Mức giá của Site24x7 CloudSpend

Không có giá tối thiểu. Thanh toán dựa trên hóa đơn AWS của bạn.

Mức giá*(Hóa đơn AWS)

Giá

Tối đa 3.000 USD/tháng Miễn phí
3.000 USD đến 100.000 USD/tháng 0,8% hóa đơn AWS(Thanh toán hàng tháng)
Trên 100.000 USD/tháng 0,5% hóa đơn AWS(Thanh toán hàng tháng)

*Tổng các khoản phí phát sinh từ tất cả các tài khoản người thanh toán trong gói đăng ký CloudSpend.

Mô hình cấp phép

Chúng tôi cung cấp mô hình cấp phép trả phí theo mức dùng cho phần mềm quản lý chi phí đám mây của bạn với các ưu điểm bổ sung như sau. Xem các câu hỏi khác mà bạn có thể có trong tài liệu trợ giúp độc quyềnvề mô hình cấp phép CloudSpend.

 1. Dùng thử miễn phí mà không cần thẻ tín dụng
 2. Giá cả cạnh tranh
 3. Hủy bỏ bất cứ lúc nào

Tính năng

Các tính năng sau được cung cấp trong bảng điều khiển quản lý chi phí CloudSpend cho tất cả các mức giá.

 • Ngân sách: Tạo và quản lý nhiều ngân sách chi phí
 • Báo cáo: Lên lịch xem bảng chỉ số cho việc chuyển giao
 • Đơn vị kinh doanh: Tạo và quản lý nhiều đơn vị kinh doanh
 • Lịch trình lưu giữ dữ liệu: Tổng hóa đơn hàng ngày có sẵn trong 1 năm; Tổng hóa đơn hàng tháng có sẵn trong 3 năm
 • Quản lý người dùng: Thêm và quản lý nhiều người dùng
 • Cảnh báo: Nhận thông báo qua email về ngân sách chi phí
 • Lọc/nhóm dữ liệu: Chia nhỏ chi phí theo nhiều tiêu chí

Câu hỏi thường gặp

1. Mức giá CloudSpend được ấn định như thế nào?
Ví dụ về giá 1

Giả sử bạn đã tích hợp ba tài khoản độc lập chính (người thanh toán) - CNTT nội bộ, Sản xuất và Phát triển với Site24x7 CloudSpend. Chúng tôi tính toán chi phí hàng tháng cho CloudSpend bằng cách sử dụng mức giá như sau.

Hóa đơn AWS cho tháng 3

 • CNTT nội bộ: 636,64 USD/tháng
 • Sản suất: 1.500,35 USD/tháng
 • Phát triển: 800,90 USD/tháng

Trong ví dụ này, tổng hóa đơn AWS tổng hợp vào cuối tháng là 2.937,89 USD (636,64 USD + 1.500,35 USD + 800.90 USD), tức là thấp hơn mức giá của chúng tôi. Do đó, tổng phí Site24x7 CloudSpend là 0 USD.

Ví dụ về giá 2

Giả sử một ví dụ tương tự cho tháng 4

Hóa đơn AWS cho tháng 4

 • CNTT nội bộ: 1.000,56 USD/tháng
 • Sản suất: 3.500,24 USD/tháng
 • Phát triển: 2198,79 USD/tháng

Trong ví dụ này, tổng hóa đơn AWS tổng hợp vào cuối tháng là 6.699,59 USD/tháng, tức là đạt đến mức giá của chúng tôi, dẫn đến tổng phí là 29,60 USD/tháng (6.699,59 USD - 3.000 USD) * 0,008).

Trong thời gian dùng thử miễn phí 30 ngày, bạn có thể tích hợp tối đa năm tài khoản người thanh toán với Site24x7 CloudSpend. Tuy nhiên, đối với mỗi tài khoản người thanh toán, chỉ các mục của tối đa ba tháng trong Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS (kể từ ngày tích hợp) sẽ được phân tích và điền vào chế độ xem.

Để nâng cấp, bạn có thể cung cấp thông tin thẻ tín dụng hoặc tạo hóa đơn trực tuyến để mua tín dụng đơn đặt hàng (PO).

Có. Bạn có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi theo địa chỉcloudspend-support@site24x7.comchúng tôi sẽ giúp bạn điền dữ liệu chi phí và mức sử dụng lịch sử mà tài khoản người thanh toán của bạn đã tích lũy trước thời gian đánh giá.

Miễn là khoản phí tích lũy hàng tháng trong tài khoản người thanh toán của bạn dưới 3.000 USD, bạn không cần phải nâng cấp. Tuy nhiên, nếu vượt quá 3.000 USD, tài khoản của bạn sẽ bị chuyển sang trạng thái bị hạ cấp. Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp, để bạn có thể tiếp tục trực quan hóa và quản lý chi phí AWS mà không bị gián đoạn.

Chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ cập nhật mới nào đối với báo cáo Chi phí và mức sử dụng AWS. Ngoài ra, khả năng tích hợp tài khoản người thanh toán mới, cũng như tạo ngân sách và đơn vị kinh doanh mới sẽ bị hạn chế. Trước khi tài khoản của bạn bị hạ cấp, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email cung cấp chi tiết về cách nâng cấp để bạn có thể tiếp tục quản lý chi phí AWS và đám mây của mình một cách hiệu quả.

Ngoài ra, nếu tài khoản bị hạ cấp không có hoạt động nào trong 30 ngày, thì chỉ dữ liệu thanh toán của tài khoản sẽ bị xóa. Tuy nhiên, các chi tiết cấu hình như cấu hình thanh toán, báo cáo, ngân sách hoặc bất kỳ phân tích chi phí nào được thực hiện trước đó sẽ có sẵn để tham khảo.

Tín dụng PO là một hình thức thanh toán nâng cao. Bạn có thể tạo hóa đơn trên cổng Thanh toán Zoho cho bất kỳ số lượng tín dụng nào. Với Site24x7 CloudSpend, bạn thanh toán theo hóa đơn AWS của mình. Mức phí bạn phải trả phụ thuộc vào mức giá mà hóa đơn của bạn đạt đến. Tín dụng PO được áp dụng cho các khoản phí CloudSpend để bao trả chi phí của bạn.

Không. Tín dụng PO không có thời hạn. Chúng tôi sẽ chuyển các tín dụng chưa sử dụng sang chu kỳ thanh toán tiếp theo.

Điều này biểu thị số dư tín dụng âm. Chúng tôi sẽ hạ cấp tài khoản của bạn nếu số dư tín dụng âm cao gấp sáu lần mức phí của tháng trước.

Chu kỳ thanh toán của chúng tôi bắt đầu vào ngày 15 hàng tháng.

Giả sử bạn nâng cấp tài khoản của mình vào ngày 10 tháng 5. Chu kỳ thanh toán của bạn sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 5 và kết thúc vào ngày 14 tháng 6. Vào ngày 15 tháng 6, một khoản phí sẽ được áp dụng cho thẻ tín dụng của bạn hoặc tín dụng PO, khoản phí này được tính từ hóa đơn AWS cho tháng 5 và phản ánh mức giá bạn đạt đến.

Giả sử thời gian đánh giá kết thúc vào ngày 30 tháng 5 và bạn nâng cấp tài khoản của mình vào ngày 1 tháng 8. Chu kỳ thanh toán đầu tiên của bạn sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 8 và sẽ bao gồm phí CloudSpend cho cả tháng 6 và tháng 7. Lưu ý: Phí chỉ được áp dụng nếu hóa đơn AWS hàng tháng cho tháng 6 hoặc tháng 7 đạt đến mức giá của chúng tôi.