Webbsida Upptidsövervakning

Site24x7 kontrollerar kontinuerligt upptiden av era webbsidor med regelbundna tidsintervaller från flera övervakningsenheter världen över. Om er webbsida verkar vara nere eller otillgänglig, meddelas ni omedelbart via e-post, SMS eller RSS så att ni snabbt kan vidta åtgärder innan det påverkar slutanvändare.

‘Rapportsektionen’ har värdefulla nertidsrapporter som ger er en god indikation om er webbsidas tillgänglighet under en viss tidsperiod.

Webbsida Upptidsövervakning
  • Övervaka webbsidornas upptid från flera platser.
  • Få omedelbara meddelanden per E-post, SMS eller RSS när er webbsida är nere.
  • Hjälper er att välja den rätta webbhosten för ert företag.
  • Minimera risken på förlorad inkomst genom att minimera nertid.