Demo sản phẩm

Đăng ký và tham gia phiên demo 30 phút để hiểu rõ về sản phẩm của chúng tôi.

Giới thiệu về Site24x7

Chúng tôi sẽ cung cấp các tính năng sau

  • Giám sát thời gian hoạt động và giám sát tổng hợp cho website và ứng dụng web.
  • Giám sát cơ sở hạ tầng cho các máy chủ, bộ chứa và ứng dụng Windows.
  • Tìm kiếm và phân tích dữ liệu hoạt động - Phân tích nhật ký.
  • Khắc phục sự cố sản xuất trong ứng dụng (APM).
  • Tìm hiểu dữ liệu hiệu suất người dùng thực (RUM).
  • Giám sát các nền tảng đám mây công cộng và môi trường ảo hóa tại cơ sở.
  • Khám phá và giám sát các thiết bị mạng quan trọng trong mạng riêng của bạn.

Đăng ký

Demo được triển khai vào Thứ Năm hàng tuần vào các khoảng thời gian được đề cập bên dưới. Nhấp vào nút để đăng ký.

Vui lòng đăng ký tại đây để nhận bản demo riêng 1-1.

Hơn 10.000 Khách hàng sử dụng Site24x7

Brand logos of our various customers