การเปรียบเทียบแผน Site24x7

รายการ ระดับผู้เริ่มต้น ระดับมืออาชีพ ระดับคลาสสิก ระดับอีลิท ระดับองค์กร MSP
การตรวจสอบพื้นฐาน 10 เว็บไซต์/เซิร์ฟเวอร์ 40 เว็บไซต์/เซิร์ฟเวอร์ 100 เว็บไซต์/เซิร์ฟเวอร์ 250 เว็บไซต์/เซิร์ฟเวอร์ 500 เว็บไซต์/เซิร์ฟเวอร์ 50 เว็บไซต์/เซิร์ฟเวอร์
การตรวจสอบขั้นสูง 1 3 5 10 25 3
เว็บไซต์ (HTTP/HTTPS)
การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์
การตรวจสอบธุรกรรมแบบสังเคราะห์
แอปขั้นสูงระบบ Windows
การตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
การตรวจสอบประสบการณ์ผู้ใช้จริง
การตรวจสอบเครือข่าย
การสนับสนุนปลั๊กอิน
การตรวจสอบ AWS
หน้าสถานะแบบสาธารณะ
SLA
กลุ่มการตรวจสอบ
หลายล็อกอินผู้ใช้
จำนวนเครดิต SMS/ข้อความเสียงต่อเดือน 50 150 250 400 500 150
การกำหนดค่า
การป้องกันการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด
ตรวจสอบจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
ความถี่่โพลล์สำหรับเว็บไซต์ (หน่วยนาที) 1 1 1 1 1 1
สถานที่ตั้งการโพลล์ 1+7 1+7 1+7 1+15 1+15 1+7
การตรวจสอบซ้ำเว็บไซต์ 3
สถานที่ตั้ง
3
สถานที่ตั้ง
3
สถานที่ตั้ง
3
สถานที่ตั้ง
3
สถานที่ตั้ง
3
สถานที่ตั้ง
รายงาน
รายงานสรุปความพร้อมบริการ
รายงานจำนวนชั่วโมงที่บริการไม่ว่าง
รายงานแนวโน้มความสมบูรณ์
รายงานประสิทธิภาพ
รายงานจำนวน N อันดับสูงสุด
รายงาน SLA
แหล่งข้อมูล
ฟอรัม
ฐานความรู้
การสนับสนุน
การสนับสนุนผ่านการสนทนา
การสนับสนุนทางอีเมล
การสนับสนุนทางโทรศัพท์