การตรวจสอบ AWS ครบวงจร

ตั้งแต่การตรวจสอบประสบการณ์ของผู้ใช้และภาระงานของอินสแตนซ์จนถึงปัญหาระดับรหัส ปรับปรุงประสิทธิภาพของทุกส่วนประกอบย่อยของขั้นตอนแอปพลิเคชันของคุณในระบบคลาวด์

ลงทะเบียนตอนนี้
โลโก้บริการบนเว็บ Amazon

การผสานรวมอย่างไม่สะดุดกับ CloudWatch API

การกำหนดค่าและการตรวจสอบบริการระบบคลาวด์ AWS ภายในของคุณไม่เคยง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น หรือปรับขนาดได้แบบนี้มาก่อน

การผสานรวมที่รองรับ

การตรวจสอบ EC2

วิเคราะห์ทุกลักษณะของสภาพแวดล้อมการประมวลผลที่ยืดหยุ่นของคุณ ตรวจสอบข้อมูลสถิติด้านประสิทธิภาพระดับอินสแตนซ์พร้อมกับผลลัพธ์การตรวจสอบสถานะ

 • ปรับสมดุลเครดิต CPU
 • การใช้ประโยน์ CPU
 • IOPS ดิสก์
 • ข้อมูลสถิติเครือข่าย

การตรวจสอบ RDS

รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมฐานข้อมูล SQL ระบบคลาวด์ของคุณ รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดระดับของระบบ เช่น หน่วยความจำ การใช้ CPU และอัตราความเร็วของเครือข่ายสำหรับอินสแตนซ์ฐานข้อมูลของคุณ และตัวชี้วัดภายในสำหรับเครื่องมือฐานข้อมูล เช่น MySQL, PostgreSQL และ MariaDB

 • อ่าน/เขียน IOPS
 • การเชื่อมต่อไคลเอ็นต์
 • ปรับสมดุลเครดิตการส่งชุดข้อมูล
 • เวลาแฝงของการอ่าน/เขียน

การตรวจสอบ S3

ตรวจสอบตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทั้งหมดของ S3 ได้แก่ คำขอ ที่เก็บข้อมูล และการถ่ายโอนข้อมูล ตลอดจนถึงแนวโน้มการใช้ที่เก็บข้อมูลและรูปแบบการเข้าถึงออบเจ็กต์ นอกจากนี้ ยังกำหนดค่าการตรวจสอบอุปกรณ์ปลายทาง URL ของออบเจ็กต์เพื่อวัดเวลาการตอบสนองจากสถานที่ตั้งทั่วโลก

 • ขนาดบักเก็ตและจำนวนออบเจ็กต์
 • เวลาแฝงของคำขอรวม
 • คำขอออบเจ็กต์ (รับ ใส่ ลบ)
 • จำนวนไบต์ที่ดาวน์โหลด/อัปโหลด

การตรวจสอบ DynamoDB

ตรวจสอบประสิทธิภาพของตารางฐานข้อมูล NoSQL ของคุณในระบบคลาวด์ AWS และแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว รวบรวมข้อมูลตัวนับประสิทธิภาพด้านการใช้ทรัพยากร เวลาแฝง และข้อผิดพลาดต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน DynamoD

 • หน่วยความจุการอ่าน/เขียนที่ใช้ไป
 • เหตุการณ์ควบคุมการอ่าน/เขียน
 • คำขอที่ถูกควบคุม
 • เวลาแฝงของคำขอ

การตรวจสอบ ELB

รวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรและสถิติด้านประสิทธิภาพสำหรับโหนดตัวปรับสมดุลโหลดแต่ละโหนดภายในภูมิภาคทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งข้อมูลของแอปพลิเคชันจะไปถึงอินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์ส่วนหลังของคุณ มีการสนับสนุนการตรวจสอบสำหรับตัวปรับสมดุลโหลดบนแอปพลิเคชันและเครือข่ายแบบดั้งเดิมพร้อมบริการ

 • โฮสต์ที่ไม่สมบูรณ์
 • ระยะเวลาของคิวกระชาก
 • ข้อผิดพลาด 4xx และ 5xx ของ ELB
 • ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อระบบส่วนหลัง

การตรวจสอบ ElastiCache

ตรวจสอบประสิทธิภาพของชั้นการแคชของคุณ รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดระดับโฮสต์และเครื่องมือแคชเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Redis และ Memcached ที่สอดคล้องกับ คลัสเตอร์ ElastiCache

 • การใช้ CPU และการสลับ
 • จำนวนครั้งเข้าชม/จำนวนที่พลาด
 • Evictions
 • การเชื่อมต่อปัจจุบัน

การตรวจสอบ Lambda

ตรวจสอบกิจกรรมและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่ไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์ของคุณ รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดระดับบริการ แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดการเรียก และปรับปรุงเวลาการสั่งทำงานของรหัสโดยการวิเคราะห์เหตุการณ์บันทึกที่สร้างโดยรหัส

 • การเรียก
 • ข้อผิดพลาด
 • ระยะเวลาของฟังก์ชัน
 • การควบคุม

การตรวจสอบ SNS

วัดประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมรับบ Amazon SNS ของคุณ และรับความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมหัวข้อ SNS และการส่งมอบการแจ้งเตือน

 • จำนวนของข้อความที่ถูกประกาศ
 • จำนวนการแจ้งเตือนที่สำเร็จ
 • จำนวนการแจ้งเตือนที่ล้มเหลว
 • ขนาดของข้อมูลที่ประกาศ

การตรวจสอบ SQS

รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับคิวข้อความโฮสต์ของคุณ รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลสถิติการใช้งานสำหรับคิวแบบมาตรฐานและแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการส่งข้อมูลของข้อความและพฤติกรรมผู้บริโภค 

 • ข้อมูลถูกส่ง/ได้รับ
 • ไม่ได้รับสิ่งใด
 • อายุของข้อความที่ไม่มีการลบที่เก่าที่สุด
 • ขนาดข้อความ

การตรวจสอบ CloudFront

ตรวจสอบตัวชี้วัดการใช้งานต่างๆ เช่น อัตราคำขอ การถ่ายโอนข้อมูบระหว่างการแจกจ่ายทางเว็บที่เปิดทำงานของคุณแต่ละครั้ง แจ้งเตือนพฤติกรรมที่กำลังทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันบน CloudFront

 • คำขอ
 • จำนวนไบต์ที่อัปโหลด/ดาวน์โหลด
 • อัตราข้อผิดพลาดรวม
 • อัตราข้อผิดพลาด 4xx และ 5xx

ทุกสิ่งที่คุณต้องการ เช่น แดชบอร์ด รายงาน การเตือน ทุกอย่างที่จำเป็น

ไอคอนแดชบอร์ดแบบกำหนดเอง

แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง

สร้างแดชบอร์ดที่ปรับเป็นส่วนตัว ลากวิดเจ็ตการแสดงภาพแล้ววาง และนำตัวชี้วัดจากหลายระดับชั้นของแอปพลิเคชันมารวมกัน
ไอคอนรายงาน

รายงานข้อแนะนำ

ใช้ข้อเสนอแนะหลักปฏิบัติที่เหมาะสม 24 ข้อของเราเพื่อตรวจสอบและปรับใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น EC2, EBS และ ELB ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ไอคอนรายงาน

รายงานแบบกำหนดเอง

เปรียบเทียบและแสดงจุดแตกต่างที่ชัดเจนของตัวนับประสิทธิภาพที่สำคัญภายในบริการระบบคลาวด์ในองค์กรทั้งหมด เพื่อค้นหาปัญหาในระบบที่แจกจ่ายของคุณ
ไอคอนการทำให้เป็นแบบอัตโนมัติ

การทำให้เป็นแบบอัตโนมัติ

รับข้อมูลเชิงลึกของการตรวจสอบ และสั่งทำงานเชิงดำเนินการโดยอัตโนมัติผ่านทร้พยากร AWS ทั้งหมดเพื่อตอบสนองจ่อเหตุการณ์การแจ้งเตือนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ
ไอคอนการผสานรวม

การผสานรวม

กำหนดค่า webhook หรือใช้การผสานรวมแบบใช้ได้ทันทีหลังติดตั้งของเราเพื่อจัดเส้นทางการแจ้งเตือนไปยังการสนทนา และแอปการจัดการเหตุการณ์ที่คุณใช้
ไอคอนการแจ้งเตือน

การแจ้งเตือน

รับการแจ้งเตือนสถานะและการละเมิดค่าเกณฑ์แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าเงื่อนไขและนโยบายการแจ้งเตือนหลายแบบ เพื่อลดผลลัพธ์ที่ผิด

การตรวจสอบที่ทำให้ง่ายขึ้น

สามารถ
เข้าถึงได้
เชื่อมต่อ
บัญชี
ลด
ต้นทุนดำเนินการ
ค้นหา
อัตโนมัติ

อนุญาตให้ Site24x7 เข้าถึงบัญชี AWS ของคุณโดยการสร้างบทบาท IAM หรือผู้ใช้ข้ามบัญชี และเริ่มต้นเพื่อดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เราต้องการสิทธิ์เข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวเท่านั้น

วางข้อมูลประจำตัว IAM (รหัสเข้าถึงความลับและ ID รหัสการเข้าถึง) หรือ RoleARN ในคอนโซล Site24x7 เพื่อผสานบัญชี AWS ของคุณกับ Site24x7

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลคุณสมบัติของระบบและเมตาดาต้าแบบกำหนดโดยผู้ใช้ เพื่อกรองเข้า/ออกซับเซ็ตใดๆ ของทรัพยากรที่จะตรวจสอบทรัพยากรการผลิตที่แตกต่างกัน และลดคำขอของ CloudWatch API

ค้นหาส่วนประกอบย่อยระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และแสดงภาพรวมการใช้งานและประสิทธิภาพพร้อมกับกราฟเวลาเชิงปฏิสัมพันธ์ และแผนภูมิประสิทธิภาพสำหรับตัวนับประสิทธิภาพแต่ละตัว

ไอคอนการผสานรวมเอเจนต์ CloudWatch

การแสดงภาพรวมทั้งหมดทั่วทั้งสภาพแวดล้อม EC2 แบบไดนามิกของคุณ

ใช้ประโยชน์จากความสามารถที่รวมกันของเอเจนต์เซิร์ฟเวอร์ของ Site24x7 และการผสานรวม CloudWatch ของเราเพื่อได้รับบริบทมากขึ้น

ปรับตัวชี้วัดให้เป็นหนึงเดียว

ปรับใช้งานเอเจนต์เซิร์ฟเวอร์แบบไดนามิกของเราบนอินสแตนซ์ EC2 รวมการวัดระบบโครงสร้างพื้นฐานจาก CloudWatch พร้อมระดับระบบปฏิบัติการ และตัวชี้วัดแอปลิเคชันเข้าด้วยกัน เพื่อรับข้อมูลภาพรวมที่ไม่เหมือนใครในกลุ่มอินสแตนซ์ของคุณ รับข้อมูลกระบวนการ ตรวจสอบการใช้งานระบบไฟล์ แสดงภาพรวมการหยุดทำงานหน่วยความจำ และรับการแจ้งเตือนการใช้งานการสลับทุกระยะ 1 นาที

กระบวนการและบริการ

วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ CPU และหน่วยความจำที่ไม่ใช่แค่เพียงระดับอินสแตนซ์เท่านั้น แต่รวมถึงระดับแต่ละกระบวนการด้วย กำหนดค่าเกณฑ์เพื่อติดตาม CPU หน่วยความจำ เธรด และจัดการโดยคำนึงถึงแต่ละกระบวนการที่เปิดทำงานอยู่

ปลั๊กอิน

ตรวจสอบบริการแอปพลิเคชันโอเพนซอร์สต่างๆ เช่น Redis, MySQL และ Apache ที่ทำงานเป็นลำดับแรกบนอินสแตนซ์ EC2 ของคุณ ซึ่งทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ทันทีหลังจากติดตั้ง การสนับสนุนในปัจจุบันพร้อมรองรับปลั๊กอินมากกว่า 60 รายการ

การปรับใช้งานที่ง่าย

ใช้คำสั่งเชลล์ ส่งสคริปต์เอเจนต์เป็นข้อมูลผูั้ใช้ไปยังการกำหนดค่าเรียกใช้ AutoScaling ของคุณ หรือเทมเพลต CloudFormation หรือใช้เครื่องมือ SCM เช่น Chef และ Puppet

สถานะของอินสแตนซ์

การสนับสนุนการตรวจสอบสถานะ EC2 ของเราให้มุมมองของสถานะการทำงานแบบเรียลไทม์ที่แม่นยำของทั้งอินสแตนซ์และโฮสต์กายภาพที่พึ่งพา

สร้างแดชบอร์ดล่วงหน้า

รับมุมมองแบบรหัสสีระดับสูงเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และประสิทธิภาพด้วยข้อมูลภาพภายในมุมมองหน้าเดียว

รับภาพรวมของการใช้งานทรัพยากร ดูการแยกย่อยระดับทรัพยากรสำหรับบริการระบบคลาวด์แต่ละบริการภายในบัญชีที่ตรวจสอบของคุณ

ไอคอน APM Insight

ให้ข้อมูลเชิงลึกระดับรหัส - APM

การแก้ไขปัญหาขั้นสูงสำหรับแอปพลิเคชันที่เป็นโฮสต์ในแพลตฟอร์มบริการบนเว็บของ Amazon

ทำความเข้าใจประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

การรายงานข้อมูลระบบอิงตามเอเจนต์สำหรับแอปพลิเคชันที่เขียนในภาษา Java, .NET, Ruby และ PHP แยกย่อยการทำธุรกรรมแต่ละรายการไปสู่ส่วนประกอบย่อยแต่ละตัว แสดงภาพรวมตั้งแต่คำขอ HTTP ไปจนถึงรายงานฐานข้อมูล และดูลักษณะการสื่อสารระหว่างกันของแอปพลิเคชันและบริการ

เส้นทางของแอปพลิเคชัน

มุมมองเส้นทางระดับชั้นของเราแสดงผลเส้นทางหรือรายละเอียดผังต้นไม้ของคำขอ ที่คุณสามารถดูวิธีการทั้งหมด การเรียกฐานข้อมูล SQL/NoSQL และคำขอบริการภายนอกสำหรับทุกการทำธุรกิรรม

การตรวจสอบฐานข้อมูล

รับภาพรวมที่ละเอียดของคิวรี่ SQL ที่สั่งทำงานทั้งหมด เจาะลึกที่การทำงานแต่ละรายการเพื่อดูเวลาคิวรี่ อัตราความเร็ว และการทำธุรกรรมแต่ละรายการที่ร้องขอเฉพาะสำหรับการทำงานของฐานข้อมูล

ข้อผิดพลาดและข้อยกเว้น

ดูข้อยกเว้นอันดับต้นๆ ที่จัดกลุ่มตามระดับัช้นข้อยกเว้นและรหัสข้อผิดพลาด เชื่อมต่อคำขอ HTTP ที่ล้มเหลวกับข้อยกเว้นที่สร้างขึ้น และรับเส้นทางระดับข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

การสนับสนุน Elastic Beanstalk

สำหรับแอปพลิเคชันบนเว็บ Java จะเพิ่ม JAR เอเจนต์ขอเราไปยังชุดรวมทรัพยากรโครงการ สำหรับแอปพลิเคชันที่เขียนในภาษา .NET และ PHP จะวางไฟล์การกำหนดค่าที่จัดรูปแบบแล้วในไดเรกทอรี่โฟลเดอร์ ".ebextensions"

สำหรับผู้ให้บริการการจัดการ

ให้โซลูชันการตรวจสอบระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับขนาดได้สำหรับลูกค้าที่กำลังย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ เป็นบริการที่เพิ่มมูลค่า แผน MSP ของเราได้รับการปรับแต่งสำหรับ CSP และ MSP ที่กำลังมองหาโซลูชันที่ได้ตามข้อกำหนดของโปรแกรมบริการการจัดการ AWS

 • ระบบหลายผู้เช่า 

  จัดการสภาพแวดล้อม AWS ของลูกค้าของคุณทั้งหมดจากแผงควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัย โดยใช้ใบอนุญาตใช้งานการสมัครใช้งาน Site24x7 ใบเดียวพร้อมการเรียกชำระเงินรวมเพื่อเริ่มต้นระบบ

 • การปรับขนาดระบบคลาวด์ 

  ระบบ SaaS ที่แท้จริง ไม่มีฮาร์ดแวร์ที่จะต้องซื้อหรือระบบที่จะต้องบำรุงรักษา เราจะตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเวลาที่ฐานข้อมูลลูกค้าและระบบโครงสร้างพื้นฐานของคุณเริ่มเติบโตก็ตาม

 • การนำผลิตภัณฑ์มานำเสนอขายในชื่อของคุณเอง (White label)

  คุณสามารถใช้งานแบรนด์ของบริษัทของคุณเอง หรือสร้างพอร์ทัลการตรวจสอบแบบกำหนดเองของคุณสำหรับลูกค้าแต่ละรายพร้อม URL เฉพาะ โดยใช้ชื่อและโลโก้ของบริษัทของพวกเขา

 • ระบบความปลอดภัย

  Site24x7 ออกแบบมาเพื่อให้การปกป้องข้อมูลธุรกิจของคุณ และได้รับรอง AICPA SOC 2 และ ISO 27001

โลโก้บริษัท

"ในฐานะทีมสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ที่แนำเสนอโซลูชันบนแพลตฟอร์มบริการบนเว็บของ Amazon เราเชื่อมั่นว่าการตรวจสอบจะก่อให้เกิดลักษณะที่สำคัญในการส่งมอบความคุ้มค่าสำหรับลูกค้าของเราได้ จวบจนกระทั่งปัจจุบัน เราใช้เพลย์บุ๊ค Ansible เพื่อกำหนดค่าการแจ้งเตือนและตัวชี้วัด CloudWatch จากนั้นเริ่มเริ่มใช้งาน Site24x7 หุ้นส่วนการตรวจสอบระดับชั้นทั้งหมดที่สมบูรณ์แบบ ที่จะให้ข้อมูลชั้นพิเศษที่สำคัญทั้งหมดของฟังก์ชันการทำงานนอกเหนือจาก CloudWatch API ที่เชื่อถือได้ การผสานการแจ้งเตือน การมุ่งเน้นอย่างจริงจังที่การตรวจสอบ AWS และความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับเจ้าหน้าที่ของ Site24x7 ช่วยให้เราลดต้นทุนสำหรับลูกค้าและให้ประสบการณที่น่าพึงพอใจสำหรับเรา"

ประเด็นที่สำคัญจากลูกค้า
Tom De Blende
ฝ่ายสถาปัตยกรรมโซลูชัน

ตรวจสอบได้แม้ในขณะเดินทาง

ดูสถานะและประสิทธิภาพของอินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์ของคุณ บริการระบบคลาวด์ AWS ภายใน และความขึ้นต่อกันของแอปพลิเคชันอื่นๆ ในขณะเดินทาง
ลงชื่อเข้าใช้แอประบบ Android และ iOS ที่ฟรีของเราพร้อมบัญชีการสมัครใช้งาน Site24x7 ที่มีอยูของคุณได้เลย

ชุดสำหรับผู้เริ่มต้นของเราเริ่มต้นที่ 9 ดอลลาร์สหรัฐฯ/เดือนสำหรับ 10 เซิร์ฟเวอร์