Övervaka ditt inbyggda nätverk och privata moln


Inbyggt avsökningsverktyg för Site24x7

Dagens arbetskraft använder både internet- och intranätprogram för att få arbetet gjort. Det inbyggda avsökningsverktyget för Site24x7 kompletterar det globala övervakningsnätverket för Site24x7 genom att göra det möjligt för dig att installera en lätt, statusfri programvara med auto-uppdateringsfunktion i ditt interna nätverk eller dina privata moln och övervaka dina uppgiftskritiska resurser tillsammans med Internet-riktade webbplatser. Det gör det även möjligt för dig att övervaka ping-nätverksenheter, programservrar, databasservrar, intranätsportaler, ERP-system, löneprogram och säkerställa att andra anpassade program är aktiverade och arbetar optimalt.

Kort sagt kan det hjälpa dig att övervaka resurserna bakom brandväggen och säkerställa att din VMware-miljö körs med optimal prestanda varje gång. Site24x7 vCenter-övervakning kan upptäcka hela din virtuella VMware-infrastruktur, genom vCenter-servern, vilket gör det möjligt för dig att upptäcka virtuella resurser och kategorisera dem i komponenter såsom datacenter, kluster, ESX/ESXi-värdar med mera.


Vad kan jag göra?

Det inbyggda avsökningsverktyget för Site24x7 kan även göra det möjligt för dig att övervaka ping-nätverksenheter, servrar, programservar, databasservrar, intranätsportaler, ERP-system, löneprogram och säkerställa att andra anpassade program är aktiverade och arbetar optimalt. Kort sagt kan det hjälpa dig att övervaka resurserna bakom brandväggen.

Detta blir möjligt genom stöd för nätverksprotokoll och tjänster, såsom HTTPS, SMTP, POP, IMAP, DNS, Port och Ping. Dessutom kan den flexibla arkitekturen även hjälpa dig att övervaka slutanvändarupplevelsen för dina webbprogram, så som upplevs av anställda i ditt avdelningskontor. Den här funktionen utgör ett komplement till agentbaserad serverövervakning och offentliga molnövervakningsfunktioner i Site24x7.


Hur fungerar det?

Det inbyggda avsökningsverktyget är en programvarukomponent som är lätt, statusfritt och har en auto-uppdateringsfunktion som du hämtar och installerar i ditt interna nätverk.

Arkitektur för det inbyggda avsökningsverktyget

Den här programvaran hjälper dig sedan att övervaka de interna resurserna och överför prestanda- och driftstidsinformation till Site24x7 med en molnvänlig arkitektur (envägs HTTPS). Inga hål i brandväggen!

Den kan installeras i olika branschkontor och användas för att övervaka användarupplevelsen från den aktuella platsen. Eftersom den installerade programvaran rapporterar till centrala Site24x7-servrar, kan du visa konsoliderade instrumentpaneler och rapporter.


Varför ska jag prova det?

  • Övervaka dina offentliga och privata moln med Site24x7
  • Lägg till din egen övervakningsplats utöver de över 50 övervakningsplatserna som redan stöds av Site24x7
  • Få information direkt om problem med prestanda eller driftsstopp, med varningsmekanismer som stöder SMS, e-post, Push-meddelanden, Twitter och RSS-feeds
  • Enkel att installera och hantera
  • Molnvänlig arkitektur som garanterar säkerheten i de interna resurserna
  • Utöka produktiviteten i drifts- och IT-grupperna genom ett lättdistribuerat programvarualternativ
  • Fri service för att säkerställa att produkterna på anläggningen arbetar effektivt

Hur kommer jag igång?

  1. Registrera dig för ett Site24x7 Enterprise-konto.
  2. Hämta och lägg till det inbyggda avsökningsverktyget genom att följa instruktionerna i servicewebbklienten.
  3. Lägg till monitorer. Sedan är det klart. Du är redo att sätta igång.

Upplev fyra lösningar i en konsol

Övervakning av mobilapplikationer, webbsidor och webbapplikationer | Serverövervakning | Övervakning av publika och privata moln | Prestandaövervakning för applikationer
Planer, prissättning och registrering
30 dagars fri testversion, registrering på 30 sekunder