Giám sát người dùng thực (RUM)

Giám sát người dùng thực là quá trình tìm hiểu và phân tích tương tác của người dùng với các trang web hoặc ứng dụng của bạn trong thời gian thực.

Chủ động giám sát hiệu suất giao diện người dùng của bạn và nâng cao trải nghiệm của người dùng cuối với Site24x7 RUM.

Bắt đầu dùng thử miễn phí 30 ngàyHãy thử ngay bây giờ, đăng ký sau 30 giây
Real User Monitoring - Site24x7

Lợi ích của việc giám sát với Site24x7 RUM.

Phân tích và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cuối của bạn bằng công cụ giám sát người dùng thực, được hỗ trợ bởi AI.

Xem hiệu suất ứng dụng toàn cầu.

Hiểu hiệu suất ứng dụng toàn cầu thông qua các đồ thị và biểu đồ dễ sử dụng. Xác định xem hiệu suất là xuất sắc, tốt, trung bình, kém hay kém khi được truy cập từ các quốc gia khác nhau.

Tối ưu hóa hiệu suất giao diện người dùng.

Nhận số liệu chi tiết về thời gian phản hồi của mạng, mặt trước và mặt sau. Bạn cũng có thể so sánh dữ liệu và phân tích hiệu suất trang web trong các khoảng thời gian khác nhau.

Giám sát các ứng dụng trang đơn.

Theo dõi tất cả các trang nội bộ của bạn được tải từ các khung MVC dựa trên ứng dụng khách như Angular, Backbone, React và Ember. Hiểu thời gian phản hồi và thông lượng của từng lệnh gọi AJAX và tinh chỉnh hiệu suất của lệnh đó.

Cảnh báo do AI cung cấp.

Nhận thông báo bất cứ khi nào có sai lệch nhỏ so với hoạt động bình thường của trang web và chủ động khắc phục sự cố trước khi người dùng của bạn bị ảnh hưởng.

Kết hợp RUM với giám sát tổng hợp.

Ghi lại và mô phỏng đường dẫn khách hàng điển hình và tương tác của người dùng trên trình duyệt thực bằng cách sử dụng giám sát tổng hợp. Hiểu cách giám sát người dùng thực và tổng hợp bổ sung cho nhau.

Tích hợp RUM với giám sát ứng dụng.

Có được cái nhìn tổng thể về hiệu suất của giao diện người dùng và mặt sau trong một bảng điều khiển duy nhất bằng cách tích hợp RUM với APM Insight.

Theo dõi mọi bước tương tác của người dùng bằng công cụ giám sát thời gian thực.

Sửa lỗi khi chúng xảy ra và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng của bạn trong thời gian thực.


Real User Monitoring Tools - Site24x7

Giám sát các giao dịch web riêng lẻ.

Phân tích thời gian phản hồi và thông lượng của giao dịch web riêng lẻ với các biểu diễn đồ họa để có thông tin chi tiết về hiệu suất nhanh chóng. Tìm hiểu xem liệu một URL có đang làm chậm toàn bộ trang web của bạn hay không.

Đo thời gian tải tài nguyên.

Theo dõi thời gian sử dụng của nhiều tài nguyên khác nhau như CSS, tập lệnh và hình ảnh, đồng thời xác định tác động của từng thành phần đối với thời gian phản hồi tổng thể. Theo dõi thời gian sử dụng của từng tài nguyên trong khi tải từ các miền khác nhau như mạng của bên thứ nhất, bên thứ ba và mạng CDN cũng như tác động của chúng đối với thời gian phản hồi tổng thể của ứng dụng.

Real User Monitoring: Site24x7 RUM
Real User Application Performance Monitoring: Site24x7

Xác định lỗi JavaScript.

Sử dụng Site24x7 RUM, bạn có thể phát hiện bất kỳ lỗi mã JavaScript nào có thể xuất hiện trên trang web của mình. Bạn sẽ nhận được dữ liệu chi tiết về loại lỗi, thông báo và URL cho phép bạn thực hiện hành động kịp thời và cải thiện hiệu suất trang web.

Phân tích phiên người dùng.

Nhận số liệu hiệu suất chi tiết để xác định các phiên người dùng riêng lẻ và ảnh chụp nhanh bất cứ khi nào có vi phạm ngưỡng. Phân tích phần đầu và phần cuối của mỗi phiên, thời gian dành cho các URL riêng lẻ, thời gian phản hồi của các tài nguyên quan trọng và trải nghiệm người dùng trên mỗi trang.

Tài nguyên

Bài báo

RUM là gì

Hiểu kiến ​​thức cơ bản về giám sát người dùng thực và cách giám sát giúp tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng cuối.

Bài báo

RUM và RBM

Đạt được trải nghiệm giám sát toàn diện với giám sát người dùng thực và tổng hợp