Övervakning av applikationsprestanda

APM (Application Performance Monitoring) är ett diagnostiskt verktyg som du använder för att analysera och optimera dina applikationsprestanda i realtid.

Förstå ditt applikationsbeteende och förbättra din slutanvändarupplevelse med Site24x7 APM Insight.

Starta 30 dagars gratis provperiodProva nu, registrera dig om 30 sekunder
Application Performance Monitoring

Varför välja Site24x7 för övervakning av applikationsprestanda?

En AI-driven övervakningslösning i realtid som hjälper dig att uppnå:

94%

Kortare svarstid.

96%

Minskade DB-anrop.

78%

Färre anrop till externa komponenter.

90%

Optimering i SQL-frågor.

90%

Minskade undantag.

Öka dina applikationsprestanda med verktyget Site24x7 APM Insight.

Oavsett om det är ditt moln, dina virtuella eller fysiska servrar – få en överblick över applikationens prestanda.

Plattformar som stöds

Få djupgående insikter om hur dina program fungerar på olika plattformar som .NET, Java, Ruby, Node.js, och PHP.

APM för molnbaserade plattformar

Övervaka de viktigaste prestandavärdena för applikationer som har åtkomst till diverse tjänster AWS och Microsoft Azure tillsammans med telemetri från din molnmiljö.

IOS- och Android-appar

Få detaljerade prestandavärden för mobilappar på båda IOS- och Android-appar. Förbättra slutanvändarupplevelsen genom att lösa problem så fort de uppstår.

Logghantering

Visa produktionsinformation, applikationsloggar och prestandaproblem i samma konsol. Du behöver inte tillgång till produktionsservrar för att felsöka servrar.

Få synlighet från början till slut och eliminera potentiella flaskhalsar.


Monitor application response time

Optimera svarstiden.

Din applikations svarstid påverkar slutanvändarupplevelsen och långsamma applikationer ökar din churnhastighet. Övervaka applikationsprestanda med APM Insight och identifiera snabbt grundorsaken till en långsam applikation.

Identifiera fel och undantag.

Applikationens långsamhet kan orsakas av flera faktorer, till exempel långsamma databasanrop, ohanterade undantag, misslyckade transaktioner och fördröjningar från externa komponenter. I APM Insight fångas hela kodflödet in som en spårning, inklusive stackspårning för varje metodanrop. Detta hjälper dig att få insyn i alla typer av fel och undantag och förbättra dina applikationsprestanda. Du kan också spåra fel i dina mikrotjänster med distribuerad spårning och minska antalet incidenter.

Traces
Get a holistic view of applications

Visualisera applikationstopologi.

Förstå hur din applikationer ansluter och kommunicerar med externa komponenter. Snabbt identifiera komponentfel och fel på felsökningsmetodnivå.

Övervaka databasåtgärder.

Få detaljerade prestandavärden för att identifiera långsamma databasanrop, databasanvändning och övergripande prestanda för databasen med detaljerade grafiska och tabellrelaterade representationer.

Get insightful alerts

Få informativa aviseringar.

Förhindra potentiella katastrofer med AI-baserade aviseringar. Vår avvikelsemotor, med teknik som drivs med hjälp av maskininlärning och prognoser, identifierar ovanliga beteenden eller kraftiga ökningar i dina applikationsprestanda och meddelar dig omedelbart. Detta hjälper dig att vidta korrigerande åtgärder innan dina kunder påverkas.

Integrera prestanda och slutanvändarupplevelse.

Förstå hur dina programprestanda påverkar slutanvändarupplevelsen i olika länder, enheter och webbläsartyper. Identifiera hur mycket tid olika resurser förbrukar samt JavaScript-fel, nätverksfördröjning och prestanda för mjuk navigering. Integrera APM Insight med RUM för att få en enhetlig vy.

Real User Monitoring

Resurser

Starta 30 dagars gratis provperiodProva nu, registrera dig om 30 sekunder