Övervakning av webbplatsprestanda

Övervaka prestandan och tillgängligheten på webbplatserna från flera platser globalt och få information om driftsstopp i realtid. Håll kontroll på svarstiden och analysera användarupplevelsen genom att felsöka dina webbplatskomponenter och lagra viktig statistik i omfattande uppsättningar av Site24x7-rapporter.

Övervakning av webbprestanda


Webbprogramövervakning

Webbprogramövervakning

Övervaka driftstiden och prestandan i den viktiga e-handeln eller bankprogram från mer än 50 övervakningsplatser jorden runt. Med Site24x7 kan du registrera varje steg i kundvagnen eller spela upp dessa syntetiska transaktioner med jämna mellanrum för att se om det finns någon seghet i programprestandan som skrämmer bort dina otåliga kunder.Webbsidesanalyserare

Få djup insyn i hur webbisdan laddas för dina kunder, jorden runt. Spåra prestandan för individuella HTML-komponenter, såsom mJavaScript, CSS och bilder. Visa även genomströmningen för webbserverns huvuddomäner och underdomäner som körs. Jämför olika webbplatsövervakningsfunktioner.

Webbsidesanalyserare


Tjänsteövervakning

Tjänsteövervakning

Övervaka tillgängligheten för kritiska tjänster. Vi stöder övervakning HTTP(S), FTP(S), DNS, PING, TCP, SSL, SMTP, POP etc.Övervakning av programprestanda

Övervaka dina Java-,.NET- och Ruby on Rails-webbtransaktioner och sök efter felande kod och fastställ rotorsaken för fel i molnet.

Övervakning av programprestanda


Molnbaserad övervakning

Molnbaserad övervakning

Få omfattande prestandamått för Amazon EC2- och RDS-instanser och säkerställ topprestanda i företagskritiska program och tjänster som tillhandahålls på dina Amazon-plattformar. Få insikt i resursanävndningen av Ec2- och RDS-instanser och programmen som körs på dem.VMware-övervakning

Få en holistisk översikt över VMware-infrastrukturen. Övervaka VMware vSphere-värdar och virtuella datorer (VMs). Få grafiska vyer, alarm och trösklar, fabriksförberedda rapporter, omfattande felahntering och maximal ESX-serverdriftstid. Site24x7 vCenter-servrar gör det möjligt för dig att ta kontroll över dina virtuella resurser och VMware-infrastrukturen.

VMware-övervakning


Serverövervakning

Serverövervakning

Övervaka kritiska servermått, såsom processor, disk, minne, process, tjänster och nätverksanvändning av Windows-servrar som kör kritiska program. Säkerställ minimalt överhäng och låga underhållskostnader.Exchange server-övervakning

Övervaka prestandan i brevlådan, hubbtransport, klientåtkomst, Unified Messaging och Edge-roller i din Exchange-distribuering.

Exchange server-övervakning


DNS-serverövervakning

DNS-serverövervakning

Site24x7 kan säkerställa DNS-sökningar fungerar och att din DNS-server löser domännamnen på rätt sätt. Du kan också övervaka svarstiden för DNS-upplösningar och DNS-uppsökningar.Övervakning av SSL-certifikat

Ställ in varningsmeddelanden som ska meddela dig innan SSL-certifikatet på webbplatsen går ut. Se till att ha ett giltigt SSL-certifikat för att bevara kundens förtroende vid din online-närvaro.

Övervakning av SSL-certifikat


FTP RTT-övervakning

FTP RTT-övervakning

Kontrollera svarstiden för överföring och hämtning av viktiga filer via din FTP-server. Säkerställ optimal prestanda genom att kontrollera rundresetiden för din FTP-tjänst.Mejlserver-övervakning

Mejlserverövervakning från Site24x7 gör en fullständig tidskontroll av mejlservern och säkerställer optimal prestanda. Den gör saker som din e-postklient (Outlook eller Thunderbird) och kan övervaka svarstiden och prestandan i dina mejlservrar, både för utgående SMTP och inkommande POP/IMAP.

Mejlserver-övervakning


Övervaka ditt inbyggda nätverk och privata moln

Övervaka ditt inbyggda nätverk och privata moln

Övervaka intranätsportaler, ERP-system, löneprogram, ping-nätverksenheter, programservrar, databasservrar och säkerställ att andra anpassade program är aktiverade och presterar på optimal nivå. Det inbyggda avsökningsverktyget hjälper dig att övervaka de interna resurserna och överför prestanda- och driftstidsinformation till Site24x7 med en molnvänlig arkitektur (envägs HTTPS).Övervakning från mobila nätverk

Kontrollera prestandan och tillgängligheten i dina mobila appar, webbplatser och andra online-tjänster via trådlösa operatörer (3G, 4G) och WiFi-företagsnätverk.

Övervakning från mobila nätverk


Varningar och meddelanden

Varningar och meddelanden

Observera problem med prestanda eller driftsstopp överallt, när som helst med varningsmekanismer som stöder SMS, e-post, Push-meddelanden, Twitter och RSS-feeds.Rotorsaksanalys

Rotorsaksanalysen är en omfattande rapport som baseras på spårningsrutten, ping-utgången, DNS-rapporterna och skärmdumpar för webbsidor som ger dig en sammanfattning kring vad som orsakade problemet. Med RCA kan du åtgärda problemet direkt.

Rotorsaksanalys


SLA-hantering

SLA-hantering

Definiera servicenivåavtalen och spåra deras efterlevnad.Statusvy och instrumentpanel för åtgärder

Visa status för alla dina monitorer på en plats, exempelvis en LCD-skärm i en NOC. Du kan även bädda in den här vyn i webbsidan. Fördelen med statusvyn eller instrumentpanelen är att den auttomatiskt uppdateras och att du kan visa status för dina monitorer när som helst och utan att behöva logga in på kontot varje gång.

Statusvy och instrumentpanel för åtgärder


Prestandarapporter

Prestandarapporter

Ingående och omfattande rapporter som gör det möjligt för dig att analysera prestandan hos dina monitorer och identifiera trender under en viss tidsperiod. Alternativet Schemalägg rapporter för att ta emot rapporter på vald tid och dag. Alternativet Exportera rapporter gör det möjligt för dig att exportera rapporter i formaten CSV, PDF, Excel eller som e-post, för att användas för interna syften.Mobil åtkomst

Appar för Android och iPhone och en dedikerad mobilwebb som hjälper dig spåra status för dina monitorer överallt och när som helst.

Mobil åtkomst


Dedikerad API

Dedikerad API

API i REST-stil gör det möjligt för dig att dra Site24x7-data i XML- eller JSON-format och integrera dem med dina befintliga affärsprogram.Användaradministration

Ge rollbaserad åtkomst för att visa rapporter, statussidor och övervaka detaljerna för dina anställda, din chef eller själva värdleverantören.

Användaradministration

Upplev fyra lösningar i en konsol

Mobil övervakning och webbprogramövervakning | Serverövervakning | Offentlig och privat molnövervakning | Programprestandaövervakning
Planer, prissättning och registrering
30 dagars fri testversion, registrering på 30 sekunder