Test Results for domain: https://gavazzi.se/applikationer/hissar-och-rulltrappor/

Text Ratio results: https://gavazzi.se/applikationer/hissar-och-rulltrappor/

Web Page Size
290872 Bytes
Code Size
282053 Bytes
Text Size
8819 Bytes
Code to Text Ratio
3.03 %