Monitorowanie stron internetowych i użytkowników końcowych


  • Monitoruj swoje strony i aplikacje internetowe, serwery FTP i DNS, porty TCP, serwery pocztowe i certyfikaty SSL z jednej konsoli
  • Monitoruj usługi za pośrednictwem intranetu, Internetu, sieci Wi-Fi i sieci 3G/4G
  • Korzystaj z dokładnych raportów dotyczących przestojów i wydajności
  • Monitoruj wrażenia użytkowników końcowych za pomocą wskaźników Apdex i klasyfikuj wrażenia jako Zadowolony, Obojętny, Niezadowolony
  • Otrzymuj powiadomienia o problemach za pomocą sms-ów, wiadomości e-mail, powiadomień typu push, serwisu Twitter i kanałów RSS

Monitorowanie stron internetowych

Rozpocznij monitorowanie wydajności i dostępności stron internetowych z wielu lokalizacji na całym świecie. Identyfikuj problemy z serwerami DNS, dostawcami ISP lub urządzeniami brzegowymi. Ponadto monitoruj inne usługi sieciowe, takie jak HTTP(S), FTP(S), DNS, PING, TCP, SSL, SMTP, POP itp.

Monitorowanie stron internetowych

Monitorowanie aplikacji internetowych

Monitorowanie aplikacji internetowych

Monitoruj i mierz wieloetapowe interakcje użytkowników, korzystając z funkcji monitorowania aplikacji internetowych, a także nadzoruj czas odpowiedzi i dokładność treści od początku do końca. Monitoruj zarówno transakcje wewnętrzne, jak i zewnętrzne oraz sprawdzaj wrażenia użytkowników z ponad 50 lokalizacji. Dzięki wykresom w czasie rzeczywistym i raportom historycznym dostarczanym przez serwis Site24x7 można uzyskać przejrzysty obraz wydajności strony internetowej w czasie z perspektywy użytkowników. Monitorowane transakcje można odtwarzać za pomocą przeglądarki Firefox, aby zrozumieć, jak strona internetowa jest wczytywana dla użytkowników.


Analizator stron internetowych

Analizator stron internetowych zapewnia wgląd we wpływ różnych składników HTML, w tym obrazów, stylów CSS i skryptów JavaScript, na wydajność strony. To narzędzie identyfikuje i śledzi czas odpowiedzi, stan, rozmiar składnika, czas renderowania, czas wypełniania dokumentu oraz czas wczytywania strony internetowej i jej poszczególnych składników.

Analizator stron internetowych

Monitorowanie serwerów DNS

Monitorowanie serwerów DNS

Stale sprawdzaj serwery DNS i dopilnuj, aby translacje DNS działały, a serwer DNS prawidłowo przekształcał nazwy domen.


Monitorowanie serwerów pocztowych

Monitoruj czas pracy i wydajność serwerów pocztowych – zarówno poczty wychodzącej (SMTP), jak i przychodzącej (POP, IMAP). Mierz także czas RTT podczas wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.

Monitorowanie serwerów pocztowych
Monitorowanie czasu RTT serwerów FTP

Monitorowanie czasu RTT serwerów FTP

Monitoruj najważniejsze wskaźniki, takie jak dostępność serwera, RTT, średni czas odpowiedzi, czas wysyłania pliku, czas pobierania pliku i czas odpowiedzi z różnych lokalizacji na całym świecie, korzystając z funkcji monitorowania czasu RTT serwerów FTP.


Sprawdź cztery rozwiązania w jednej konsoli

Monitorowanie aplikacji internetowych i mobilnych oraz stron internetowych | Monitorowanie serwerów | Monitorowanie chmur prywatnych i publicznych | Monitorowanie wydajności aplikacji
Cennik i rejestracja
30-dniowy, bezpłatny okres próbny, rejestracja w 30 sekund