APM Insight – Få djup insyn i ditt program

Site24x7 APM Insight erbjuder utvecklare och IT-avdelningar oslagbar insyn i hur dina webbprogram beter sig. Det är utvecklarens praktiska verktyg för att bättre kunna visualisera webbtransaktioner ur alla synvinklar, med prestandamåtten för alla komponenter, alltifrån URL:er till SQL-sökningar. Identifiera och lös prestandaförsämring, oavsett var de härrör från.


Gartiner

En fullständig lösning

Java Application Monitoring   |  .NET Application Monitoring   |  Ruby Application Monitoring
   

Programsvarstid

Programsvarstid

Håll kontroll på svarstiden för varje program. Site24x7 APM Insight identifierar långsamma program och bidrar till att snabbt isolera flaskhalsar. 


Övervaka tillfredsställelse hos slutanvändare med Apdex Scores

Programprestandaindex (Apdex) ger dig statistiken från en användares perspektiv. Det är en öppen standard för att mäta användartillfredsställelsen kring ett webbprogram. Data som samlas in under en viss tidsperiod konverteras till ett enkelt index baserat på programmets gensvar.


Slutanvändarupplevelse: Apdex-resultat

Genomströmning

Genomströmning

Övervaka konstant antalet begäranden programservern har tagit emot per minut (RPM). Detta ger dig komplett insyn i hur din programserver fungerar och hur den kan effektiviseras.


Spår

Övervaka individuella spår som framkallas av en enkel webbegäran för djupgående övervakning för att visa hur olika metoder presterar. Identifiera flaskhalsar genom att gå igenom transaktioner för att hitta felorsaken.

Spår

DB-funktioner

DB-funktioner

Hämta detaljerade prestandamått för att identifiera långsamma databassamtal, databasanvändning och övergripande prestanda för databasen som satts samman med detaljerade grafiska och tabulära representationer.


   

"Vi har precis börjat använda APM Insight från Site24x7 för att övervaka våra .NET-program. Jag måste säga att jag är nöjd med typen av insyn som blir möjlig i mina webbtransaktioner. Jag har redan använt syntetiska övervakningar, men detta ger en ny dimension för mina utvecklare. Mer insyn i långsamma databassökningar och metoder. Prissättningen är också tilltalande. Tack Site24x7!”

Stephen Fitzgerald, Ascend Learning


Programprestandaövervakning – SaaS


Upplev fyra lösningar i en konsol

Övervakning av mobilapplikationer, webbsidor och webbapplikationer | Serverövervakning | Övervakning av publika och privata moln | Prestandaövervakning för applikationer
Planer, prissättning och registrering
30 dagars fri testversion, registrering på 30 sekunder