Programvara för hantering av molnkostnader för att optimera AWS-molnutgifter

Molnkostnadshantering är den organisationsplanering som gör det möjligt för företag att förstå och hantera kostnaderna och behoven förknippade med dess molnteknologi. Site24x7 CloudSpend hjälper dig med AWS-kostnadshantering för hela din organisation, så att du får ut så mycket som möjligt av varje spenderad krona.

Planer, priser och registrering30 dagars kostnadsfri provperiod, registrera dig på 30 sekunder
View spend pattern of AWS cost across the organization

Bläddra nedåt

Observera, övervaka och optimera AWS-kostnaden på en enda plats

Automatiserad fakturahantering

Du behöver inte längre använda kalkylblad

Vår egentillverkade parser sätter automatiskt in och bearbetar de råa datafilerna i AWS-molnet för kostnad och användning och extraherar alla relevanta datafält – en unik kombination av tjänster, användningstyp, prissättningsenhet, drift med mera – och ger en aktuell bild av dina AWS-molnkostnader till den sista kronan.

Spreadsheet illustration
Dashboard illustration
Kostnadsanalys

Detaljerad översikt över dina kostnader

Innan du börjar optimera måste du förstå när och var kostnaderna uppstår. Identifiera de tre tjänster som drar de högsta kostnaderna; visa driftskostnader för de senaste sex månaderna samt kostnader för löpande månader och visa fördelning av kostnaderna per region, t.ex. instanstyp, komponent, dataöverföring med mera.

Multiple chart widgets types displaying at a glance information about cost trend
Resursutnyttjande

Kostnadsanalys för molnet

Utför ad hoc-analyser med olika filtrerings- och grupperingsmått. Dela upp kostnaderna med länkade konton samtidigt som du ställer in egna datum eller väljer från ett fördefinierat datumintervall för att dela in data efter tid. Alternativt kan du använda AWS-genererade och användardefinierade taggar för att isolera och analysera delmängder av dina molnkostnader.

A stacked bar chart displaying the cumulative magnitude of costs broken down by region
Driva på det organisatoriska ansvaret

Affärsenheter

Med Site24x7 CloudSpend kan både kontoinnehavare och AWS Hanterade servicepartner (MSP:er) använda interna taggar för att allokera utgifterna till en eller flera affärsenheter för att spåra kostnader för olika team, projekt och kunder. Du kan till exempel ta hänsyn till de AWS-tjänster som används under testning, utveckling och produktion av en ny app.

How business units works
Aktivera kostnadskontroll

Budgetar

Tack vare förenklade arbetsflöden för att skapa budgetar försvinner överraskningar och du kan lätt hålla dig uppdaterad om dina infrastrukturkostnader. Med vår förbättrade programvara för hantering av molnkostnader kan du ställa in månatliga, kvartalsvisa eller årliga mål för dina länkade konton eller affärsenheter och få e-postmeddelanden när dina faktiska kostnader överstiger det budgeterade beloppet.

How cost budget works
Organisera molnkostnader

Taggprofiler

Genom att gruppera kostnaden för molnet underlättas detaljerad molnkostnadshantering. Med hjälp av taggprofiler kan du organisera molnkostnaderna genom att skapa anpassade etiketter mot varje kostnadsdelta i den AWS som används. För ett AWS-program kan en uppsättning taggar representera komponenterna i det programmet (dvs. front end, back end) och en annan uppsättning kan representera gemensamma kostnader för olika programplattformar (dvs. utveckling, testning).

Organize AWS cost with tags

Optimera AWS-molnkostnaderna och få ut det mesta av din molninvestering.

Att hantera AWS-molnkostnaderna är bara en del av att driva verksamheten på bästa sätt. Om du vill kunna driva verksamheten smidigt behöver du omfattande insikter i din miljö – från utsidan till infrastrukturlagret. Kombinera våra befintliga

Planer, priser och registrering30 dagars kostnadsfri provperiod, registrera dig på 30 sekunder