Test Results for domain: monitor.collyflowtech.se

DNS Results: 03 Dec 2021 01:12:48 AM

DNS Results :monitor.collyflowtech.se
DNS-rapport för monitor.collyflowtech.se
 SOA-post(er)
  Fält   Värde
Inga poster hittades
Obs!
SOA-posten för zonen måste finnas på den primära namnservern och finns för tillfället inte där. Detta innebär vanligtvis att zonfilen inte är korrekt inställd i den primära namnservervärden. Det kan också bero på någon av följande orsaker.
  • Namnserverdomänen körs inte. Starta namnserverdomänen innan du kör testet igen.
  • Namnserverdomänen går inte att nå via Internet eftersom en brandvägg eller en filtrerande router blockerar anslutningarna till port 53 på den här värden för både UDP- och TCP-anslutningar. Brandväggskonfigurationen måste tillåta anslutningar till den här porten från vilken värd som helst på Internet för att DNS ska fungera korrekt.
 
 MX-post(er)
  Mål   IP   Prioritet   TTL
Inga poster hittades
 
 Omvänd sökning
 IP-adress  Namn på omvänd sökning  Omvänd IP-adress  Status
185.224.56.140 - - MISSLYCKADES
 
 Prestanda för namnserver
  Server   Löst IP   TTL   Svarstid (ms)   Status
b.portsdns.net. [104.225.35.101]
185.224.56.140
129
51 OBS!
a.portsdns.se. [45.54.35.101]
185.224.56.140
129
49 OBS!
 
 Namespace Server-delegering
  IP-mappläggning för rotserverlim Name Server-mappläggning   Status
IP för rotserverlim
b.portsdns.net. 104.225.35.101
a.portsdns.se. 2607:f740:e009::1
 OK
104.225.35.101 [b.portsdns.net.]

-

Möjligt fel med DNS-vidarebefordran.


2607:f740:e009::1 [a.portsdns.se.]

-

Möjligt fel med DNS-vidarebefordran.


 
 DNS-traversal - utförd med  e.root-servers.net.
 Server  Namnservrar  Svarstid (ms)  Status
a.ns.se. [192.36.144.107]
a.portsdns.se.
b.portsdns.net.
173 OK
b.ns.se. [192.36.133.107]
a.portsdns.se.
b.portsdns.net.
170 OK
c.ns.se. [192.36.135.107]
b.portsdns.net.
a.portsdns.se.
173 OK
f.ns.se. [192.71.53.53]
a.portsdns.se.
b.portsdns.net.
171 OK
g.ns.se. [130.239.5.114]
a.portsdns.se.
b.portsdns.net.
209 OK
i.ns.se. [194.146.106.22]
a.portsdns.se.
b.portsdns.net.
24 OK
m.ns.se. [194.0.11.112]
a.portsdns.se.
b.portsdns.net.
160 OK
x.ns.se. [213.108.25.4]
a.portsdns.se.
b.portsdns.net.
171 OK
y.ns.se. [185.159.197.150]
a.portsdns.se.
b.portsdns.net.
30 OK
z.ns.se. [185.159.198.150]
a.portsdns.se.
b.portsdns.net.
10 OK
Sign up and monitor your servers and apps now!