Mailserver övervakning

Med Site24x7 kan ni på distans övervaka tillgängligheten och prestanda av era mailservrar. Om fel hittas, får ni genast e-post/SMS/RSS meddelanden och kan ni omedelbart vidta passande åtgärder innan era kunder blir påverkade. Med mailserver övervakning vet ni även hur effektivt era webbapplikationer presterar vid varje tidpunkt.

Mailserver övervakning
  • Övervaka upptid och prestanda av både inkommande (POP) ut utgående (SMTP) mailservrar.
  • Beräkna e-post ruttiden genom att skicka en e-post med SMTP kontot och hämta upp den med POP kontot.
  • Konfigurera trösklar för responstid och få meddelande när prestanda av era Mailservrar saktar ner.