Monitorowanie chmury

Uzyskaj dogłębne informacje na temat kondycji i wydajności usług i aplikacji w chmurze obsługiwanych w usługach Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform (GCP).

Zarządzaj aplikacjami, usługami i całą infrastrukturą opartą na chmurze, a także uzyskaj dane dotyczące wydajności, bezpieczeństwa i zachowania klientów.

Rozpocznij 30-dniowy bezpłatny okres próbnySpróbuj teraz, zarejestruj się w 30 sekund
Cloud Monitoring

Monitorowanie wielu chmur — zarówno w chmurze publicznej, jak i prywatnej.

Scentralizowane podejście do monitorowania całej infrastruktury chmury — zarówno w chmurze, jak i w zwirtualizowanym centrum danych.

Monitorowanie Amazon Web Services
Monitorowanie Microsoft Azure
Monitorowanie Google Cloud Platform

Kompleksowe monitorowanie infrastruktury AWS.

Analizowanie wydajności usług macierzystych, takich jak EC2, EBS, ELB, RDS, DynamoDB, S3, ElastiCache, CloudFront, SNS i SQS w celu optymalizacji korzystania z CloudWatch.

Zapoznaj się z każdą transakcją i uzyskaj wgląd w krytyczne poziomy kodu, aby debugować problemy z wydajnością aplikacji rozproszonych w AWS.

AWS Monitoring

Pełne monitorowanie usług Microsoft Azure.

Śledź wydajność usług IaaS, takich jak maszyny wirtualne (VM) i Kubernetes, jak również usług PaaS, takich jak App Service, Event Hub i baza danych SQL.

Dzięki wyjątkowym rozszerzeniom maszyn wirtualnych Site24x7 można uzyskać wskaźniki na poziomie systemu, takie jak procesor, pamięć, pamięć masowa i wykorzystanie sieci dla wszystkich maszyn wirtualnych Windows i Linux oraz zarządzanie wydajnością aplikacji dla aplikacji .NET.

Azure Monitoring

Monitorowanie infrastruktury chmury Google w czasie rzeczywistym..

Monitoruj usługi GCP, w tym Google Compute Engine (GCE), Google App Engine (GAE), Google Kubernetes Engine, VPC, Cloud IAM, Cloud Audit Logging, Cloud SQL, BigQuery i wiele innych.

Analizuje wykorzystanie zasobów GCP i sprawdzaj dostępność całego stosu GCP z jednej konsoli.

GCP Monitoring

Integracja ponad 100 wtyczek

MySQL Monitoring

MySQL

Redis Monitoring

Redis

MongoDB Monitoring

MongoDB

Memcached Monitoring

Memcached

Apache Monitoring

Apache

PostgreSQL Monitoring

Postgres

RabbitMQ Monitoring

RabbitMQ

CouchDB Monitoring

CouchDB

Nagios Integration

Nagios

Elasticsearch Monitoring

Elasticsearch

Zobacz więcej

Optymalizuj obciążenia pod kątem zasobów wdrożonych w chmurze publicznej i środowiskach lokalnych

Rozpocznij 30-dniowy bezpłatny okres próbnySpróbuj teraz, zarejestruj się w 30 sekund