การตรวจสอบเครือข่าย

ค้นหาอุปกรณ์ในเครือข่ายของคุณ และตรวจสอบตัวชี้วัดและประสิทธิภาพที่สำคัญโดยใช้โซลูชันการจัดการเครือข่ายแบบ SaaS ของเรา รับประกันความพร้อมบริการระดับสูงโดยการวิเคราะห์แนวโน้มการส่งข้อมูลในปัจจุบัน ให้ความมั่นใจในความจุของเครือข่ายบนเครือข่ายของคุณ
ลงทะเบียนตอนนี้

การตรวจสอบประสิทธิภาพเครือข่ายบนระบบคลาวด์จากหลายศูนย์ข้อมูล

เครื่องมือการตรวจสอบที่ครอบคลุมของเราให้ข้อมูลภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของเครือข่ายของคุณ ให้ความมั่นใจในเวลาพร้อมทำงานและการจัดการข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ SNMP ของคุณทั้งหมดด้วยระบบสถาปัตยกรรมที่ปลอดภัย สนับสนุนไฟร์วอลล์ และคอยตรวจสอบความผิดปกติในเครือข่ายของคุณ

การตรวจสอบเราเตอร์

ตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ เช่น การใช้ CPU หน่วยความจำ สถิติจำนวนบัฟเฟอร์ และอีกมากมาย

การตรวจสอบสวิตช์

ตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ เช่น การใช้ CPU หน่วยความจำ สถิติจำนวนบัฟเฟอร์ และอีกมากมาย

การตรวจสอบไฟร์วอลล์

ตรวจสอบความพร้อมบริการและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ของคุณ

การตรวจสอบตัวปรับสมดุลโหลด

ให้ความมั่นใจในความพร้อมบริการและการตอบสนองของตัวปรับสมดุลโหลด

การตรวจสอบตัวเร่ง WAN

ปรับประสิทธิภาพของเครือข่าย WAN โดยการตรวจสอบตัวเร่งความเร็ว WAN

การตรวจสอบเครือข่ายไร้สาย

ตรวจสอบความเข้มของสัญญาณ อัตราการรับและส่งข้อมูล และตัวชี้วัดการใช้งานอื่นๆ

การตรวจสอบ UPS

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่างๆ เช่น แรงดันไฟฟ้าอินพุต สถานะแบตเตอรี่คงเหลือ

การตรวจสอบเครื่องพิมพ์และที่เก็บข้อมูล

ติดตามจำนวนหน้าที่จัดพิมพ์แล้ว จำนวนอายุการใช้งานตัวทำเครื่องหมาย และอีกมากมาย วิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญของขนาดหน่วยความจำและขนาดบัฟเฟอร์

เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยการค้นหาเครือข่ายของเรา

ค้นหาอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีภายในช่วง IP ที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ หรือเครือข่ายทั้งหมด (LAN หรือ WAN) โดยใช้ SNMP

เมื่อเครื่องมือค้นพบอุปกรณ์เครือข่ายของคุณแล้ว Site24x7 สามารถให้รายละเอียดการกำหนดค่าอุปกรณ์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์และอินเทอร์เฟซและสถานะ

ค้นหาอุปกรณ์เครือข่ายโดยอัตโนมัติโดยใช้ SNMP

สนับสนุนอุปกรณ์จากผู้ผลิตมากกว่า 100 รายและมากกว่า 1,000 ประเภทอุปกรณ์

ผู้ผลิตที่สนับสนุน (รายการบางส่วน): Cisco, HP,Canon, Juniper, D-Link, Dell, Epson, Fortinet, Huawei, IBM, Intel Corporation, 3Com และ Sonicwall

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ใหม่จากผู้ผลิตใดๆ โดยการระบุ sysOID ที่ถูกต้องของอุปกรณ์เฉพาะตัวนั้น

เจาะลึกข้อมูลโดยใช้ตัวนับประสิทธิภาพ SNMP

ตรวจสอบตัวนับประสิทธิภาพ SNMP แต่ละรายกร และตัวนับประสิทธิภาพแบบตารางสำหรับทุกอุปกรณ์เครือข่ายของคุณ เพิ่มตัวนับประสิทธิภาพใหม่และกำหนดค่าเกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อตัวนับประสิทธิภาพใดๆ ไปถึงค่าที่ตั้งไว้ ตรวจสอบการจัดเส้นทางและการสลับเส้นทางพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ระดับอินเทอร์เฟซ

ติดตามตัวนับประสิทธิภาพที่สำคัญ ได้แก่:

 • การใช้งานหน่วยความจำ
 • แพคเก็ตขนาดเล็กพิเศษ
 • แพคเก็ตขนาดใหญ่พิเศษ
 • อินเทอร์เฟซในแพคเก็ตขนาดใหญ่
 • ข้อมูลสถิติเหตุการณ์การที่ประสิทธิภาพลดลง
 • แพคเก็ต Jabber
 • การใช้งาน Backplane
 • จำนวนเซสชันที่เปิดทำงาน
 • ความล้มเหลวของบัฟเฟอร์
 • การชนกันของอินเทอร์เฟซ
 • การใช้งานดิสก์
 • แพคเก็ตอินพุตที่ลดลง
 • แพคเก็ตเอาท์พุตที่ลดลง
 • การใช้งาน CPU

ติดตามประสิทธิภาพของอินเทอร์เฟซเครือข่ายแต่ละรายการ

ในมุมมองเดี่ยว รับข้อมูลภาพรวมของอินเทอร์เฟซทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ตรวจสอบความพร้อมบริการ การส่งข้อมูล ข้อผิดพลาด การยกเลิก และตัวชี้วัดอินเทอร์เฟซอื่นๆ และรับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดขีดจำกัดค่าเกณฑ์ขั้นต่ำ


เข้าถึงรายละเอียดของอินเทอร์เฟซแต่ละรายการ และรายละเอียดแบนด์วิดท์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับแบนด์วิดท์ที่รับและส่ง และขนาดแพคเก็ต RX และ TX โดยเฉลี่ย ดูข้อมูลกราฟของการใช้งานการรับและการส่งข้อมูล การส่งข้อมูลเข้าและออก แพคเก็ตที่ส่งและได้รับ และอีกมากมาย


ตรวจสอบเราเตอร์เครือข่ายของคุณ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของเราเตอร์ โดยการติดตามและตรวจสอบความพร้อมบริการและเวลาการตอบสนองของเราเตอร์ที่ถูกกำหนดค่าบนเครือข่ายของคุณ

รับข้อมูลภาพรวมเชิงลึกของตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ เช่น สถิติจำนวนบัฟเฟอร์ที่ได้ตามเป้าหมาย สถิติบัพเฟอร์ที่พลาดเป้าหมาย การใช้งาน CPU การใช้งานหน่วยความจำ และอีกมากมาย

ตรวจสอบสแตกเซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชันทั้งระบบของคุณ

การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ แบบครบวงจรพร้อมแสดงภาพรวมเชิงลึกของตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญของเซิร์ฟเวอร์จริง เซิร์ฟเวอร์เสมือน และเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์ของคุณ


ตรวจสอบสแตกแอปพลิเคชันทั้งระบบด้วยปลั๊กอิน

ตรวจสอบตัวชี้วัดต่างๆ โดยใช้ระบบนิเวศแบบเปิดของเราสำหรับปลั๊กอินพร้อมการสนับสนุนแบบติดตั้งแล้วใช้ได้ทันทีสำหรับ Nagios, MySQL, Redis, Memcached, MongoDB, NGINX, HAProxy, Zookeeper, WordPress, Apache, Zombie Process สร้างปลั๊กอินแบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดาย และวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพที่สำคัญ

ตรวจสอบสแต็กเซิร์ฟเวอร์ทั้งระบบของคุณ

ใช้เทมเพลตอุปกรณ์เพื่อไม่ต้องทำการกำหนดค่าด้วยตัวเอง

ไม่จำเป็นต้องทำการกำหนดค่าข้อมูลคุณสมบัติด้วยตัวเอง เทมเพลตอุปกรณ์ให้กลุ่มข้อมูลคุณสมบัติที่กำหนดค่าล่วงหน้า เพื่อให้คุณสามารถใช้เทมเพลตเดียวสำหรับทุกอุปกรณ์ในประเภทเดียวกันได้

Site24x7 สนับสนุนมากกว่า 1,000 ประเเภทอุปกรณ์ ให้เทมเพลจเฉพาะสำหรับแต่ละประเภทอุปกรณ์ ใช้เทมเพลตเริ่มต้นที่พร้อมให้ใช้ กำหนดเทมเพลตที่มีอยู่เอง หรือสร้างเทมเพลตใหม่ของคุณเอง

วิดีโอ YouTube เทมเพลตอุปกรณ์

แดชบอร์ดความสมบูรณ์เพื่อการจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดการเครือข่ายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลสถิติด้านประสิทธิภาพแสดงรายการอุปกรณ์และอินเทอร์เฟซเครือข่ายที่ทำงานอย่างมีประสืทธิภาพสูงสุด

ดู ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดการประสิทธิภาพของอุปกรณ์โดยอิงตามเวลาการตอบสนองและการสูญเสียแพคเก็ต นอกจากนี้คุณยังสามารถดูรายการ 10 อันดับอินเทอร์เฟซเครือข่ายภายใต้หมวดหมู่แต่ละหมวดดังต่อไปนี้ ไม่มีการส่งข้อมูล มีการส่งข้อมูล การใช้งานแบนด์วอดท์ส่งข้อมูล การใช้งานแบนด์วิดท์รับข้อมูล ไม่อยู่ในข้อผิดพลาด อยู่ในข้อผิดพลาด ไม่อยู่ในการยกเลิก และอยู่ในการยกเลิก

ตรวจจับ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพเครือข่าย

คุณลักษณะที่น่าสนใจ

 • สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของ ManageEngine OpManager, Site24x7 มายาวนานมากกว่า 15 ปีในการให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่ายแบบผสานรวมเพื่อให้การจัดการเครือข่ายทีเร็วขึ้นและชาญฉลาดขึ้น
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครือข่ายของคุณจากระบบคลาวด์ (SaaS) โดยใช้สถาปัตยกรรมที่ปลอดภัยและสนับสนุนไฟร์วอลล์ของเรา
 • ปรับขนาดเพื่อตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์เครือข่ายหลายพันรายการ
 • เพิ่มหลายอุปกรณ์ได้ในครั้งเดียวโดยใช้ช่วง IP
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดสรรแบนด์วิดท์ และให้ความมั่นใจในความพร้อมบริการระดับสูง
 • ตรวจสอบความพร้อมบริการของเราเตอร์และประสิทธิภาพ รวมถึงอินเทอร์เฟซและลิงก์ WAN
 • ตรวจสอบเวลาการตอบสนองและการสูญเสียแพคเก็ตของเราเตอร์ และความพร้อมบริการของอินเทอร์เฟซแต่ละรายการ
 • วิเคราะห์สถานะและความพร้อมบริการของสวิตช์และอินเทอร์เฟซ ระบุอินเทอร์เฟซที่ถูกใช้ประโยชน์ย่อยครั้งและใช้ประโยชน์น้อย
 • ตรวจสอบตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น การใช้งาน CPU ของไฟร์วอลล์ จำนวนเซสชันที่เปิดทำงาน และอีกมากมาย

คุณลักษณะเพิ่มเติม

การเข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือ

การจัดการ SLA

มุมมองสถานะสาธาณะของโฮสต์

ผู้ให้บริการการจัดการ

การแจ้งเตือนและรายงาน

การวิเคราะห์สาเหตุแท้จริง

แผน ราคา และการลงทะเบียนทดลองใช้ฟรี 30 วัน ลงทะเบียนภายใน 30 วินาที