủ (Tính theo máy chủ và không tính theo số liệu riêng lẻ)

 • Theo Dõi Windows/Linux/FreeBSD/OS X (theo tác tử)
 • Microsoft IIS
 • Mỗi trường hợp VMware VM (theo dõi VMWare dùng On-Premise Poller)
 • Máy chủ VMware ESX/ESXi
 • Cron/Heartbeat

Amazon Web Services

 • Elastic Compute Cloud (EC2) mỗi trường hợp
 • Relational Database Service (RDS) mỗi trường hợp
 • DynamoDB mỗi bảng
 • Dịch Vụ Thông Báo Đơn Giản Theo Chủ Đề (SNS)
 • Elastic Load Balancer (ELB) - cả loại Classic và Ứng Dụng
 • AWS Lambda mỗi hàm
 • ElastiCache mỗi nút/cluster

Danh sách các công cụ theo dõi cơ bản:

Máy Chủ (Một Máy Chủ, bất kể CPU/RAM là gì, là một Công Cụ Theo Dõi Cơ Bản)

 • Theo Dõi Windows/Linux/FreeBSD/OS X (theo tác tử)
 • Microsoft IIS
 • Mỗi trường hợp VMware VM (theo dõi VMWare dùng On-Premise Poller)
 • Máy chủ VMware ESX/ESXi
 • Cron/Heartbeat

Amazon Web Services

 • Elastic Compute Cloud (EC2) mỗi trường hợp
 • Relational Database Service (RDS) mỗi trường hợp
 • DynamoDB mỗi bảng
 • Dịch Vụ Thông Báo Đơn Giản Theo Chủ Đề (SNS)
 • Elastic Load Balancer (ELB) - cả loại Classic và Ứng Dụng

Trang web

 • Trang web (HTTP/HTTPS)
 • Máy Chủ DNS, Ping, Máy Chủ FTP, Máy Chủ SMTP
 • Theo Dõi Chứng Nhận SSL/TLS, Hết Hạn Miền
 • Dịch Vụ Web SOAP, REST API
 • Cổng (Giao Thức Tùy Chỉnh), Máy Chủ POP

Danh Sách Công Cụ Theo Dõi Nâng Cao:

 • Các Ứng Dụng Windows Nâng Cao - Microsoft SharePoint, BizTalk, Active Directory, Failover Cluster, Hyper-V, SQL và Exchange Monitoring
 • Theo Dõi Giao Dịch Web (Trình Duyệt) (theo dõi các giao dịch web nhiều bước trong dịch vụ của bạn)
 • Tốc Độ Trang Web (Trình Duyệt)
 • Xóa Trang Web
 • Theo dõi Gửi Mail (theo dõi cổng POP và SMTP cơ bản là một công cụ theo dõi Cơ Bản)
 • Theo Dõi Gửi FTP

Danh Sách Công Cụ Theo Dõi Nâng Cao:

 • Mỗi trường hợp ứng dụng JVM, .NET, PHP hoặc Ruby trong Site24x7 APM Insight (cũng được gọi là Theo Dõi Hiệu Năng Ứng Dụng)
 • Các Ứng Dụng Windows Nâng Cao - Microsoft SharePoint, BizTalk, Active Directory, Failover Cluster, Hyper-V, SQL và Exchange Monitoring
 • Theo Dõi Giao Dịch Web (Trình Duyệt) (theo dõi các giao dịch web nhiều bước trong dịch vụ của bạn)
 • Tốc Độ Trang Web (Trình Duyệt)
 • Xóa Trang Web
 • Theo dõi Gửi Mail (theo dõi cổng POP và SMTP cơ bản là một công cụ theo dõi Cơ Bản)
 • Theo Dõi Gửi FTP

Danh Sách Công Cụ Theo Dõi Nâng Cao:

 • Theo Dõi Giao Dịch Web (Trình Duyệt) (theo dõi các giao dịch web nhiều bước trong dịch vụ của bạn)
 • Tốc Độ Trang Web (Trình Duyệt)
 • Xóa Trang Web
 • Theo Dõi Gửi Mail.
 • Theo Dõi Gửi FTP
 • Mỗi trường hợp ứng dụng JVM, .NET, PHP hoặc Ruby trong Site24x7 APM Insight (cũng được gọi là Theo Dõi Hiệu Năng Ứng Dụng)
 • Các Ứng Dụng Windows Nâng Cao - Microsoft SharePoint, BizTalk, Active Directory, Failover Cluster, Hyper-V, SQL và Exchange Monitoring

Danh Sách Công Cụ Theo Dõi Nâng Cao:

 • Các Ứng Dụng Windows Nâng Cao - Microsoft SharePoint, BizTalk, Active Directory, Failover Cluster, Hyper-V, SQL và Exchange Monitoring
 • Theo Dõi Giao Dịch Web (Trình Duyệt) (theo dõi các giao dịch web nhiều bước trong dịch vụ của bạn)
 • Tốc Độ Trang Web (Trình Duyệt)
 • Xóa Trang Web
 • Theo Dõi Gửi Mail.
 • Theo Dõi Gửi FTP
 • Mỗi trường hợp ứng dụng JVM, .NET, PHP hoặc Ruby trong Site24x7 APM Insight (cũng được gọi là Theo Dõi Hiệu Năng Ứng Dụng)

Một ứng dụng là bất kỳ ứng dụng web nào, và nó được tính khác nhau trong các ngôn ngữ khác nhau mà tác tử hỗ trợ.

 • Trong Java, mỗi trường hợp JVM được xem là một ứng dụng.
 • Trong .NET, mỗi trường hợp máy chủ IIS được xem là một ứng dụng.
 • Trong Ruby on Rails, mỗi trường hợp máy chủ rails được xem là một ứng dụng.
 • Trong PHP, mỗi trường hợp máy chủ PHP được xem là một ứng dụng.

Cấp phép theo dõi mạng chỉ dựa trên số lượng giao diện được theo dõi. Bắt buộc phải có ít nhất một giao diện có hiệu lực để theo dõi một thiết bị. Mặc dù có thể theo dõi miễn phí 10 bộ đếm hiệu năng, mỗi 10 bộ đếm bổ sung được tính là một giao diện.

25 công cụ theo dõi Cron/Heartbeat được xem là 1 công cụ theo dõi cơ bản.

Mọi trang web được tải trong trình duyệt được xem là một lượt xem trang, bất kể số tài nguyên được tải phía sau là gì. Ví dụ, đối với một trang web duy nhất cần tải, có nhiều lệnh gọi tài nguyên cho hình ảnh, css, v.v., không được tính trong lượt xem trang. Chỉ có trang web mà người dùng truy cập mới được tính là lượt xem trang.

Chọn trong số trên 50 plugin có sẵn. Bạn cũng có thể viết các plugin tùy chỉnh. Bao gồm 25 số liệu tùy chỉnh mỗi plugin. Một plugin miễn phí mỗi Máy Chủ. Plugin bổ sung trên Máy Chủ sẽ được tính là một công cụ Theo Dõi Cơ Bản bổ sung.

Bao gồm cả các trang web Cơ Bản và công cụ Theo Dõi Giao Dịch Web. Ví dụ: Nếu tổng số công cụ theo dõi là 10, bạn có thể có 9 công cụ Theo Dõi Trang Web và 1 công cụ Theo Dõi Tổng Hợp hoặc bạn có thể thêm 10 công cụ Theo Dõi Trang Web.

Bao gồm cả các trang web Cơ Bản và công cụ Theo Dõi Giao Dịch Web. Ví dụ: Nếu tổng số công cụ theo dõi là 2500, bạn có thể có 2400 công cụ Theo Dõi Trang Web và 100 công cụ Theo Dõi Tổng Hợp hoặc bạn có thể thêm 2500 công cụ Theo Dõi Trang Web.

Bao gồm tổng số cả các công cụ Theo Dõi Cơ Bản và Nâng Cao. Ví dụ: Trong gói thuê bao Classic tổng số công cụ theo dõi là 105, bạn có thể có tối đa 100 công cụ Theo Dõi Cơ Bản và 5 công cụ Theo Dõi Nâng Cao.

Bao gồm cả các công cụ Theo Dõi Cơ Bản và Nâng Cao.

Bao gồm cả các trang web Cơ Bản và công cụ Theo Dõi Giao Dịch Web. Ví dụ: Nếu tổng số công cụ theo dõi là 40, bạn có thể có 39 công cụ Theo Dõi Cơ Bản và 1 công cụ Theo Dõi nâng Cao hoặc bạn có thể thêm 40 công cụ Theo Dõi Cơ Bản.

PagerDuty, Slack, Zapier, AlarmsOne, ManageEngine SDP On-Demand, ManageEngine SDP On-Premise, Microsoft Teams, và HipChat.

Quy trình kiểm tra lại được thực hiện từ 3 địa điểm để phòng tránh báo động giả.

Thêm số liên lạc không giới hạn và nhận thông báo về mất dịch vụ qua cảnh báo email.

Tín dụng được tự động nạp mỗi tháng, tuy nhiên, tín dụng nạp lại còn lại không được mang sang tháng tiếp theo.

Site24x7 Mobile Network Poller cho phép bạn theo dõi hiệu năng và tính khả dụng của các trang web và ứng dụng di động của bạn qua các nhà cung cấp dịch vụ không dây (3G, 4G) và mạng WiFi doanh nghiệp. Nó đóng vai trò như một địa điểm theo dõi và cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các số liệu quan trọng khác nhau như thời gian chết, tính khả dụng và các thông tin khác. Bạn cũng có thể theo dõi các ứng dụng doanh nghiệp di động của bạn dùng WiFi công ty.

Đặt ra các thỏa thuận cấp dịch vụ và theo dõi sự tuân thủ của nó. Nhóm các công cụ theo dõi thành các Nhóm Theo Dõi và quyết định cấp quyền truy cập cho từng nhóm.

Lên đến 8 địa điểm từ trên 90 tùy chọn. Nếu bạn muốn theo dõi nhiều địa điểm hơn bạn có thể thêm một công cụ theo dõi cho các địa điểm bổ sung. Các gói thuê bao Enterprise và Enterprise plus Web hỗ trợ 16 địa điểm mỗi công cụ theo dõi.

Lên đến 16 địa điểm từ trên 90 địa điểm địa lý.

Hỗ trợ tiêu chuẩn bao gồm email và diễn đàn.

Hỗ trợ cao cấp bao gồm email, cộng đồng, chat và điện thoại.