DNS server övervakning

Med DNS övervakningsfunktionen kan ni på distans övervaka tillgängligheten och prestanda av era DNS servrar. Om fel hittas, får ni genast e-post/SMS/RSS meddelanden och kan ni omedelbart vidta passande åtgärder innan era kunder blir påverkade.

DNS server övervakning
  • Övervaka kontinuerligt upptid och prestanda av DNS servers.
  • Försäkra att er DNS server är uppe och tolkar domännamnen rätt.
  • Konfigurera trösklar för responstid och få meddelande när er DNS server saktar ner.