Giám sát người dùng thực (RUM)

Chủ động giám sát hiệu suất front-end của bạn và nâng cao trải nghiệm người dùng cuối với Site24x7 RUM.

Giám sát người dùng thực là quá trình hiểu và phân tích tương tác của người dùng với các website hoặc ứng dụng của bạn theo thời gian thực.

Gói, Giá và Đăng kýDùng thử miễn phí 30 ngày, đăng ký trong 30 giây
Real User Monitoring - Site24x7

Lợi ích của việc giám sát với Site24x7 RUM.

Phân tích và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cuối của bạn bằng công cụ giám sát người dùng thực được hỗ trợ bằng AI.

Xem hiệu suất ứng dụng tổng thể.

Hiểu rõ hiệu suất ứng dụng tổng thể thông qua các đồ thị và biểu đồ dễ sử dụng. Xác định liệu hiệu suất ở mức rất tốt, tốt, trung bình, kém hay rất kém khi được truy cập từ các quốc gia khác nhau.

Giám sát các ứng dụng trang đơn.

Theo dõi tất cả các trang nội bộ được tải từ các khuôn khổ MVC trên nền tảng máy khách như Angular , Backbone, React và Ember. Tìm hiểu thời gian phản hồi và thông lượng của mỗi lệnh gọi AJAX và tinh chỉnh hiệu suất của lệnh gọi.

Tối ưu hóa hiệu suất front-end.

Nhận chỉ số chi tiết về thời gian phản hồi của mạng, front-end và back-end. Bạn cũng có thể so sánh dữ liệu và phân tích hiệu suất trang web trong các khoảng thời gian khác nhau.

Cảnh báo được hỗ trợ bằng AI.

Nhận thông báo bất cứ khi nào có sai lệch nhẹ so với hoạt động bình thường của website và chủ động khắc phục sự cố trước khi người dùng của bạn bị ảnh hưởng.

Kết hợp RUM với giám sát tổng hợp.

Ghi lại và mô phỏng các đường dẫn khách hàng điển hình và tương tác của người dùng trên trình duyệt thực bằng cách sử dụng giám sát người dùng thực và tổng hợp bổ sung cho nhau.

Tích hợp RUM với giám sát ứng dụng.

Có được cái nhìn tổng quan về hiệu suất front-end và back-end trong một bảng điều khiển duy nhất bằng cách tích hợp RUM với APM Insight.

Giám sát từng bước tương tác của người dùng bằng công cụ giám sát theo thời gian thực.

Khắc phục lỗi ngay khi xảy ra và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng của bạn theo thời gian thực.


Real User Monitoring Tools - Site24x7

Giám sát từng giao dịch web riêng lẻ.

Phân tích thời gian phản hồi và thông lượng của giao dịch web riêng lẻ bằng biểu diễn đồ họa để có thông tin chi tiết nhanh chóng về hiệu suất. Tìm hiểu liệu một URL đơn lẻ có đang làm chậm toàn bộ website của bạn hay không.

Đo thời gian tải tài nguyên.

Giám sát thời gian tải các tài nguyên khác nhau như CSS, tập lệnh và hình ảnh, đồng thời xác định ảnh hưởng của từng thành phần đối với thời gian phản hồi tổng thể. Giám sát thời gian tải từng tài nguyên riêng lẻ trong khi tải từ các miền khác nhau như mạng bên thứ nhất, bên thứ ba và CDN và ảnh hưởng của chúng đến thời gian phản hồi ứng dụng tổng thể.

Real User Monitoring (RUM) Tools - Site24x7
RUM Monitoring - Site24x7

Xác định lỗi JavaScript.

Sử dụng Site24x7 RUM, bạn có thể phát hiện bất kỳ lỗi mã JavaScript nào có thể xuất hiện trên trang web của mình. Bạn sẽ nhận được dữ liệu chi tiết về loại lỗi, thông báo và URL cho phép bạn thực hiện hành động nhanh chóng và cải thiện hiệu suất trang web.

Phân tích phiên người dùng.

Nhận chỉ số hiệu suất chi tiết để xác định từng phiên người dùng riêng lẻ và ảnh chụp nhanh bất cứ khi nào có vi phạm ngưỡng. Phân tích phần đầu và phần cuối của mỗi phiên, thời gian dành cho các URL riêng lẻ, thời gian phản hồi của các tài nguyên quan trọng và trải nghiệm người dùng trên mỗi trang.

Cơ chế hoạt động?

  • Tạo một đoạn mã JavaScript nhỏ từ bảng điều khiển Site24x7.
  • Chèn đoạn mã này vào đầu trang hoặc chân trang của mã HTML của trang thông thường/chỉ mục của ứng dụng web cần giám sát.
  • Chỉ cần thế thôi! Truy cập tất cả dữ liệu hiệu suất từ bảng điều khiển Site24x7 của bạn.
  • Bạn vẫn chưa chắc chắn? Tham khảo tại đây.