การตรวจสอบระบบคลาวด์

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของทรัพยากรการประมวลผลระบบคลาวด์ของคุณ วิเคราะห์ตัวแปรของระบบและระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดของระบบ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรระบบคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์แบบผสมของคุณ

Site24x7 ให้วิธีการตรวจสอบแบบรวมศูนย์สำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐานเชิงเสมือนของคุณแบบรวมศูนย์ สภาพแวดล้อมระบบไอทีในสถานที่ และระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ ทั้งหมดทำงานภายในแพลตฟอร์มเดียว

  • ตรวจสอบการใช้งานและประสิทธิภาพของบริการแบบ PaaS หลักที่ทำงานบนสภาพแวดล้อมบริการบนเว็บของ Amazon
  • รับมุมมองที่ครอบคลุมสำหรับความสมบูรณ์ของอินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์ EC2 ของคุณ
  • ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรและความสมบูรณ์เชิงการทำงานของเครื่องเสมือน (VM) แบบ Azure IaaS
  • วิเคราะห์ภาระงานของเครื่องเสมือนและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของโฮสต์บนสภาพแวดล้อม vSphere ของคุณ
  • ตรวจเช็คสถานะของคอนเทนเนอร์ Docker

บริการบนเว็บ Amazon

ตรวจสอบทรัพยากร AWS ด้วย CloudWatch

กำหนดเส้นฐานและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบริการภายใน เช่น EC2, EBS, ELB, RDS, DynamoDB, S3, ElastiCache, CloudFront, SNS และ SQS เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน

รับการแสดงภาพรวมที่ปรับปรุงของสภาพแวดล้อม EC2 ของคุณ

ตรวจสอบอินสแตนซ์ EC2 ของคุณจากทั้งระดับไฮเปอร์ไวเซอร์และระดับระบบปฏิบัติการเพื่อรับข้อมูลภาพรวมเขิงลึกของการใช้ทรัพยากรระบบโครงสร้างพื้นฐานของคุณ

การตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่โฮสต์ AWS

เจาะลึกการทำธุรกรรมแต่ละรายการ รับข้อมูลเชิงลึกในระดับรหัสที่สำคัญเพื่อแก้ไขบักปัญหาด้านประสิทธิภาพสำหรับแอปพลิเคชันที่แจกจ่ายของคุณ

สำหรับผู้ให้บริการโฮสต์และบริการระบบคลาวด์

ให้บริการการตรวจสอบระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่ปรับขนาดได้ภายในเครือข่ายสำหรับลูกค้าหลายราย

  • ระบบหลายผู้เช่า - จัดการสภาพแวดล้อมระบบไอทีลูกค้าหลายรายได้จากคอนโซลเดียว
  • การจัดการผู้ใช้ - ความสามารถนการมอบหมายบทบาท/สิทธิให้กับลูกค้า
  • ความสามารถในการจัดทำรายงานแบบใช้ได้ทันทีหลังจากติดตั้ง - ใช้ SLA และร่วมกับลูกค้าของคุณ
  • การนำเสนอบริการในแบรนด์ของคุณเอง (White label) - ใช้ทรัพย์สินโลโก้และแบรนด์ของคุณเอง

VMware

การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ที่อิงตามเอเจนต์ และการตรวจสอบแบบไม่มีเอเจนต์สำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์เสมือนของคุณ

ค้นหาสภาพแวดล้อม vSphere ของคุณโดยอัตโนมัติ และแม็ปทรัพยากรเสมือนของคุณจากคลัสเตอร์และโฮสต์ ESX/ESXi กับเครื่องเสมือนแต่ละเครื่อง ด้วย vCenter API กำหนดค่าเกณฑ์แต่ละรายการสำหรับตัวนับประสิทธิภาพ และตรวจสอบทุกส่วนประกอบย่อยของสภาพแวดล้อมเสมือนของคุณ

Microsoft Azure

ตรวจสอบเครื่องเสมือนของคุณด้วยส่วนขยาย VM Azure ของ Site24x7

ตรวจสอบภาระงาน VM บนระบบ Windows and Linux และ Azure และวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและความสมบูรณ์ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยการวัดค่า KPI ที่สำคัญ เช่น การใช้งาน CPU หน่วยความจำ ที่เก็บข้อมูล และเครือข่ายสำหรับเครื่องเสมือนของคุณทั้งหมด

แก้ไขปัญหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน Azure

วินิจฉัยปัญหาด้านประสิทธิภาพสำหรับแอปพลิเคชันที่ทำงานบนสภาพแวดล้อม Azure ของคุณด้วยเอเจนต์ภาษา .NET, APM Insight ของ Site24x7 วัดผลการทำธุรกรรมที่สำคัญภายในบริการ Azure ต่างๆ ตั้งแต่ที่เก็บข้อมูลไปจนถึงฐานข้อมูล และระบุปัญหาคอขวดเพื่อลดเวลาที่แอปพลิเคชันหยุดทำงานโดยไม่คาดหมายให้น้อยที่สุด

Docker

ตรวจสอบประสิทธิภาพคอนเทนเนอร์ Docker ของคุณ

รับข้อมูลภาพรวมที่สมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม Docker ของคุณโดยการติดตั้งเอเจนต์การตรวจสอบระบบ Linux ของ Site24x7 บนเครื่องโฮสต์ของคุณที่ทำงานบนเดมอน Docker จากนั้น เอเจนต์จะค้นหาคอนเทนเนอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ และช่วยคุณตรวจสอบประสิทธิภาพของคอนเทนเนอร์ เก็บข้อมูลตัวชี้วัดของโฮสต์และคอนเทนเนอร์ Docker เพื่อจัดสรรทรัพยากรโฮสต์ และจัดเตรียมคอนเทนเนอร์

ปลั๊กอิน

ตรวจสอบระบบย่อยต่างๆ ในแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันของคุณ รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดต่างๆ ของ Apache, NGINX, MySQL, PostgreSQL ด้วยการสนับสนุนปลั๊กอินที่ใช้ได้ทันทีหลังจากติดตั้งของ Site24x7 ทุกกระบวนการของแอปพลิเคชันจะไม่ซ้ำกัน ถ้าคุณไม่สามารถค้นพบสิ่งที่คุณต้องการ ให้สร้างปลั๊กอินของคุณเอง และรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการ Site24x7 ให้ความยืดหยุ่นอย่างเต็มรูปแบบแก่คุณ

โลโก้ MySQL

MySQL

โลโก้ Redis

Redis

โลโก้ MongoDB

MongoDB

โลโก้ Memcached

Memcached

โลโก้ Apache

Apache

โลโก้ PostgreSQL

Postgres

โลโก้ RabbitMQ

RabbitMQ

โลโก้ CouchDB

CouchDB

โลโก้ Hadoop

Hadoop

โลโก้ Elasticsearch

Elasticsearch

คุณลักษณะเพิ่มเติม

การเข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือ

การจัดการ SLA

หน้าสถานะแบบสาธารณะ

การแจ้งเตือนและรายงาน

การวิเคราะห์สาเหตุแท้จริง

แผน ราคา และการลงทะเบียนทดลองใช้ฟรี 30 วัน ลงทะเบียนภายใน 30 วินาที