Monitorowanie sieci wewnętrznych i chmur prywatnych


Narzędzie On-Premise Poller serwisu Site24x7

Pracownicy używają dziś do wykonywania swoich zadań zarówno Internetu, jak i aplikacji intranetowych. Narzędzie Site24x7 On-Premise Poller uzupełnia globalną sieć monitorującą Site24x7, umożliwiając zainstalowanie lekkiego, bezstanowego i automatycznie aktualizowanego składnika oprogramowania w sieciach wewnętrznych lub chmurach prywatnych oraz monitorowanie zasobów mających krytyczne znaczenie dla działalności i stron WWW dostępnych w Internecie. Umożliwia również monitorowanie pingujących urządzeń sieciowych, serwerów, serwerów aplikacji, serwerów baz danych, portali intranetowych, systemów ERP i aplikacji płacowych, a także pozwala upewnić się, że inne aplikacje niestandardowe działają w sposób optymalny.

Krótko mówiąc, może pomóc w monitorowaniu zasobów za zaporą internetową i upewnieniu się, że środowisko VMware działa na pełnych obrotach przez cały czas. Funkcja monitorowania rozwiązania vCenter oferowana przez serwis Site24x7 może wykryć całą infrastrukturę wirtualną VMware za pośrednictwem serwera vCenter, umożliwiając zidentyfikowanie zasobów wirtualnych i ich kategoryzację w składniki, takie jak centra przetwarzania danych, klastry, hosty ESX/ESXi itd.


Co może zrobić?

Narzędzie Site24x7 On-Premise Poller pomaga monitorować pingujące urządzenia sieciowe, serwery, serwery aplikacji, serwery baz danych, portale intranetowe, systemy ERP i aplikacje płacowe, a także pozwala upewnić się, że inne aplikacje niestandardowe działają w sposób optymalny. Krótko mówiąc, może pomóc w monitorowaniu zasobów za zaporą internetową.

Jest to możliwe dzięki obsłudze protokołów i usług sieciowych, takich jak HTTPS, SMTP, POP, IMAP, DNS, Port i Ping. Ponadto elastyczna architektura tego narzędzia może również pomóc w monitorowaniu wrażeń użytkownika końcowego aplikacji internetowych z punktu widzenia pracowników w oddziale. Stanowi to uzupełnienie opartego na agentach monitorowania serwerów oraz funkcji monitorowania chmury publicznej oferowanych w serwisie Site24x7.


Jak to działa?

On-Premise Poller to lekki, bezstanowy i automatycznie aktualizowanych składnik oprogramowania, który pobiera się i instaluje w sieci wewnętrznej.

Architektura narzędzia On-Premise Poller

To oprogramowanie pomaga monitorować zasoby wewnętrzne, a także przekazuje informacje o wydajności i czasie pracy do serwisu Site24x7, korzystając z architektury przyjaznej dla chmur obliczeniowych (jednokierunkowy protokół HTTPS). Bez luk w zaporze internetowej!

Można je również zainstalować w różnych oddziałach i używać do monitorowania wrażeń użytkowników z tego miejsca. Dzięki temu, że zainstalowane oprogramowanie wysyła raporty do centralnych serwerów Site24x7, można korzystać ze skonsolidowanych paneli nawigacyjnych i raportów.


Dlaczego należy je wypróbować?

  • Monitorowanie chmur publicznych i prywatnych za pośrednictwem serwisu Site24x7
  • Dodawanie własnej lokalizacji monitorującego do ponad 50 już dostępnych w serwisie Site24x7
  • Błyskawiczne powiadomienia o problemach z wydajnością lub awariach za pomocą sms-ów, wiadomości e-mail, powiadomień typu push, serwisu Twitter i kanałów RSS
  • Łatwa instalacja i utrzymanie
  • Architektura przyjazna chmurze, zapewniająca bezpieczeństwo zasobów wewnętrznych
  • Zwiększona produktywność działu operacyjnego i IT dzięki łatwej w instalacji opcji oprogramowania
  • Bezpłatna usługa pozwalająca upewnić się, że miejscowe produkty do monitorowania działają skutecznie

Jak zacząć?

  1. Załóż konto Site24x7 Enterprise.
  2. Pobierz i dodaj narzędzie On-Premise Poller, wykonując instrukcje wyświetlane w kliencie WWW usługi.
  3. Dodaj monitory. To wszystko. Możesz już zacząć pracę.

Sprawdź cztery rozwiązania w jednej konsoli

Monitorowanie aplikacji internetowych i mobilnych oraz stron internetowych | Monitorowanie serwerów | Monitorowanie chmur prywatnych i publicznych | Monitorowanie wydajności aplikacji
Cennik i rejestracja
30-dniowy, bezpłatny okres próbny, rejestracja w 30 sekund