Chọn gói phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn

Miễn phí

Lý tưởng cho các cá nhân và nhóm nhỏ.

USD 0

1 Trang trạng tháie

Tính năng

 • 10 Thành phần
 • 100 Người đăng ký
 • Nhóm thành phần
 • Sự cố và bảo trì theo lịch trình
 • Lịch sử thời gian hoạt động
 • Lịch sử sự cố không giới hạn
 • Chỉ số hiệu suất
 • Ghi chú cá nhân và hoạt động sau sự cố

Tùy chỉnh

 • Thương hiệu cơ bản (logo và favicon)
 • Địa chỉ trang trạng thái đồng thương hiệu

Tự động hóa

 • Cập nhật trạng thái qua Site24x7

Thông báo

 • Thông báo email không giới hạn
 • Đăng ký thành phần

Hỗ trợ tiêu chuẩn

 • Standard support

Gói Green

Lý tưởng cho các tổ chức quy mô vừa đến lớn.

10 USD/tháng
USD 9

Mỗi trang trạng thái/tháng, thanh toán hàng năm

Features

 • 50 Thành phần, mỗi trang
 • 250 người đăng ký, mỗi trang.Mua thêm.
 • Nhóm thành phần
 • Sự cố và bảo trì theo lịch trình
 • Lịch sử thời gian hoạt động
 • Lịch sử sự cố không giới hạn
 • Chỉ số hiệu suất
 • Ghi chú cá nhân và khám nghiệm tử thi

Tùy chỉnh

 • Thương hiệu cơ bản (logo và favicon)
 • Địa chỉ trang trạng thái đồng thương hiệu
 • Ánh xạ miền tùy chỉnh với SSL miễn phí
 • Địa chỉ GỬI TỪ tùy chỉnh

Tự động hóa

 • Cập nhật trạng thái qua Site24x7
 • Cập nhật trạng thái qua API
 • Cập nhật trạng thái qua email

Thông báo

 • Thông báo email không giới hạn
 • Đăng ký thành phần
 • Thông báo qua tin nhắn SMS.Buy more.

Ủng hộ

 • Hỗ trợ tối ưu

Kiểm soát quyền truy cập

 • Giới hạn IP
 • Bảo vệ bằng mật khẩu
 • Lập chỉ mục công cụ tìm kiếm

Add-on

Bạn phải là chủ tài khoản trả phí mới có thể mua add-on. Có thể chọn nhiều đơn vị add-on khi nâng cấp trong hoặc sau khi hết thời gian đánh giá.

Đối với mỗi trang trạng thái bổ sung

$10/trang trạng thái/tháng

Đối với mỗi 250 người đăng ký bổ sung

$10/đơn vị/tháng

SMS Credits

Đối với mỗi 50 Tín dụng SMS

$10/unit

Đối với mỗi 50 tín dụng SMS bổ sung

$50/đơn vị

Đối với mỗi 250 tín dụng SMS bổ sung

$500/unit

Đối với mỗi 10.000 tín dụng SMS bổ sung

$899/unit

Sản phẩm khác

Site24x7

Liên tục giám sát thời gian hoạt động và hiệu suất cho cơ sở hạ tầng và ứng dụng của bạn.

Xem giá

Site24x7 CloudSpend

Nhận bộ khả năng đầy đủ để trực quan hóa, phân bổ, phân tích và theo dõi chi tiêu AWS..

Xem giá

Bạn đã có tài khoản Site24x7 trả phí chưa? Xem các tính năng cốt lõi nào của Site24x7 StatusIQ đã là một phần trong gói hiện tại của bạn.

Câu hỏi thường gặp

1. Bản dùng thử miễn phí 30 ngày hoạt động như thế nào?

Trong thời gian đánh giá, bạn có thể tạo tối đa ba trang trạng thái trong tài khoản của mình. Mỗi trang trạng thái sẽ có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của gói Green. Khi hết thời gian đánh giá, nếu bạn chọn không mua, tài khoản của bạn sẽ bị hạ cấp xuống tài khoản miễn phí. Dựa trên số lượng đã tạo, một trong các trang trạng thái sẽ tuân theo giới hạn của gói Miễn phí và các trang còn lại sẽ được chuyển sang trạng thái không hoạt động.

Có, bạn có thể chọn nâng cấp tài khoản của mình ngay lập tức. Trong khi nâng cấp, bạn cũng có thể chọn mua add-on trang trạng thái. Ví dụ, nếu bạn đã tạo ba trang trạng thái trong thời gian đánh giá, bạn có thể mua thêm hai add-on trang trạng thái để bật tính năng của gói Green cho tất cả các trang trạng thái.

Khi nâng cấp lên tài khoản trả phí, bạn sẽ nhận được một trang trạng thái với các tính năng của gói Green. Để khởi chạy thêm, bạn cần mua thêm add-on trang trạng thái.

Có. Trong khi nâng cấp, bạn có thể chọn không mua thêm add-on trang trạng thái.

Tín dụng SMS giống như một hình thức thanh toán cho các thông báo cảnh báo qua tin nhắn SMS. Đối với mỗi thông báo cảnh báo được gửi đến điện thoại, một tín dụng sẽ được sử dụng. Mười tín dụng SMS được cung cấp trong thời gian đánh giá. Để nhận được nhiều hơn, bạn sẽ phải mua tín dụng theo cách thủ công hoặc bật tùy chọn Tự động mua.

Chủ tài khoản trả phí có thể tăng số lượng người đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách mua add-on. Chủ tài khoản miễn phí sẽ phải nâng cấp trang trạng thái của họ lên gói Green. Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ statusiq-support@site24x7.com để tìm hiểu thêm.

Có, bạn có thể phân bổ các đơn vị tín dụng SMS và người đăng ký khác nhau cho các trang trạng thái khác nhau theo yêu cầu của mình.

Để lên lịch nhận bản demo riêng, vui lòng liên hệstatusiq-support@site24x7.com.

Có. Bạn có thể tạo và phát hành nhiều trang trạng thái và ánh xạ chúng tới các đường dẫn URL khác nhau trong miền tùy chỉnh của mình.

Thành phần đại diện cho các đơn vị chức năng của ứng dụng hoặc cơ sở hạ tầng CNTT của bạn. Ví dụ, nếu bạn là một tổ chức giáo dục, mọi dịch vụ mà sinh viên của bạn sử dụng, bao gồm email, quản lý danh tính và truy cập (IAM), mạng, quản trị, cộng tác và nhân sự, đều có thể được coi là các thành phần. Một nhóm các thành phần theo logic trong trang trạng thái được gọi là nhóm thành phần

Có, chúng tôi khuyên bạn nên cam kết sử dụng Site24x7 StatusIQ cho cả năm để nhận được giá trị tốt nhất có thể.

Câu trả lời ngắn gọn là có. Câu trả lời cụ thể như sau: mô hình kinh doanh của chúng tôi đảm bảo chúng tôi có thể hành động vì lợi ích tốt nhất của các doanh nghiệp nhỏ và các đội ngũ đang phát triển, vì vậy chúng tôi sẽ không ngừng cung cấp gói miễn phí trong tương lai gần.

Đối với thanh toán trực tuyến, chúng tôi chấp nhận cả thẻ tín dụng (Mastercard, Visa, American Express và Discover) và PayPal. Bạn cũng có thể đặt hàng bằng cách gửi email đến statusiq-support@site24x7.com, nêu rõ số lượng cần thiết cùng với ID đăng nhập Site24x7 StatusIQ, tên công ty, số điện thoại và địa chỉ thanh toán của bạn. Sau khi hoàn thành đơn hàng, chúng tôi sẽ gửi hóa đơn mua hàng. Bạn có thể thanh toán hóa đơn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hóa đơn.