การตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของการทำงานร่วมของทีมนักพัฒนาทั้งหมด

การตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

รับภาพรวมที่ไม่เหมือนใครสำหรับแนวทางของพฤติกรรมแอปพลิเคชันทางเว็บ แสดงให้เห็นภาพการทำธุรกรรมบนเว็บแบบครบวงจร พร้อมตัวชี้วัดประสิทธิภาพของส่วนประกอบย่อยทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ URL ไปจนถึงคิวรี่ SQL ช่วยให้คุณสามารถระบุและแก้ไขปัญหาการด้อยประสิทธิภาพในทุกจุดที่เกิดขึ้น

แก้ไขปัญหา 3 แอปพลิเคชันได้ในราคาเพียง 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ/เดือน

ลงทะเบียนตอนนี้

การตรวจสอบแอปพลิเคชัน Java

เฝ้าตรวจสอบแสต็กแอปพลิเคชัน Java ทั้งหมดของคุณที่ครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่ฐานข้อมูล และบริการต่างๆ ไปจนถึงกิจกรรมของเบราเซอร์ แก้ไขปัญหาประสิทธิ์ภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

แสดงให้เห็นภาพรวมประสบการณ์การใช้งานของผู้ใชในแบบเรียลไทม์ วิเคราะห์และแยกส่วนย่อยของประสิทธิภาพตามเบราเซอร์ แพลตฟอร์ม ภูมิศาสตร์ ISP และอื่นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม

การตรวจสอบแอปพลิเคชัน .NET

แก้ไขเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน .NET แสดงภาพรวมรายละเอียดล่าสุดจากประสบการณ์ของเบราเซอร์ลึกลงไปถึงระดับบรรทัดของรหัสแต่ละบรรทัด

เรียนรู้เพิ่มเติม

การตรวจสอบแอปพลิเคชันสำหรับแพลตฟอร์มระบบคลาวด์

เฝ้าตรวจดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญของแอปพลิเคชันที่เข้าถึงบริการต่างๆ บนสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ยอดนิยมที่สุดสองระบบ คือ AWS และ Microsoft Azure

การตรวจสอบแอปพลิเคชัน PHP

ค้นหาและแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน PHP ที่ลึกลงไปถึงระดับบรรทัดของรหัสแต่ละบรรทัด

เรียนรู้เพิ่มเติม

รับตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ละเอียดของแอปโทรศัพท์มือถือทั้งบนแพลตฟอร์ม iOS และ Android เพิ่มขีดความสามารถประสบการณ์ของผู้ใช้โดยการแก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อเกิดขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

การตรวจสอบแอปพลิเคชัน Ruby

ตรวจสอบและติดตามปัญหาประสิทธิภาพทั้งหมดของแอปที่พลิเคชันที่ทำงานบน Ruby ตามเส้นทางตั้งแต่คิวรี่ฐานข้อมูลแบบช้า และบริการบนเว็บ ไปจนถึงงานบนพื้นหลัง

เรียนรู้เพิ่มเติม
ภาพย่อส่วนแกลเลอรี่ 1

เฝ้าตรวจดูเวลาการตอบสนองของแอปพลิเคชัน

ติดตามเวลาการตอบสนองที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละแอปพลิเคชัน APM Insight ของ Site24x7 ทำหน้าทีระบุแอปพลิเคชันที่ทำงานช้าและช่วยในการระบุจุดที่เกิดปัญหาคอขวดออกได้อย่างรวดเร็ว

ระบุคิวรี่ที่ทำงานช้าโดยใช้การติดตามเส้นทาง

เจาะลึกลงไปในแต่ละเส้นทางที่ถูกเรียกใช้โดยหนึ่งคำขอทางเว็บเพื่อแนวทางการทำงานของวิธีการต่างๆ ระบุปัญหาคอขวดด้านประสิทธิภาพโดยการเจาะลึกลงไปที่ธุรกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา

วัดอัตราความเร็วของแอปพลิเคชัน

ตรวจสอบจำนวนคำขอทั้งหมดที่เซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชันได้รับต่อนาที (RPM) อย่างต่อเนื่อง การทำงานนี้ช่วยให้คุณแสดงภาพรวมลักษณะการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชัน และวิธีการปรับกระบวนการทำงานที่เหมาะสม

ติดตามการทำธุรกรรมพื้นหลังของคุณทั้งหมด

ติดตามเวลาการตอบสนองที่ใช้สำหรับธุรกรรมที่ไม่ใช่ทางเว็บ/บนพื้นหลังในแอปพลิเคชันของคุณ เวลาการตอบสนองกำหนดให้เกิดขึ้นในเธรดพื้นหลัง รับเส้นทางของธุรกรรมบนพื้นหลังพร้อมรายละเอียดของประสิทธิภาพระดับวิธีการ พร้อมกับเวลาที่ใช้สำหรับการทำงานของฐานข้อมูล

ค้นหาข้อผิดพลาดและขจัดปัญหาคอขวด

รับข้อมูลไปสู่สาเหตุรากเหง้าของข้อผิดพลาดของธุรกรรมทางเว็บและไม่ใช่ทางเว็บผ่านมุมมองหนึ่งเดียว รับภาพรวมหน้าจอข้อผิดพลาดพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับวิธีการ และการดำเนินการที่จำเป็นต้องใช้ก่อนที่ผู้ใช้ปลายทางจะได้รับผลกระทบ

รับข้อมูลข้อยกเว้นที่เกิดขึ้น

รับข้อมูลรายการข้อยกเว้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชัน รับข้อมูลเชิงลึกของการทำธุรรรมทั้งหมดที่เป็นสาเหตุให้เกิดข้อยกเว้น และดูการนำเสนอเชิงภาพของจำนวนครั้งต่อระยะเวลาพร้อมตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนระหว่างข้อยกเว้นที่สำคัญและไม่สำคัญ

มุมมองที่ครอบคลุมของการทำงานของฐานข้อมูลของคุณทั้งหมด

รับข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยละเอียดเพื่อระบุการเรียกใช้ฐานข้อมูลที่ทำงานช้า การใช้ฐานข้อมูล และประสิทธิภาพโดยรวมของฐานข้อมูลพร้อมแสดงรายละเอียดแบบภาพและตาราง

ใช้คะแนน Apdex เพื่อตรวจสอบประสบการณ์ผู้ใช้ปลายทาง

ดัขนีวัดประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน (Apdex) ให้ข้อมูลสถิติจากมุมมองประสบการณ์ของผู้ใช้แก่คุณ ดัชนี้นี้เป็นมาตรฐานระบบเปิดเพื่อวัดผลความพึงพอใจของผู้ใช้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันทางเว็บ ข้อมูลที่รวบรวมผ่านช่วงเวลาหนึ่งจะถูกแปลงเป็นดัชนีอย่างง่ายโดยอิงตามการตอบสนองของแอปพลิเคชัน

ติดตามส่วนประกอบของแอปพลิเคชันแบบกำหนดเอง

ให้ข้อมูลภาพรวมของระยะเวลาที่ใช้สำหรับคำขอทางเว็บแต่ละคำขอบนส่วนประกอบต่างๆ และระบุว่าส่วนประกอบใดใช้เวลามากที่สุด นอกจากนี้ยังเพิ่มส่วนประกอบของคุณเองเพื่อการตรวจสอบเชิงลึกขึ้นอีกด้วย

ผสาน APM Insight เข้ากับ RUM ของ Site24x7

APM Insight และ Real User Monitoring (RUM) จะถูกผสานรวมเชิงเนื้อหา เมื่อผสานรวมกัน คุณจะได้รับมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวของประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจากคอนโซลเดียว ดัวชี้วัดที่สำคัญทั้งหมด เช่น ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจากผู้ใช้ที่คลิกบนเบราเซอร์ เวลาที่ใช้ในส่วนด้านหลังเพื่อประมวลผลคำขอ เวลาแฝงของเครือข่าย และเวลาที่ใช้ในการแสดงผลการตอบสนอง รวมถึง การนำทางซอฟต์แวร์ จะถูกแสดงบนหน้าจอและแสดงผลในแผงควบคุมเดียว นอกจากนี้ เวลาของเบราเซอร์และเวลาของเซิร์ฟเวอร์จะถูกผสานรวม ทำให้สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดทั้งหมดนร่วมกัน ช่วยให้ปรับประสิทธิภาพของแอปได้อย่างละเอียด

สนับสนุนเซิร์ฟเวอร์แอป

การสนับสนุนที่พร้อมบริการสำหรับเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันหลากหลาย

เฝ้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของแอปพลิเคชัน Java ของคุณที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันต่างๆ Site24x7 ในปัจจุบันให้บริการสนับสนุนทันที่ที่ติดตั้งสำหรับcเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน Tomcat, WebSphere, WebLogic, Glassfish, JBoss AS, JBoss EAP, Resin, WildFly และ JOnAS

แผน ราคา และการลงทะเบียนทดลองใช้ฟรี 30 วัน ลงทะเบียนภายใน 30 วินาที