Webbsida Analys

Webbsida analysen later er förstå hur er webbsida exakt laddar första gången, ur slutanvändarens perspektiv. Det laddar hela innehållet av er webbsida inklusive huvudet och allt HTML innehåll och objekt såsom bilder, css, javaskript, mm. Det anger den totala laddningstiden för webbsidan och även för varje separat komponent.

Webbsida Analys
  • Webbsideanalys laddar hela innehållet av er webbsida och analyserar alla komponenter, inklusive skript, CSS, bilder, osv.
  • Erbjuder en förstahandserfarenhet om hur er webbsida laddar första gången ur slutanvändarens perspektiv.
  • Känn till den totala laddningstiden av er webbsida likväl som den individuella laddningstiden för komponenterna på sidan.