Övervakning av verkliga användare (RUM)

Övervakning av verkliga användare är processen att förstå och analysera användarinteraktion med dina webbplatser eller appar i realtid.

Övervaka proaktivt dina klientprestanda och förbättra slutanvändarupplevelsen med Site24x7 RUM.

Starta 30 dagars gratis provperiodProva nu, registrera dig om 30 sekunder
Real User Monitoring - Site24x7

Fördelar med övervakning med Site24x7 RUM..

Analysera och optimera din slutanvändarupplevelse med ett AI-drivet övervakningsverktyg för verkliga användare.

Visa globala programprestanda.

Förstå globala applikationsprestanda med lättanvända grafer och diagram. Kontrollera om prestanda är utmärkta, bra, måttliga, dåliga eller usla när du kommer åt från olika länder.

Optimera klientprestanda.

Få detaljerad information om svarstider för nätverk, klient och server. Du kan också jämföra data och analysera webbsidans prestanda för olika tidsperioder.

Övervaka ensidesapplikationer.

Spåra alla dina interna sidor som läses in från klientbaserade MVC-loggar som Angular, Backbone, React och Ember. Förstå svarstiden och genomströmningen för varje AJAX-anrop och finjustera dess prestanda.

AI-drivna aviseringar.

Få aviseringar när det finns en liten avvikelse från webbplatsens normala beteende och felsök problem proaktivt innan användarna påverkas.

Kombinera RUM med syntetisk övervakning.

Registrera och simulera typiska kundvägar och användarinteraktion på en riktig webbläsare med syntetisk övervakning.Förstå hur den syntetiska och verkliga användarövervakningen kompletterar varandra.

Integrera RUM med applikationsövervakning.

Få en holistisk bild av klient- och serverprestanda under en enda konsol genom att integrera RUM med APM Insight.

Spåra varje steg av användarinteraktion med ett realtidsövervakande verktyg..

Åtgärda fel när de inträffar och optimera applikationsprestanda i realtid.


Real User Monitoring Tools - Site24x7

Övervaka individuella nättransaktioner.

Analysera svarstiden och genomströmningen för enskilda webbtransaktioner med grafisk representation för snabb information. Förstå om en enda URL saktar ned hela webbplatsen.

Mät resursens inläsningstid.

Övervaka den tid som används av olika resurser som CSS, skript och bilder och identifiera varje komponents inverkan på den övergripande svarstiden. Övervaka den tid som används av enskilda resurser vid inläsning från olika domäner, till exempel First-Party-, Third-party- och CDN-nätverk, och deras inverkan på den totala applikationssvarstiden.

Real User Monitoring: Site24x7 RUM
Real User Application Performance Monitoring: Site24x7

Lokalisera JavaScript-fel.

Genom att använda Site24x7 RUM kan du upptäcka alla JavaScript-kodfel som kan finnas på dina webbsidor. Du får detaljerade data om feltyp, meddelande och URL-adress så att du kan vidta snabba åtgärder och förbättra webbsidans prestanda.

Analysera användarsessioner.

Få detaljerade prestandavärden för att identifiera enskilda användarsessioner och en ögonblicksbild när det förekommer ett tröskelbrott. Analysera början och slutet av varje session, tid som tillbringas på enskilda URL:er, tid för viktiga resurser samt användarupplevelse på varje sida.

Hur fungerar det?

  • Generera en liten JavaScript-snippet från Site24x7-konsolen.
  • Infoga den i sidhuvudet eller i sidfoten i HTML-koden på en gemensam sida/indexsida i webbapplikationen som behöver övervakas.
  • Det är allt! Få åtkomst till alla prestandadata från din Site24x7-konsol.
  • Är du fortfarande osäker? Se här.

Resurser

Artikel

Vad är RUM

Förstå grunderna för övervakning av verklig användare och hur den bidrar till att optimera slutanvändarupplevelsen.

Artikel

RUM och RBM

Få en holistisk övervakningsupplevelse med syntetisk övervakning och övervakning av verklig användare