ตรวจสอบประสิทธิภาพและความพร้อมบริการของเว็บไซต์จาก หลายสถานที่ตั้งทั่วโลก และได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเวลาที่หยุดทำงานโดยไม่คาดหมายอย่างทันที ติดตามข้อมูลเวลาการตอบสนอง วิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้โดยการแก้ไขปัญหาส่วนประกอบเว็บไซต์ของคุณ และบันทึกข้อมูลสถิติที่สำคัญในชุดของรายงานที่ครอบคลุมจาก Site24x7 นอกจากนี้ยังตรวจสอบ URL ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต Wi-Fi และ 3G/4G อีกด้วย

การตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บ
การตรวจสอบแอปพลิเคชันบนเว็บ

ตรวจสอบเวลาที่พร้อมทำงานและประสิทธิภาพของระบบอีคอมเมิร์ชที่สำคัญของธุรกิจหรือแอปพลิเคชันการธนาคารของคุณจาก มากกว่า 50 สถานที่ตั้งการตรวจสอบทั่วโลก Site24x7 ให้คุณบันทึกแต่ละขั้นตอนในระบบตะกร้าอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ หรือเล่นการทำธุรกรรมสังเคราะห์เหล่านี้ที่ช่วงระยะเวลาปกติ เพื่อค้นหาว่ามีความเฉื่อยชาด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่จะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าของคุณหรือไม่

ตัววิคราะห์เว็บเพจ

รับข้อมูลภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะการโหลดของหน้าเว็บสำหรับลูกค้าของคุณทั่วโลก ติดตามประสิทธิภาพของส่วนประกอบ HTML แต่ละตัว เช่น JavaScript, CSS และภาพต่างๆ นอกจากนี้ยังดูอัตราความเร็วของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบนโดเมนหลักและโดเมนย่อย เปรียบเทียบความสามารถการตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา

ตัววิคราะห์เว็บเพจ
การตรวจสอบบริการ

การตรวจสอบบริการ

ตรวจสอบความพร้อมบริการของบริการที่สำคัญ เราสนับสนุนการตรวจสอบ HTTP(S), FTP(S), DNS, PING, TCP, SSL, SMTP, POP ฯลฯ

ทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบจ่อการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ใช้จริง วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจากทุกลักษณะ เช่น เบราเซอร์ แพลตฟอร์ม ภูมิศาสตร์ ISP และอื่นๆ

การตรวจสอบประสบการณ์ผู้ใช้อย่างแท้จริง
การตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

ตรวจสอบการทำธุรกรรมของ Java , .NET และ Ruby บนระบบราง และเจาะลึกถึงระดับรหัสที่มีปัญหา และค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาจากระบบคลาาวด์

รับข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ครอบคลุมของอินสแตนซ์ Amazon EC2, RDS และบักเก็ต S3 ให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพสูงสุดของแอปพลิเคชันและบริการที่สำคัญของธุรกิจที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม Amazon ของคุณ รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของอินสแตนซ์ EC2 และ RDS และแอปพลิเคชันที่ทำงานบนอินสแตนซ์เหล่านั้น

การตรวจสอบระบบคลาวด์
การตรวจสอบ VMware

การตรวจสอบ VMware

รับภาพรวมที่เป็นหนึ่งเดียวของระบบโครงสร้างพื้นฐาน VMware ของคุณ ตรวจสอบโฮสต์และเครื่องเสมือน (VM) VMware vSphere รับมุมมองแบบกราฟ การแจ้งเตือนและค่าเกณฑ์ รายงานแบบใช้งานได้ทันทีหลังจากติดตั้ง การจัดการข้อผิดพลาดที่ครอบคลุม และเพิ่มเวลาพร้อมทำงานสูงสุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ESX เซิร์ฟเวอร์ vCenter ของ Site24x7 ให้คุณสามารถควบคุมทรัพยากรระบบเสมือนคุณและระบบโครงสร้างพื้นฐาน VMware ของคุณ

ตรวจสอบตัวชี้วัดเซิร์ฟเวอร์ที่สำคัญ เช่น การใช้งาน CPU ดิสก์ หน่วยความจำ กระบวนการ บริการ และเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์ระบบ Linux, FreeBSD และ Windows ที่เรียกใช้งานแอปพลิเคชันที่สำคัญ ให้ความมั่นใจในต้นทุนการดำเนินงานและค่ารุงรักษาต่ำสุด ตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดด้วย ปลั๊กอินของ Site24x7 โดยใช้ระบบนิเวศน์แบบเปิดและสร้างปลั๊กอินแบบกำหนดเองเพื่อดูข้อมูลที่คุณต้องการ

การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์
ตรวจสอบเครือข่ายภายในและระบบคลาวส่วนตัว

ตรวจสอบเครือข่ายภายในผ่านโพลเลอร์ในสถานที่

ตรวจสอบพอร์ทัลอินทราเน็ต ระบบ ERP แอปพลิเคชันการจ่ายเงินเดือน อุปกรณ์ Ping เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล และให้ความมั่นใจว่าแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองกำลังทำงานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โพลเลอร์ในสถานที่ช่วยให้คุณตรวจสอบทรัพยากรภายใน และดันข้อมูลประสิทธิภาพและเวลาพร้อมทำงานไปยัง Site24x7 โดยใช้สถาปัตยกรรมที่รองรับระบบคลาวด์ (HTTPS แบบทางเดียว)

ตรวจสอบจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ Wi-Fi ภายใน และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ

ตรวจสอบประสิทธิภาพและความพร้อมบริการของแอป เว็บไซต์ และบริการออนไลน์อื่นๆ ทางโทรศัพท์มือถือของคุณผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย (3G, 4G) และเครือข่าย Wi-Fi ขององค์กร

ตรวจสอบจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ Wi-Fi ภายใน และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
การตรวจสอบเครือข่าย

การตรวจสอบที่ครอบคลุมสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายที่สำคัญ เช่น เราเตอร์ สวิตช์ และไฟร์วอลล์ ช่วยเหลือทีมจัดการเครือข่ายให้ได้รับภาพรวมข้อมูลประสิทธิภาพเชิงลึกที่จำเป็นในการจัดการเครือข่ายที่ซับซ้อน

การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ DNS

Site24x7 ให้ความมั่นใจว่าการค้นหาของ DNS กำลังทำงานอยู่ และเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณกำลังแก้ไขปัญหาชื่อโดเมนอย่างถูกต้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบเวลาการตอบสนองสำหรับการแก้ไขปัญหา DNS และการค้นหาของ DNS ด้วย

การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ DNS
การตรวจสอบใบรับรอง SSL

การตรวจสอบใบรับรอง SSL

ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบก่อนที่ใบรับรอง SSL ของเว็บไซต์จะหมดอายุ ให้ความมั่นใจว่าคุณมีใบรับรอง SSL ที่ถูกต้องเพื่อรักษาความมั่นใจในการเข้าสู่ระบบออนไลน์ของลูกค้าของคุณ

การตรวจสอบ FTP RTT

ตรวจดูเวลาการตอบสนองสำหรับการอัปโหลดและการดาวน์โหลดไฟล์ที่สำคัญผ่านเซิร์ฟเวอร์ FTP ของคุณ ให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพสูงสุดโดยการตรวจสอบเวลาการทำงานทั้งไปและกลับของบริการ FTP ของคุณ

การตรวจสอบ FTP RTT
การตรวจสอบเมลเซิร์ฟเวอร์

การตรวจสอบเมลเซิร์ฟเวอร์

การตรวจสอบเมลเซิร์ฟเวอร์จาก Site24x7 ให้คุณสามารถตรวจสอบเวลาทำงานแบบไปและกลับของเมลเซิร์ฟเวอร์อย่างสมบูรณ์ และให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด ซึ่งทำหน้าที่ต่างๆ คล้ายกับอีเมลไคลเอ็นต์ของคุณ (Outlook หรือ Thunderbird) และสามารถตรวจสอบเวลาการตอบสนองและประสิทธิภาพของเมลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ทั้ง SMTP ขาออกและ POP/IMAP ขาเข้า

การเตือนและการแจ้งเตือน

ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือการหยุดทำงานของระบบโดยไม่คาดหมายตลอดเวลา ด้วยกลไกการแจ้งเตือนที่สนับสนุนการแจ้งเตือนผ่าน SMS อีเมล การแจ้งเตือนแบบดัน Twitter และ RSS Feeds

การเตือนและการแจ้งเตือน
การวิเคราะห์สาเหตุแท้จริง

การวิเคราะห์สาเหตุแท้จริง

การวิเคราะห์สาเหตุแท้จริงเป็นรายงานที่ครอบคลุมโดยอิงตามเส้นทางการติดตาม, เอาท์พุตการ Ping, รายงาน DNS และภาพหน้าจอของหน้าเว็บที่ให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นสาเหตุของปัญหาแก่คุณ ด้วยระบบการวิเคราะห์สาเหตุแท้จริง (RCA) คุณสามารถเจาะลึกเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันที

การจัดการ SLA

กำหนดข้อตกลงระดับบริการและติดตามการดำเนินการตามข้อตกลงเหล่านั้น

การจัดการ SLA
มุมมองสถานะและแดชบอร์ดการทำงาน

มุมมองสถานะและแดชบอร์ดการทำงาน

ดูสถานะของการตรวจสอบทั้งหมดของคุณในที่เดียว เช่น หน้าจอ LCD ใน NOC นอกจากนี้คุณยังสามารถฝังตัวมุมมองนี้ไว้บนหน้าเว็บของคุณได้อีกด้วย ข้อดีของมุมมองสถานะหรือแดชบอร์ดคือ จะทำการรีเฟรชอัตโนมัติ และคุณสามารถดูสถานะของการตรวจสอบของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณทุกครั้ง

รายงานประสิทธิภาพ

รายงานเชิงลึกและละเอียดที่ให้คุณสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการตรวจสอบ และระบุแนวโน้มในช่วงเวลาหนึ่งได้ ตัวเลือกกำหนดเวลารายงานเพื่อรับรายงาน ณ เวลาและวันที่ที่คุณเลือก ตัวเลือกส่งออกรายงาน ช่วยให้คุณส่งออกรายงานในรูปแบบ CSV, PDF, Excel หรืออีเมล ที่จะใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน

รายงานประสิทธิภาพ
การเข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือ

การเข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือ

แอปสำหรับอุปกรณ์ระบบ Android และ iPhone และเว็บทางโทรศัพท์มือถือเฉพาะงานที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะของการตรวจสอบของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

API เฉพาะงาน

API รูปแบบ REST ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลจาก Site24x7 ในรูปแบบ XML หรือ JSON และผสานเข้ากับแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่มีอยู่ของคุณ

API เฉพาะงาน
การจัดการผู้ใช้

การจัดการผู้ใช้

ให้การเข้าถึงโดยอิงตามบทบาทเพื่อดูข้อมูลรายงาน หน้าสถานะ และตรวจสอบรายละเอียดของพนักงาน ผู้จัดการของคุณ หรือผู้ให้บริการโฮสต์ของคุณเอง

โซลูชันการตรวจสอบแบบครบวงจร

การตรวจสอบแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ, เว็บไซต์ และ เว็บ | การตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน | การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ | การตรวจสอบระบบคลาวด์สาธารณะและส่วนตัว | การตรวจสอบเครือข่าย แผน ราคา และการลงทะเบียนทดลองใช้ฟรี 30 วัน ลงทะเบียนภายใน 30 วินาที